Aydın ÜNAL

Aydın ÜNAL

Dr. Öğretim Üyesi

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

0 (288) 615-33-03
aydin.unal@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 10/04/1988
 • Doğum Yeri: KAŞ / ANTALYA
Eğitim Durumu
 • BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ANABİLİM DALI Doktora
  Mezuniyet: 2018
 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2011
 • BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU - SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ Lisans
  Mezuniyet: 2009
 • ELMALI YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSESİ Lise
  Mezuniyet: 2005
Uzmanlık Alanları
TURİZM İŞLETMELERİ TURİZM PAZARLAMASI DESTİNASYON PAZARLAMASI
İlgi Alanları
Yabancı Diller
İNGİLİZCE
Akademik Ünvanlar
 • Doktor Öğretim Üyesi
  KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ-PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU, Başlama: 2019
 • Öğretim Görevlisi
  KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ-PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU, Başlama: 2010

Görevler

PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
 • MÜDÜR V. 15/11/2019 - 10/09/2020
PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
 • MÜDÜR YARDIMCISI 09/03/2017 - 15/11/2019
PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
 • YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 09/03/2017 -
PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
 • YÜKSEKOKUL KURUL ÜYELİĞİ 09/01/2015 -
PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
 • BEK PROGRAM GELİŞTİRME KOMİSYONU 15/09/2014 -
PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
 • MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ 18/02/2014 -
PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
 • BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRÜ 22/11/2013 -
PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
 • FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ 28/05/2013 -
PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
 • TURİZM VE SEYAHAT BÖLÜM BAŞKANI 17/03/2011 -

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • ÜNAL, Aydın ve DEMİREL, G., (2011), Sağlık Turizmi İşletmelerinden Yararlanan Müşterilerin Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bolu İlinde Bir Araştırma, Electronic Journal of Vocational Colleges, Sayı. 1, Cilt. 1, ss.106-115, KIRKLARELİ. http://www.ejovoc.org/ makaleler/aralik_2011/flash/index.html; ISSN:2146-7684.

 • ÜNAL, Aydın, DURSUN, B., ÖZKAN, S., İZMİRLİ, S.M., ALTAY, A. ve AKIN GÜRDAL, S., (2012), Üniversite Eğitimi Alan Öğrencilerin Avrupa Birliği Üyeliğine Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Electronic Journal of Vocational Colleges, Sayı. 2, Cilt. 1, ss.21-31, KIRKLARELİ. http://www.ejovoc.org/makaleler/May_2012/flash/index.html; ISSN:2146-7684.

 • ÜNAL, Aydın (2019), Turistlerin Destinasyon Seçimi Öncesi Beklentileri ve Satın Alma Sonrası Değerlendirmeleri: Kapadokya Örneği, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı. 1/2, Cilt. 8, ss.1429-1449. ISSN: 1694-7215.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • USLU, A., AKAY, B. ve ÜNAL, Aydın (2013), Hizmet Kalitesinin Ekoserv Yöntemi İle Ölçülmesi: Fethiye Kelebekler Vadisinde Bir Araştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl. 10, Sayı. 1, ss.54-71, İZMİR. http://www.soidergi.com/wp-content/uploads/2013/05/10-1-4.pdf; ISSN: 1304-7590.

 • ÜNAL, Aydın ve TAŞAR, O., (2012), Üniversite Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İngilizce Derslerine Yönelik Duyuşsal Yaklaşımlarının Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi, Mesleki Bilimler Dergisi, Sayı: 1, Cilt:2, ss.102-111, ANKARA. http://www.meslekibilimler.com /dergi2/index.html; ISSN:2146-7420.

 • ALTAY, A., ÜNAL, Aydın, ÖZKAN, S., İZMİRLİ AYAN, S.M., AKIN GÜRDAL, S. ve DURSUN, B., (2013), Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Birliği Bakış Açılarına Yönelik Bir Araştırma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 5, ss.7-22, TRABZON. http://www.sbe.ktu.edu.tr/ sbe2/dosya/E_Dergi_5.pdf; ISSN:2146-3727.

 • ERÖZ, S. S. ve ÜNAL, Aydın (2013), Özel Güvenlik Kurumlarında Çalışan İşgörenlerin İş Tatminleri ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Araştırma, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl. 3, Cilt. 3, Sayı. 6, ss.101-126, BİNGÖL. http://www.bingol.edu.tr/media/138795/dergi-6-sayi.pdf; ISSN: 1309-6672.

 • YILMAZ, İ. A., ÜNAL, Aydın ve ÇAKIR, G., (2015), Sürdürülebilir Turizm Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye Bağlamı, Mesleki Bilimler Dergisi, Sayı: 4, Cilt:2, ss.55-83, ANKARA. http://meslekibilimler.com/temp/makale/2-ibrahim1.pdf; ISSN:2146-7420.

 • ÜNAL, Aydın ve ÇELEN, O. (2018), Türkiye'deki Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 40, ss.607-636. ISSN: 1301-5265. DOI: 10.31795/baunsobed.492535.

 • ÜNAL, Aydın, (2019), Turistlerin Destinasyon Seçimi Öncesi Beklentileri ve Satın Alma Sonrası Değerlendirmeleri: Kapadokya Örneği, Kapadokya Akademik Bakış, 2(2), ss.115-140. ISSN: 2602-3474.

 • Aydin UNAL and OZKAN, S. (2016), The Use of Information and Communication Technology in Travel Agencies: A Research on Agencies That are Members of IATA in Istanbul, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Year: 7, , Nu: 12, pp.255-267, ISSN: 2146-1406.

 • ERÖZ S., S and Aydin UNAL, (2014), Otel İşletmelerinde Örgüt İklimi ve Duygusal Emek İlişkisi: Trakya Bölgesinde Bir Araştırma, Hak-İş International Journal of Labour and Society, Year: 3, Vol: 3, Nu: 7, pp.198-223, ISSN: 2147-3668.

 • TURKAY, O, UNAL, Aydin and TASAR, O., (2011), Motivasyonel ve Yapısal Etkenler Altında Duygusal Emeğin İşe Bağlılığa Etkisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Vol: 7, Nu:14, pp.201-222, ZONGULDAK. http://ijmeb.org/index.php/zkesbe/issue/view/20; ISSN: 2147-9194.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • ÜNAL, Aydin, ALTAY, A., ÖZKAN, S., GÜRDAL AKIN, S., İZMİRLİ, S. M. ve DURSUN, B., Üniversite Eğitimi Alan Öğrencilerin Avrupa Birliği Üyeliğine Bakış Açılarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi,  IV. International Congress of Educational Research, 4-7 May 2012, pp.1966-1976., İSTANBUL. ISBN: 978-605-60682-5-6.

 • DEMİREL, G. ve ÜNAL, Aydın, Meslek Yüksekokullarında Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Örgütsel Yabancılaşma Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Pınarhisar MYO Örneği, II.International VI.National Vocational School Symposium, 25-27 May 2011, KUŞADASI – AYDIN.

 • ÇAKIR, A, ÜNAL, Aydın, ÇAKIR, G. ve DEMİREL, G., Meslek Yüksekokullarındaki Mutfak Atölyelerinin Araç-Gereç Donanımları ve Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Amprik Bir Araştırma, I.International Tourism And Hotel Management Symposium, 29 September – 1 October 2011, pp.164-172., BEYŞEHİR, KONYA.

 • TURKAY, O, UNAL, Aydin and TAŞAR, O., The Delegatıve Leadershıp Features Of Servıce Managers: A Quantıtatıve Research On Managers Form Dıfferent Sectors In East Marmara, International Eastern Black Sea Tourism Symposıum, 7-9 October 2010, pp.33-42., GIRESUN. ISBN: 978-975-01408-7-7.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • ÜNAL, Aydın, ÇAKIR, G., ÇAKIR, A. ve ÇİFTÇİ, G., Istranca Dağları ve Çevresinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Alternatif Turizm Çeşitlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, II. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, 20-22 Eylül 2012, AKSARAY.

 • ÜNAL, Aydın ve TÜRKAY, O., Örgütsel Güvenin Duygusal Emeğe Etkisi: İstanbul'da Yerleşik Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan 2012, ss.785-786., KEMER - ANTALYA. ISBN: 978-605-5437-80-0.

 • TÜRKAY, O., SOLMAZ, S. A., YENİŞEHİRLİOĞLU, E. ve ÜNAL, Aydın, Örgütsel Yabancılaşmanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkileri: İstanbul’da Yerleşik Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, I. Örgütsel Davranış Kongresi, 15-16 Kasım 2013, ss.326-334., SAKARYA.

 • SARIIŞIK, M, ÜNAL, Aydın ve TAŞAR, O., Yiyecek İçecek İşletme Yöneticilerinin Liderlik Tiplerine Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, XI. Ulusal Turizm Kongresi, 2-5 Aralık 2010, ss.262-274., KUŞADASI – AYDIN. ISBN: 978-605-5681-95-1.

 • HACIOĞLU, N., ÜNAL, Aydın, KAN, N. ve SAATCI, G., Meslek Yüksekokullarında Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitime Bakış Açıları ve Turizm Eğitiminden Beklentileri, 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım 2014, ss.1399-1414., ANKARA.

 • ÜNAL, Aydın ve TÜRKAY, O., Duygusal Emeğin Yönetilmesi: Sakarya Otelleri Örneği, IX.Geleneksel Turizm Paneli, 15 Nisan 2010, ss.114-123., SAKARYA.

Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • Bozkurt, M., ve ÜNAL, Aydın, (2015), Genel Olarak Pazarlama Kavramı ve Turizm Pazarlaması. TURİZM PAZARLAMASI-Temel İlkeler ve Uygulamalar. (Editör: Mesut BOZKURT ve Bayram ŞAHİN), ss.19-41, Paradigma Akademi Yayınları, ÇANAKKALE. ISBN: 978-605-9743-03-7.

 • Şahin, S., ve ÜNAL, Aydın, (2016), Türkiye'de Turizm İşletmelerinin Hukuki Açıdan Sınıflandırılması. GENEL TURİZM. (Editör: Necdet HACIOĞLU, Mesut BOZKURT ve Bayram ŞAHİN), ss.101-118, Paradigma Akademi Yayınları, ÇANAKKALE. ISBN: 978-605-66861-3-9.

 • Şahin, S., ve ÜNAL, Aydın, (2016), Uluslararası ve Ulusal Turizm Kuruluşları. GENEL TURİZM. (Editör: Necdet HACIOĞLU, Mesut BOZKURT ve Bayram ŞAHİN), ss.257-276, Paradigma Akademi Yayınları, ÇANAKKALE. ISBN: 978-605-66861-3-9.

 • ÜNAL, Aydın ve Bozkurt, M., (2014), Genel Olarak Pazarlama Kavramı ve Pazarlama Yaklaşımlarındaki Değişimler, Meslek Yüksekokulları İçin PAZARLAMA, (Editör: Mesut BOZKURT), ss.1-23, Paradigma Akademi Yayınları, ÇANAKKALE. ISBN: 978-605-4393-29-9.

 • ÜNAL, Aydın, (2020), Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, TÜRKİYE TURİZM ANSİKLOPEDİSİ. (Editör: Selim KIROVA), Detay Yayıncılık, Ankara.

 • ÜNAL, Aydın, (2020), Bursa Gemlik Anadolu Kız Meslek Lisesi, TÜRKİYE TURİZM ANSİKLOPEDİSİ. (Editör: Onur ÇAKIR), Detay Yayıncılık, Ankara.

 • ÜNAL, Aydın, (2020), Çorum Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, TÜRKİYE TURİZM ANSİKLOPEDİSİ. (Editör: Onur ÇAKIR), Detay Yayıncılık, Ankara.

 • ÜNAL, Aydın, (2020), Sinop Gerze Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, TÜRKİYE TURİZM ANSİKLOPEDİSİ. (Editör: Onur ÇAKIR), Detay Yayıncılık, Ankara.

 • ÜNAL, Aydın, (2020), Çanakkale Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, TÜRKİYE TURİZM ANSİKLOPEDİSİ. (Editör: Onur ÇAKIR), Detay Yayıncılık, Ankara.

 • ÜNAL, Aydın, (2020), Denizli Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, TÜRKİYE TURİZM ANSİKLOPEDİSİ. (Editör: Onur ÇAKIR), Detay Yayıncılık, Ankara.

Projeler
 • Position: Expert; Project of 2010 - New Start For Cross - Border Heritages Promotion; Turkey - Bulgaria IPA Cross - Border Programme; CCI No: 2007 CB 16 IPO 008 - 2009 - 1 - 026; Project Date: 25.06.2011 - 08.06.2012. http://www.heritages.info

Diğer
 • ÜNAL, Aydın (2011), Örgütsel Güvenin Duygusal Emeğe Etkisi: İstanbul'da Yerleşik Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ABD, Sakarya. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Oğuz TÜRKAY.

 • ÜNAL, Aydın, Istrancalar ve Çevresinde Ekoturizm Çalıştayı, 24 - 25 Mayıs 2013, İĞNEADA - KIRKLARELİ. ISBN: 978-605-149-455-5.

 • ÜNAL, Aydın (2018), Turistik Tüketicilerin Destinasyon Seçimi Öncesi Beklentileri ve Satın Alma Sonrası Değerlendirmeleri: Kapadokya Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Balıkesir. Tez Danışmanı: Prof Dr. Necdet HACIOĞLU.

Verilen Dersler

ÇAĞDAŞ PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI
 • ÇAĞDAŞ PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI

KONGRE VE SEMİNER ORGANİZASYONU
 • KONGRE VE SEMİNER ORGANİZASYONU

SATIŞ YÖNETİMİ
 • SATIŞ YÖNETİMİ

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
 • SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ

TUR PROGRAMLARI
 • TUR PROGRAMLARI

TURİZM PAZARLAMASI
 • TURİZM PAZARLAMASI

TURİZMDE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
 • TURİZMDE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.