Doçent Doktor Adem Gök
İİBF İktisat Bölümü
Adem Gök

Adem Gök
Ünvan
Doçent Doktor
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Gelişme Ekonomisi - Makro
  • Büyüme
  • Uluslararası Finans
Eposta
  • adem.gok@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
24/04/1981
Doğum Yeri
Tutak
Lise
Kuleli Askeri Lisesi

Mezuniyet: 1999

Lisans
Boğaziçi Üniversitesi

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi

Mezuniyet: 2012

Doktora
Marmara Üniversitesi

Mezuniyet: 2016

Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2020

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2018

Araştırma Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2016

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi

Başlama: 2010

İktisat Bölümü
  • Görev: 1.Sınıf Kayıt Danışmanlığı
  • Başlama: 01/09/2020

İktisat Bölümü
  • Görev: 4. Sınıf Kayıt Danışmanlığı
  • Başlama: 01/09/2018
  • Bitirme: 01/09/2020

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

Demir, C., Cergibozan, R., & Gök, A. (2019). Income inequality and CO2 emissions: Empirical evidence from Turkey. Energy & Environment30(3), 444-461.

Gök, A. (2020). The role of financial development on carbon emissions: a meta regression analysis. Environ Science and Pollution Research, 27(11), 11618–11636. https://doi.org/10.1007/s11356-020-07641-7

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Gök, A. (2014). A Time Series Analysis of The Determinants of Private Savings In Turkey. Afro Eurasian Studies Journal, 3(1), 5-25.

 

Güvercin, D., & Gök, A. (2019). Institutions, Financial Development and Economic Growth. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (60), 124-141.

Gök, A. (2018). The Role of First-Best Governance Institutions on Growth in Least Developed Countries. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi40(2), 208-229. https://doi.org/10.14780/muiibd.511029

Gök, A., & Güvercin, D. (2018). Türkiye'de Sermaye Piyasası ve Bankacılık Kesimindeki Gelişimin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar55(646), 115-130.

Gök, A., Yamak, T., & Saygın, E. (2018). Doğrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinin Yolsuzluk Üzerindeki Belirleyici Etkisi: Mena Bölgesi için Panel Veri Araştirmasi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler DergisiProf. Dr. Harun Terzi Özel Sayısı:287-302. https://doi.org/10.18092/ulikidince.445887 

Gök, A. & Doğruel, A. S.  (2016). The Role of Governance on Inward Foreign Direct Investment in Developing Countries. Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences, 38(2), 87-109. https://doi.org/10.14780/muiibd.281325 

Gök, A., & Güvercin, D. (2020). The Interaction between Foreign Direct Investment, Foreign Portfolio Investment and Economic Growth: The Case of Sub-Saharan African Countries. Akademik İncelemeler Dergisi, 15(1), 57-82https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.484712

 

Güvercin, D., & Gök, A. (2020). The Nexus Between the Democratic Transition and the Structural Transformation. Journal of Economy Culture and Society, 61(1), 173-187. 

https://doi.org/10.26650/JECS2019-0032

Gök, A. (2020). Freedom to Pollute. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(3), 334-350. https://doi.org/10.35379/cusosbil.655146

Gök, A. (2020). The Relationship Between Political Stability, Democracy and Long Run Growth: The Case of Sub Saharan Africa. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, (653), 77-98.  

Gök, A. (2020). Determinants of Corruption: The Case of Sub-Saharan Africa. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi.https://doi.org/10.33630/ausbf.810698

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yamak, T., Saygın, E. & Gök, A. (2019). Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Kurumsal Yapının Kadınların İşgücüne Katılma Oranı Üzerindeki Etkisi, Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi,5(1), 67-97.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Gök, A. & Tekçe, İ. M. (2014). The Role of Income Inequality on Growth in MENA Countries. 13th International MEEA Conference, 31 May-1 June 2014, Tlemcen, Algeria. 

Gök, A. (2014). Growth by Poverty Alleviation or Poverty Creation  For the Case of Least Developed Countries.  Turkish Econmic Association, 4. International Conference on Economics, 18-20 October 2014, Antalya, Turkey. 

Gök, A. (2015). The Role of Governance on Inward Foreign Direct Investment Flows in MENA Countries. 90th Annual Conference of Western Economic Association International, 28 June – 2 July 2015, Hawaii, USA.

Gök, A. (2016).  The Role of Governance on Outward Foreign Direct Investment in Emerging Market Economies:  New Theoretical Perspective and System GMM Analysis.  Turkish Econmic Association, 5. International Conference on Economics, 20-22 October 2016, Bodrum, Turkey.

Gök, A. (2017). The Role of Corruption on Foreign Direct Investment: A META Regression Analysis, The Fifth Anadolu International Conference in Economics, May 11-13, Eskişehir, Turkey.

Gök, A., Cergibozan, R. & Demir, C. (2017). The Role of Democracy on Environmental Quality in Turkey, The Fifth Anadolu International Conference in Economics, May 11-13, Eskişehir, Turkey.

Gök, A. (2019). DETERMINANTS OF LIFE EXPECTANCY IN EMERGING MARKET ECONOMIES, II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, June 20-22, Bandirma, Turkey.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Gök, A. (2017). The Role of Governance on Outward Foreign Direct Investment in Emerging Market Economies. In Outward Foreign Direct Investment (FDI) in Emerging Market Economies (pp. 77-101). IGI Global.https://doi.org/10.4018/978-1-5225-8547-3.ch006

Gök, A. (2019). Economic Growth and Environmental Impacts of Foreign Direct Investment in Emerging Market Economies. In Handbook of Research on Economic and Political Implications of Green Trading and Energy Use (pp. 107-122). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3026-8.ch011

Gök, A. (2018). The Role of Governance on Foreign Direct Investment Inflows: A New Theoretical Perspective and Cross-Country Analysis. In Foreign Direct Investments (FDIs) and Opportunities for Developing Economies in the World Market(pp. 213-247). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-2345-1.ch005

Gök, A. (2020). The Role of Governance on Outward Foreign Direct Investment in Emerging Market Economies. In Foreign Direct Investments: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 76-98). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2448-0.ch004 (Tekrar Basım)

İktisada Giriş

2017-2018

Makro İktisat

2018-2019

MAtematik 1 (Finansal MAtematik)

2020-2021

Matematiksel İktisat

2019-2020

Mikro İktisat

2018-2019, 2019-2020

Para Teorisi ve Politikası

2019-2020

Yeni Ekonomi (Yönetişim Kurumları ve Büyüme)

2019-2020

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus