Yrd.Doç.Dr. Engin HÜNER
Teknoloji Fakültesi
Engin HÜNER

Engin HÜNER
Ünvan
Yrd.Doç.Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Elektrik Makineleri
 • Güç Sistemleri
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
İlgi Alanları
 • Elektrik Makineleri
 • Güç Sistemleri
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Eposta
 • engin.huner@klu.edu.tr
 • enginhuner80@hotmail.com
Doğum Tarihi
15/02/1980
Doğum Yeri
Kösching
Lise
Tekirdağ Endüstri Meslek Lisesi

Mezuniyet: 1997

Lisans
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Mezuniyet: 2002

Yüksek Lisans
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik Mühendisliği

Mezuniyet: 2005

Doktora
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi

Mezuniyet: 2012

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Başlama: 2013

Araştırma Görevlisi
Trakya Üniversitesi Kırklareli Teknik Eğitim Fakültesi

Başlama: 2005

Teknoloji Fakültesi
 • Görev: Bölüm Başkanı
 • Başlama: 20/09/2013
 • Bitirme: 16/04/2014

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar
Aküner, C.; Uzun, H.; Temiz, I.; Huner, E.; “Comparison of high efficiency and standard induction motors with different speed control methods”, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, Vol.30, (2012).
Huner, E.; Akuner, C.: “Axial-Flux Synchronous Machines Compared with Different Stator Structures for Use in Working”, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), Vol.2012, No.11a, (2012).
Akuner, C.; Huner E.: “The Air Gap and Angle Optimization in the Axial Flux Permanent Magnet Motor” Electronics and Electrical Engineering- Kaunas: Technologija, (2011) 25-29.
Aküner, C.; Huner, E.: “Theoretical and experimental analysis of open-slotted axial-flux permanent magnet electrical machine”, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, Vol.29, No.2, (2012).

Hüner E, (2020). Optimization of axial flux permanent magnet generatorby Taguchi
experimental method. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES TECHNICAL SCIENCES, 68(3), Doi: 10.24425/bpasts.2020.133378

Hüner, E.; Aküner, M.C.; Demir, U.: "A new approach in application and design of toroidal axial flux permanent magnet open slotted NN type (TAFPMOS-NN) motor", Tehnicki vjesnik, Vol.22, No.5, (2015), 1193-1198.

Çakmakçı, B.A.; Hüner, E.: “Evaluation of wind energy potential: a case study”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, published online, 25 Aug 2020. https://doi.org/10.1080/15567036.2020.1811810

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Ekren, N.; “Teker Motorlar ve Teker Motorların Elektrikli Araçlarda Kullanımına İlişkin Bir İnceleme” e-Journal of New World Sciences Academy, (2008)

Hüner, E.; Ataözden Y.: “Küçük Güçlü Rüzgar Türbinleri İçin 3D SEY Programı İle IPMS Alternatörün Elektromanyetik Tasarımı ve Analizi” Kirklareli University Journal of Engineering and Science, No.2, 60-73, (2016).

Toylan, H: Hüner, E.: “Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Çıkarım (ANFIS) Tabanlı Güneş Takip Sistemi” Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering, Vol.17, No.2, 546-554, (2017).

Huner, E.; Akuner, M.C.: “The Design and Magnetic Analysis of MultiDisc and Layer Winding Toroidal Axial Flux Permanent Magnet Open Slotted (MLTAFPMOS) Synchronous Alternator”, Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering, 1-5, April, (2018).

Hüner, E.: “Magnetic Analysis of Low Resolution Axial Flux Permanent Magnet Stepper Motor”, Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, vol.7, no.3, pp.77-84, (2018).

Çakmakçı B.A.; Hüner, E.: “Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsünün Dönemsel Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Bulunması” Kirklareli University Journal of Engineering and Science, Cilt.5 No.1, 40-57, (2019).

Hüner E and Zeka G, (2020). Reduction of Cogging Torque and Improvement of Electrical Parameters in Axial Flux Permanent Magnet (AFPM) Synchronous Generator with Experimental Verification. Progress In Electromagnetics Research C, Vol.104, 99-113.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Dindar, T.; Eyimaya, S.E.; Hüner, E.; Sarkın, A.S.: “Meslek Yüksekokullarında Uygulamalı Eğitim Modeli (UYEM), Mesleki Bilimler Dergisi, Cilt.6, Sayı.3,  369-373, Aralık, (2017).

Eyimaya, S.E.; Dindar, T.; Sarkın, A.S.; Hüner, E.: “Güneş Enerjisi Potansiyelinin İncelenmesi ve PV Güç Sistemi Modellenmesi”, Mesleki Bilimler Dergisi, Cilt.6, Sayı.3,  363-368, Aralık, (2017).

Tunceroğlu, Ç.; Hasırcı, U.; Hüner, E.; Sarı, Z.: “Electromagnetic Launchers”, Journal of Advanced Technology Sciences, vol.7, no.1, (2018).

Hüner, E.; Toylan, H.; Dindar, T.; Bektaş, Y.:  “Kırsal Bölgeler için Düşük Maliyetli Sabit Mıknatıslı Senkron Alternatör Tasarımı ve Analizi”, Mesleki Bilimler Dergisi, cilt.7, sayı.2, 9-15, (2018).

Çakmakçı, B.A.; Hüner, E.; Dindar, T.; Bektaş, Y.:  “Fotovoltaik Termal Sistemlerin Yararlı İş Potansiyeli”, Mesleki Bilimler Dergisi, cilt.7, sayı.2, 16-23, (2018).

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
Hüner, E.; Aküner, C.: “Eksenel Akılı Motorlarda Uygulanan Kontrol Yöntemlerine İlişkin Bir İnceleme’’ 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük/Türkiye, (2009).

Hüner, E.: “Eksenel Akılı Açık Oluklu Alternatörlerde Mıknatıs Açısının Vuruntu Momenti Üzerine Etkisinin 3D ANSYS İle Araştırılması” 1. Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Konferansı İCETAS, Tam Metin,  21-22 Nisan, Afyon, (2016).

Hüner, E.; Sever, M.: “Bobinli Manyetik Fırlatıcılar için Volanlı Enerji Depolama Sistemi Tasarımı ve Maxwell ile 3d Manyetik Analizi”, 8th International Advanced Technologies Symposium İATS, Tam Metin,  19-22 Ekim, Elazığ, (2017).

Dindar, T.; Eyimaya, S.E.; Hüner, E.; Sarkın, A.S.: “Meslek Yüksekokullarında Uygulamalı Eğitim Modeli (UYEM), Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Özet Metin,  195-196, Ekim, Antalya, (2017).

Eyimaya, S.E.; Dindar, T.; Sarkın, A.S.; Hüner, E.: “Güneş Enerjisi Potansiyelinin İncelenmesi ve PV Güç Sistemi Modellenmesi”, Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Özet Metin, 253-254, Ekim, Antalya, (2017).

Hüner, E.; Toylan, H.; Bektaş, Y.; Dindar, T.: “Eksenel Akılı Sabit Mıknatıslı Step Motorun ANSYS Maxwell ile Manyetik Analizi”, Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Özet Metin, Nisan, Antalya, (2018).

Hüner, E.; Toylan, H.; Dindar, T.; Bektaş, Y.:  “Kırsal Bölgeler için Düşük Maliyetli Sabit Mıknatıslı Senkron Alternatör Tasarımı ve Analizi”, Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Özet Metin, Nisan, Antalya, (2018).

Çakmakçı, B.A.; Hüner, E.; Dindar, T.; Bektaş, Y.:  “Fotovoltaik Termal Sistemlerin Yararlı İş Potansiyeli”, Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Özet Metin, Nisan, Antalya, (2018).

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
Hüner, E; Engin, Ş.N.: “Yürüyen Dalga Tipli Ultrasonik Motorun Modellenmesi’’ 11. Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Ulusal Kongresi, Eylül, (2005).
Hüner, E; Aküner, C.: “Eksenel Akılı Sabit Mıknatıslı Motorların Elektrikli Araçlardaki Kullanımına İlişkin Bir İnceleme” 4. Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi(MEMÖK2013), Atılım Üniversitesi, Ankara, Haziran, (2013).
Yönetilen Tezler

Eksenel Akılı Sabit Mıknatıslı Alternatörlerde Kutup Açısının Makine Performansına Etkisinin İncelenmesi (24.08.2015 –Temmuz 2016).(Gökhan ZEKA)

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsünün Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi (2019) (Bekir Adem ÇAKMAKÇI)

Bobinli Fırlatıcılar için Volanlı Eksenel Akılı Sabit Mıknatıslı Motor Alternatör Sistemi Tasarımı ve 3D Manyetik Analizi (2019) (Mürşide SEVER)

Volanlı Enerji Depolama Sistemleri için 2 Kademeli Alternatör Tasarımı (2019) (Hülya UYKIZ)

Eksenel Akılı Sabit Mıknatıslı Açık Oluklu Senkron (EASMAOS) Alternatörlerde Mıknatıs Gruplama Tekniğinin Uygulanması (2019) (Yusuf ÇOLAK)

Eksenel Akılı Sürekli Mıknatıslı Generatörlerde Mıknatıs Açısı ve Gruplama Tekniğinin Vuruntu Momenti Üzerine Etkisi (2020) (Aykan MUTLU)

Projeler

Yenilenebilir Güç Üretim Sistemlerinde Kullanılan Alternatörler İçin Test Düzeneği Tasarımı ve Uygulaması, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri, KÜBAP/017, Proje Yöneticisi,(01.01.2014 – 27.08.2015). 

Fotovoltaik Paneller İçin Güneş Takip Sistemi Tasarımı ve Performans Analizi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri, KÜBAP/018, Proje Araştırmacısı, (01.01.2014- 02.11.2015).

Eksenel Akılı Motor Tasarımı, Uygulaması ve Kontrolü, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri, 2008/FEN-C-DRP-181208-0292, Proje Araştırmacısı, (2012).

Eksenel Akılı Sabit Mıknatıslı Alternatörlerde Mıknatıs Açısının Alternatörün Moment ve Gerilim Eğrisi Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri, KÜBAP/039, Proje Yürütücüsü, (01.09.2014- 07.03.2016)

Yenilenebilir Enerji Kaynakları için Direkt Sürülen Eksenel Akılı Yabancı Uyartımlı Senkron Alternatör Tasarımı ve Uygulaması, Tübitak 3001, 114E431, Proje Yürütücüsü, (01.10.2014-01.10.2016-28.07.2017 )

Bobinli Fırlatıcılar İçin Volanlı Eksenel Akılı Sabit Mıknatıslı Motor-Alternatör Sistemi Tasarımı ve Uygulaması, Tübitak 3501, 115E964, Proje Yürütücüsü, (01.04.2016 – 02.10.2019) 

Mekatronik Sistemlerde Kullanılan Pnömatik Bileşenlerin İncelenmesi ve Deney Setinin Hazırlanması, KÜBAP/047, Proje Araştırmacısı, (15.02.2015-08.04.2016) 

Eksenel Akılı Sabit Mıknatıslı Açık Oluklu Senkron (EASMAOS) Alternatörlerde Mıknatıs Gruplama Tekniğinin Vuruntu Momenti Üzerine Etkisinin Analiz Edilmesi ve Deneysel Olarak İncelenmesi, KLÜBAP-126, Proje Yürütücüsü, (25.07.2017-24.12.2018) 

Endüstriyel Otomasyon Eğitim Panosunun Tasarımı ve Geliştirilmesi, KLÜBAP/144, Proje Araştırmacısı, (08.09.2017- 24.12.2018) 

Kumaş Boyama Makinelerinde Isı Kayıplarının Azaltılmasında Cam Yünü ve Polietilen Esaslı İzolasyon Malzemelerinin Karşılaştırılması, KLÜBAP-132, Proje Araştırmacısı, (08.09.2017- 28.09.2018) 

Diğer
Faydalı model Başvuru no:2012/09784, yayın tarihi:21.03.2014, "Katlı Sargı Yapısına Sahip Açık Oluklu Stator"

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Ödev konuları06/04/2020 13:39:13

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus