Birol BULUT

Birol BULUT

Dr. Öğr. Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

birol.bulut@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

Eğitim Durumu
 • Sakarya Üniversitesi Doktora
  Mezuniyet: 2017
Uzmanlık Alanları
Türk Dili ve Edebiyatı
İlgi Alanları
Yeni Türk Edebiyatı
Yabancı Diller
ingilizce
Akademik Ünvanlar
 • Doktor Öğretim Üyesi
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2017
 • Okutman
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2010

Görevler

Türk Dili Bölümü
 • Bölüm Başkanı 04/09/2017 - 07/10/2019

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • BULUT B. (2017).  “Türk Atasözlerinde Dağ Kavramının Mekânsal İşlevi / Spatial Function of the Concept of Mountain in Turkish Proverbs”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Tahsin Aktaş Armağanı) Volume 12/5, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11528, p. 111-122.

 • BULUT B. (2017). “Orhan Kemal’in ‘Kanlı Topraklar’ Adlı Romanında Sosyal Meseleler / Social Problems in Orhan Kemal’s ‘Kanlı Topraklar’”, İJLET  -International Journal of Languages’ Education and Teaching-, ISSN: 2198-4999, Volume 5/1, Mannheim/GERMANY, www.ijlet.com, DOI number: 10.18298/ijlet.1714, p. 149-169.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • Birol Bulut, "Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Perspektif", Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Servet-i Fünun Sempozyumu, 20-21 Aralık 2019 Gölcük.

 • BULUT B., "Türk Şiirinde Gelenekten Moderne Dağ İmgesinin Değişimi: İsmail Safa - Halid Örneği", I. Uluslararası Rumeli (Dil, Edebiyat, Çeviri) Sempozyumu, 12 Mayıs 2018 Kırklareli.

 • BULUT B, "Necip Fazıl Kısakürek'in 'Ahşap Konak' ve 'Mukaddes Emanet' Adlı Piyeslerinde Kuşak Çatışması", Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, 28-30 Nisan 2011 Ordu; Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Yayınları, s. 653-663.

 • BULUT, B., "Edebiyat-ı Cedide Sularında Edirneli Bir Edip: Abbas Hâverî", II. Uluslararası Rumeli (Dil, Edebiyat, Çeviri) Sempozyumu, 12-13 Nisan 2019 Kırklareli.

 • BULUT B., "Bir Edebiyat Tarihi Eleştirisi: 'Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi' Üzerine Cenab Şahabeddin Ve İsmail Habib Münakaşası", Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 02-04 Şubat 2018 Kemer, Türkiye.

Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • Birol Bulut, Abbas Haverî Hayatı-Sanatı-Eserleri, Akademik Kitaplar, İstanbul 2019. 

 • BULUT, B., ZİRVENİN IŞILTISI -Yeni Türk Şiirinden Dağ (1860-1908)-, Berikan Yayınları, Ankara 2019.

 • BULUT, B., "Cenap Şahabettin'e Göre Edebi Tenkitte Usul", 2009'dan 2019'a 10. Yıl Hatıra Kitabı, Ed: Yakup Yılmaz, Akademik Kitaplar,  İstanbul 2019.

Diğer
 • Birol Bulut, "Türk Edebiyatında Poetikanın Kısa Serüveni", Ay Vakti, C.20, S. 188, Eylül Ekim 2020, s. 36-39.

 • BULUT B., "Erdal Öz'ün 'Kurt' ve 'Sığırcıklar' Adlı Hikâyelerinde 'Kanayan' Günlerin Mekânı: Hapishane", Hece Öykü, Yıl: 9, Sayı: 51, Haziran-Temmuz 2012, s. 116-119.

 • BULUT B., "Bir Cumhuriyet Dönemi Dergisi: Güneş", Değirmen, Sayı: 29-30-31, Ocak-Haziran 2012, s.51-57.

   

Verilen Dersler

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.