Doç. Dr. Beytullah BEKAR
Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Beytullah BEKAR

Beytullah BEKAR
Ünvan
Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • Almanca
Uzmanlık Alanları
 • Yeni Türk Dili
İlgi Alanları
 • Transkripsiyon Metinleri
Telefon
 • KLU TÖMER: 0288 214 50 51 Dahili: 1076
 • KLU Türk Dili ve Edebiyatı: 0288 246 17 34 Dahili: 3540
Eposta
 • beytullahbekar@gmail.com
 • beytullahbekar@klu.edu.tr
Doğum Yeri
Almanya
Lisans
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet: 2001

Yüksek Lisans
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet: 2011

Doktora
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet: 2015

Doçent Doktor
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Başlama: 2020

Doktor Öğretim Üyesi
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Başlama: 2016

Araştırma Görevlisi Doktor
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Başlama: 2015

Araştırma Görevlisi
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Başlama: 2010

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • Görev: BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI
 • Başlama: 01/10/2019
 • Bitirme: 29/09/2020

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER
 • Görev: MÜDÜR YARDIMCISI
 • Başlama: 01/03/2017

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Bekar B. (2012). Almanya'da Yaşayan Türkler ve Almancanın Türkçeye Etkisi. Türk Dilleri Araştırmaları.Cilt: 22, Sayı:2, ss. 135-142.

Bekar B. (2019). Dresden Kütüphanesinde 1689 Tarihli Mecmua İçindeki Arap Harfli Türk Atasözü Derlemesi. Turkish Studies - Language and Literature 14/2. ss. 399-426.

Bekar B. (2012). Almanya'da Yaşayan Türkler ve Almancanın Türkçeye Etkisi. Türk Dilleri Araştırmaları Dergisi 22.2. ss.135-138.

Bekar B. (2013). Almanya'da Türkler ve Türkçe. Journal of Turkish Studies 8/9. ss. 771-787.

Bekar B. (2016). Kırgız Atasözlerinde Geçen Hayvan Adları Üzerine Bir İnceleme. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 2/2. ss. 19-38.

Bekar B. (2016). Dil Ekonomisi ve Almanya Türklerinde Örnekleri (İsim Çekiminde). Rumeli DE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2016/5. ss. 9-18.

Bekar B. (2016). 1788 Yılında J. M.  Korabinsky Tarafından Yazılmış Türkçe Gramer Kitabı. Rumeli DE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2016/7. ss. 20-35.

Bekar B. (2020). Kâbe-nâme’nin Berlin Kütüphanesi Nüshası, Bazı İmla Özellikleri ve /ŋ/ - /n/ Sorunu. Dil ve Edebiyat Araştırmaları. C. 21. ss. 101-131

Bekar B. (2016). Almanya'da Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretimiyle ve Türklerin Türkçe Kullanımlarıyla İlgili Kaynakça Denemesi. ZfWT 8/3. ss. 285-302.

Bekar B. ve Güngör O. C. (2020). Camilla Ruziçka Ostoiç’in “Türkisch-Deutsches Wörterbuch Mit Transcription des Türkischen” Adlı Sözlüğü ve Batı Rumeli Ağızlarının Sözlükteki İzleri. TYB Akademi. C. 29. ss. 93-128.

Bekar B. (2017). A. Wahrmund un Praktische Handbuch der  Osmanisch Türkischen Sprache Adlı  Eserindeki Türk Atasözleri. Rumeli DE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2017/9. ss. 1-14.

Bekar B. (2017). Adolf Wahrmund ve P. J. Piqure Ait Transkripsiyon Metinleri ve İmlâ Özellikleri. ZfWT 9/2. ss. 61-69.

Bekar B. (2017). Almanya’nın Almanya’da Konuşulan Türkçeye Yönelik Dil Planlama Çalışmaları ve Sonuçları. Rumeli DE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2017/8. ss. 1-8.

Bekar B. ve Öztürk K. (2018). Avrupa’da Türkçe Derslerinin Dil Edinimine Katkısı (Almanya’da Üçüncü Kuşaklar Üzerine Bir İnceleme). Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 8/1. ss. 17-27.

Bekar B. (2018). P. J. Piguere’ün Grammatik der Türkisch-Osmanisch Umgangssprache Adlı Eserindeki Türk Atasözleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 86. ss. 133-152.

Bekar B. (2018). Belçika'da Türkler ve Türkçe. Rumeli DE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2018/11. ss. 11-15.

Bekar B. (2018). 1789 Yılında Askerî Personel İçin Yazılmış Almanca-Türkçe Transkripsiyon Metni. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2018/12. ss. 19-34.

Bekar B. (2019). Adam Kraft’ın 1596 Tarihli ‘Türklerin Dinleri, Savaş Yöntemleri, Geçim Kaynakları, Başarı ve Çöküşlerinin Sırları’ Adlı Eseri. Dil ve Edebiyat Araştırmaları/Journal of Language and Literature Studies 19. ss. 159-181.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Bekar B. (2019). "Erken Dönem Transkripsiyon Metinlerinde Bulunan Atasözlerindeki h Düşmesi ve b - v Değişmesi Örnekleri". 2009'dan 2019'a 10. Yıl Hatıra Kitabı. İstanbul: Akademik Kitaplar.

Bekar B. (2018). Almanya Türkçesi. Konya: Kömen Yayınları.

Bekar B. (2019). Batı Kültüründe Türk Atasözleri. Konya: Kömen Yayınları.

Bekar B. (2017). Türklerde Kuşlarla İlgili İnanışlar. Kuş Kitabı (Editörler E. Gürsoy Naskali ve Ayşe Şeker). İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Bekar B. (2020). Tercüme-i Tevrit (Tekvin'in İlk Dört Bölümü). İstanbul: Kriter Yayınları.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus