Dr. Öğretim Üyesi Elife KILIÇ
Fen Edebiyat Fakültesi-Felsefe Bölümü
Elife KILIÇ

Elife KILIÇ
Ünvan
Dr. Öğretim Üyesi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Bilgi Felsefesi
  • Mekan Felsefesi
  • John Locke
Eposta
  • elife.kilic@klu.edu.tr
  • elifekilic34@gmail.com
Lise
Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı)

Mezuniyet: 2004

Lisans
İstanbul Üniversitesi

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi

Mezuniyet: 2011

Doktora
İstanbul Üniversitesi

Mezuniyet: 2017

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2018

Araştırma Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2017

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi

Başlama: 2010

Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Bilim Felsefesi ve Tarihi Anabilim Dalı
  • Görev: Bilim Felsefesi ve Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı
  • Başlama: 01/03/2019

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 
Elife Kılıç, "Kutadgubilig Türkcenin Felsefe-Bilim Sözlüğü Kitap Değerlendirmesi" Kutadgubilig, Sayı: 27, ss. 311-316, Mart 2015

Elife KILIÇ, "Aristoteles'in Mekân Anlayışı", Kutadgubilig, ss.361-377, 2012 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Elife KILIÇ, "Platon'un Devlet Diyaloğu Bağlamında Eğitim Anlayışı", Felsefe Arkivi, ss.67-84, 2016 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Doğa Felsefesi'nden Coğrafya'ya, 1. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi, 20-22 Haziran 2019, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye

İnsanı Anlamada Felsefenin Rolü, I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi (CAPASS2019), 25-27 Nisan 2019, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, Nevşehir, Türkiye

Elife KILIÇ, Mutlu AKSOY, "Aristoteles İle John Locke'un Realizme Dair Görüşlerinin Karşılaştırılılması, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 7-9 Kasım 2019, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane/Türkiye

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Elife KILIÇ,  "Mekân ve İmkân İlişkisi Üzerine Felsefi Bir Deneme", Mekan Sempozyumu, Mimarlar Odası Samsun Şubesi, 12-14 Aralık 2019, Samsun. 

Elife KILIÇ, "John Locke ve Doğruluk Sorunu”, Uludağ Felsefe Söyleşileri, 24 Şubat 2018, Bursa Ördekli Kültür Merkezi, Bursa.

Elife KILIÇ, "Antik Yunan Felsefesi'nde Mekânın Gerçekliği", İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Ontoloji Tartışmaları 3: Gerçeklik Nedir?, 26-27 Aralık 2018, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Elife KILIÇ, "Mekânın Metafizik Açıdan Açımlanması", Metafizik: Kavram ve Problemleriyle Varlık Felsefesi, edt. A. Kadir Çüçen, Sentez Yayınları, 2018

Elife KILIÇ, "Metafiziğe Ilımlı Bir Yaklaşım: Karl Popper", Metafizik: Filozofların Metafizik Sistemleri, edt. A. Kadir Çüçen, Sentez Yayınları, 2019. 

20. Yy. Sanatı ve Felsefesi

20. Yy. Sanatı ve Felsefesi 

Bilgi Felsefesi

Bilgi Felsefesi

Bilim Tarihi ve Felsefesi

Bilim Tarihi ve Felsefesi 

Bilimsel Devrimler Felsefesi (Doktora)

Bilimsel Devrimler Felsefesi 

Felsefeye Giriş

Felsefeye Giriş

Felsefi Metin Çözümleme Yöntemleri

Felsefi Metin Çözümleme Yöntemleri

Geç Yunan Felsefesi Tarihi

Geç Yunan Felsefesi Tarihi

Zihin Felsefesi

Zihin Felsefesi

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus