Dr. Öğretim Üyesi ZAFER ÖZDEMİR
Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ZAFER ÖZDEMİR

ZAFER ÖZDEMİR
Ünvan
Dr. Öğretim Üyesi
Eposta
  • zafer.ozdemir@klu.edu.tr
Lisans
MSGÜ FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Mezuniyet: 2002

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi Türkiyat Ar. Ens. Yeni Türk Ed.

Mezuniyet: 2008

Doktora
Sakarya Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Türk Dili ve Edebiyatı

Mezuniyet: 2017

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2019

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

ÖZDEMİR Zafer. (2016). “Mehmet Fuat Köprülü’nün Bugünkü Edebiyat Adlı Eserindeki Eleştiri Yazıları/ The Criticism Writings of Mehmet Fuat Koprulu in His Work in Bugunku Edebiyat”, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social and Cultural Studies), ISSN 2149-2778, Cilt/Volume: II, Sayı/Issue: 4, Yıl/Year: 2016, ss. 61-85


ÖZDEMİR, Zafer (2017), “Servet-i Fünun Dergisinde Seyahat Yazıları (1891-1901) ve Ahmed İhsan’ın Suriye Seyahati/ Travel Essays in The Journal of Servet-i Funun (1891-1901) and Ahmet Ihsan’s Journey To Syria”, Turkish Studies -International Periodical for the Language, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, c.12, s.8, ss.499-510.

Diğer

ÖZDEMİR, Zafer (2017), “Çocuklar Süper Kahramanları Neden Sever” http://www.trtcocuk.net.tr/aile/cocuk-gelisimi/cocuklar-super-kahramanlari-neden-sever.

ÖZDEMİR, Zafer (2015), “Kaput” (Hikâye), Dil ve Edebiyat Dergisi, Eylül, sayı 81, s.82-84.

ÖZDEMİR, Zafer (2014), “Dünyanın Kaçak Yolcuları: Çocuklar” (Mevlâna İdris ile Söyleşi), Dil ve Edebiyat Dergisi, Şubat, sayı 62, s.30-32.

ÖZDEMİR, Zafer (2013), “Stalin’in Ölümü” (Deneme), Dil ve Edebiyat Dergisi, Kasım, sayı 59, s. 66-67.

ÖZDEMİR, Zafer (2013), “Faulkner’ın Testeresi” (Deneme), Dil ve Edebiyat Dergisi, Şubat, sayı 50, s. 88-89.

ÖZDEMİR, Zafer (2012), “Etik ve Estetik Kriterlerin İhmali: ‘Hakikat Boşluğu’” (Hilmi Yavuz ile Söyleşi), Dil ve Edebiyat dergisi, Aralık, sayı 48, s. 24-29.

ÖZDEMİR, Zafer (2012), “Bizi ‘Hakikat’in Susuzluğu Eğitir” (Selahattin Yusuf ile Söyleşi), Dil ve Edebiyat Dergisi, Ekim, sayı 46, s. 28-31.

ÖZDEMİR, Zafer (2012), “Charles Dickens’ın Dünyası”, Dil ve Edebiyat Dergisi, Mart, sayı 39, s.42-46.

ÖZDEMİR, Zafer (2012), “Birtakım Suların Durulması Beklemek Zorundayız” (Prof. Dr. Orhan Okay ile Söyleşi), Dil ve Edebiyat Dergisi, Şubat, sayı 38, s.22-26.

ÖZDEMİR, Zafer (2011), “Sanat Ruhun Derinliklerini Kurcalama Gayretidir” (Mehmet Niyazi Özdemir ile Söyleşi), Dil ve Edebiyat Dergisi, Kasım, sayı 35, s.36-40.

ÖZDEMİR, Zafer (2011), “Şerefeye ‘Cami Balkonu’ Diyen Bol Ödüllü Ediplerimiz Var” (Sibel Eraslan ile Söyleşi), Dil ve Edebiyat Dergisi, Eylül, sayı 33, s.16-18.

ÇOCUK EDEBİYATI

15 yaş altı çocuklar için konuları, karakterleri ve kullanılan dil özelleştirilerek hazırlanan edebi eserlerin ve yazarlarının tanıtılması. 

SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ EDEBİYATI

Tevfik Fikret, Cenab Şahabeddin, Halid Ziya, Mehmed Rauf, Hüseyin Cahid, Hüseyin Siret, H.Nâzım, Ayın Nâdir (Ali Ekrem), Faik Âlî, Süleyman Nazif gibi dönemin önde gelen şair, yazar, hikayeci ve romancılarının ve devrin gözde tenkitcisi Ahmed Şuayb’In dikkate değer metinleriyle birlikte ele alınması. 

YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ

Edebiyat biliminin temel kavramları, ana sorunları ve Türk edebiyatında batılılaşma sorunu dersin içeğini oluşturmaktadır.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus