Öğr. Gör. Yeşim CAN
Babaeski Meslek Yüksekokulu
Yeşim CAN

Yeşim CAN
Ünvan
Öğr. Gör.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Telefon
 • 0 (288) 512-54-83
 • 5426
Eposta
 • yesimcan@klu.edu.tr
Lisans
Muğla Üniversitesi- İktisat Bölümü- Kamu Yönetimi Bölümü (Çift Anadal)

Mezuniyet: 2003

Yüksek Lisans
Muğla Üniversitesi- İktisat A.B.D.

Mezuniyet: 2007

Doktora
İstanbul Üniversitesi- İktisat A.B.D.

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2010

Kırklareli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 24/09/2018

Kırklareli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 24/09/2018

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 06/09/2017
 • Bitirme: 07/09/2018

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 06/09/2017
 • Bitirme: 07/09/2018

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yüksekokul Kurulu Üyesi
 • Başlama: 06/09/2017
 • Bitirme: 07/09/2018

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Mevlana Değişim Programı Babaeski MYO Koordinatörü
 • Başlama: 28/09/2016

Debreceni Egyetem, Faculty of Economics and Business- Debrecen/Hungary
 • Görev: Misafir Öğretim Elemanı- Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği
 • Başlama: 11/05/2015
 • Bitirme: 15/05/2015

Kırklareli Üniversitesi- Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Finans- Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı V.
 • Başlama: 29/01/2014
 • Bitirme: 27/05/2016

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yüksekokul Kurulu Üyesi
 • Başlama: 29/01/2014
 • Bitirme: 27/05/2016

Trakya Kalkınma Ajansı
 • Görev: TR21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı-Sosyal Hizmetler ve Yoksulluk Özel İhtisas Komisyonu Raportörü
 • Başlama: 21/01/2013
 • Bitirme: 28/06/2013

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yeşim CAN, Trakya Bölgesi’nin İşgücü Piyasası Analizi (Analysis of Labour Market of Thrace Region), Electronic Journal of Vocational Colleges (EJOVOC)- May/Mayıs 2013, 200-209. http://www.ejovoc.org/makaleler/may_2013/pdf/20.pdf

Yeşim CAN, Uğur EYİDİKER, (2019). Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılımın Türkiye'de Gelişiminin İzlenmesi, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), Year 2019, Volume 4, Issue 4, 626-642. 

https://dergipark.org.tr/en/pub/fesa/issue/51577/647987

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yeşim CAN, Aslı KARATAŞ, 2008 Küresel Ekonomik Krizin İstihdama Etkisi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt: 6, No: 2, 2014, ISSN: 1309-8012 (Online), s: 12-21. http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_sbd/arsiv/2014_2/Yesim_Can.pdf

Yeşim CAN, İktisatta Psikolojik İnsan Faktörü: Davranışsal İktisat, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, No: 2, 2012, ISSN: 2146-0817 (Online), s: 91-98. http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_hia/arsiv/2012_2/yesim_can.pdf

Yeşim CAN, Aslı KARATAŞ, Yerel Ekonomilerde Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Kadın Girişimcilerin Rolü ve Mikro Finansman: Muğla İli Örneği, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, Mayıs 2007, s: 251-261. http://dergi.kmu.edu.tr/userfiles/file/mayis2007/22.pdf

Yeşim CAN, Türkiye'de Üniversite Öğrencilerinin Banka Tercihlerinin Nedenleri ve Gençlerin Bankası Olmak İçin Bankalara Öneriler, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 2019, Cilt 13, Sayı 1, 1-36. 

https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/BddkDergi/dergi_0025_03.pdf

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Uğur EYİDİKER, Yeşim CAN, Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi Katılımcılarının Demografik Özelliklerinin Analizi, XIII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management, 5-6 Ekim 2019/Tekirdağ.

Yeşim CAN, Uğur EYİDİKER, Türkiye’de Kadın İstihdam Profilinin İstatistiksel Bölgeler Arasındaki Farklılıklarının İncelenmesi, XIII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management, 5-6 Ekim 2019/Tekirdağ.

Yeşim CAN, Uğur EYİDİKER, Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılımın Türkiye'deki Tasarruf Eğilimine Etkisi, 15 th Internatonal Conference on Knowledge, Economy&Management Proceedings Book, April 21-24, 2019, Rabat/Morocco, ss.127-139. 

İlknur KARAASLAN, İskender GÜMÜŞ, Muhammet ATALAY, Yeşim CAN, Yeni Sanayileşen Kentlerde Kadınların Emek Piyasasına Girişte Karşılaştığı Engeller, 15 th Internatonal Conference on Knowledge, Economy&Management Proceedings Book, April 21-24, 2019, Rabat/Morocco, ss.111-122. 

Yeşim CAN, Serdar CANBAZ, Kredi Kartı Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Trakya Bölgesi Örneği, 1 st International Economics Research and Financial Markets Congress (IERFM 2017), 12-13 Mayıs 2017, Edirne. http://ierfm.com/Documents/kongre_kitabi.pdf

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Yeşim CAN, "Sigortacılığa Giriş", Bölüm Yazarlığı, "Bölüm 4: Sigorta Sözleşmesi ve Ödemeler", İstanbul: Lisans Yayıncılık, 1. Baskı, 2017, s: 75-105, http://lisansyayincilik.com.tr/?page=urundetay&id=527.

Yeşim CAN, "Sigortacılığa Giriş", Editörlük, İstanbul: Lisans Yayıncılık, 1. Baskı, 2017. http://lisansyayincilik.com.tr/?page=urundetay&id=527.

Yeşim CAN, "Bankacılığa Giriş", Bölüm Yazarlığı, "Bölüm 10: Bankacılık Krizleri, Nedenleri ve Alınabilecek Önlemler", İstanbul: Lisans Yayıncılık, 1. Baskı, 2016, s: 251-265, http://lisansyayincilik.com.tr/?page=urundetay&id=507.

Diğer

Sosyal Hizmetler ve Yoksulluk Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Trakya Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı Çalışması, 28 Haziran 2013, www.trakya2023.com/uploads/docs/28062013Yed095.pdf

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Üzerine Bir Değerlendirme, Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (KESAM), 07 Ekim 2013, http://kesam.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/kesam/dosyalar/dosya_ve_belgeler/analizler/Gelir%20ve%20Ya%C5%9Fam%20Ko%C5%9Fullar%C4%B1%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1%20%C3%9Czerine%20Bir%20De%C4%9Ferlendirme.pdf

Türkiye’de 2013 Yılında Enflasyon, Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (KESAM), 13 Ocak 2014, http://kesam.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/kesam/dosyalar/dosya_ve_belgeler/analizler/T%C3%BCrkiye'de%202013%20Y%C4%B1l%C4%B1nda%20Enflasyon.pdf

Trakya Bölgesi Kadın İşgücü Analizi, Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (KESAM), 24 Temmuz 2013, http://kesam.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/kesam/dosyalar/dosya_ve_belgeler/analizler/Trakya%20B%C3%B6lgesi%20Kad%C4%B1n%20%C4%B0%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC%20Analizi.pdf

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Para Teorisi ve Politikası

Finansal Hizmet Ekonomisi II

Uluslararası Bankacılık

Finansal Yönetim

Yönlendirilmiş Çalışma

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Uluslararası İktisat

Finansal Hizmet Ekonomisi I

Finansman ve Finansal Yatırım Araçları

Finansal Yönetim

Mali Tablolar Analizi

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Ekonomi II

Makro Ekonomi

Para Teorisi ve Politikası

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Mikro Ekonomi

İktisada Giriş

Ekonomi I

Uluslararası İktisat

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Makro Ekonomi

Para Teorisi ve Politikası

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı

Mikro Ekonomi

İktisada Giriş

Uluslararası İktisat

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş

Makro Ekonomi

Para Teorisi ve Politikası

Araştırma Teknikleri

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Genel Ekonomi

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Genel Ekonomi

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Genel Ekonomi

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş

Bireysel Emeklilik Sistemleri ve Hayat Sigortaları 

Bireysel ve Kurumsal Bankacılık

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Genel Ekonomi

Bankacılık Uygulamaları

Finansal Yönetim

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş

Bireysel ve Kurumsal Bankacılık

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Genel Ekonomi

Finansal Yönetim

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Hayat Sigortaları

Finansal Matematik

Araştırma Yöntem ve Teknikleri 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Genel Ekonomi

Ekonomiye Giriş

Ekonomi

Finansal Yönetim

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Finansal Okur Yazarlık

Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Hayat Sigortaları

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Genel Ekonomi

Ekonomiye Giriş

Uluslararası İktisat

Finansal Yönetim

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus