Arş. Gör. Ayşe Şener
Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Ayşe Şener

Ayşe Şener
Ünvan
Arş. Gör.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Türk Dünyası Edebiyatları
 • Yeni Türk Edebiyatı
İlgi Alanları
 • Türk Dünyası Edebiyatları
 • Modern Kırgız Edebiyatı
 • Yeni Türk Edebiyatı
Eposta
 • senerayse13@hotmail.com
 • aysesener@klu.edu.tr
Lisans
Kırklareli Üniversitesi

Mezuniyet: 2013

Yüksek Lisans
Kırklareli Üniversitesi

Mezuniyet: 2016

Doktora
Trakya Üniversitesi

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2016

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü
 • Görev: Misafir Araştırmacı
 • Başlama: 05/03/2019
 • Bitirme: 05/09/2019

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Şener, A . (2019). "Nadir Devlet, Rusya Mültecileri: Uzak Diasporaya Savrulan Tatarlar. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları 2017". İdil Ural Araştırmaları Dergisi.  1 (1). 149-152. 

Şener, A. (2020). "Edebiyat ve İdeoloji İlişkisi Bakımından Salambi Romanı". İdil-Ural Araştırmaları Dergisi. C.2. S.1. s.81-110.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Şener, A. (2017). "Başkurt Yazar Dinis Bülekov'un Yabancı Romanında İdealize Edilmiş Kahramanlar: Gilman Nurihanov ve Heyrulla Yavbasarov", Türk Bitig Türklük Bilimi Araştırmaları, Edirne, s.99-125.

Şener, A. (2019). "Tatar Yazar Ayaz Gıylecev'in Cuma Günü Akşam Romanında Gelenek ve Kültür", Türk Bitig Türklük Bilimi Araştırmaları, Edirne, s.123-140.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus