Öğr. Gör. Yeşim CAN
Babaeski Meslek Yüksekokulu
Yeşim CAN

Yeşim CAN
Ünvan
Öğr. Gör.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Telefon
 • 0 (288) 512-54-83
 • 5403
Eposta
 • yesimcan@klu.edu.tr
Lisans
Muğla Üniversitesi- İktisat Bölümü- Kamu Yönetimi Bölümü (Çift Anadal)

Mezuniyet: 2003

Yüksek Lisans
Muğla Üniversitesi- İktisat A.B.D.

Mezuniyet: 2007

Doktora
İstanbul Üniversitesi- İktisat A.B.D.

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2010

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 06/09/2017

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 06/09/2017

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yüksekokul Kurulu Üyesi
 • Başlama: 06/09/2017

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Mevlana Değişim Programı Babaeski MYO Koordinatörü
 • Başlama: 28/09/2016

Debreceni Egyetem, Faculty of Economics and Business- Debrecen/Hungary
 • Görev: Misafir Öğretim Elemanı- Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği
 • Başlama: 11/05/2015
 • Bitirme: 15/05/2015

Kırklareli Üniversitesi- Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Finans- Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı V.
 • Başlama: 29/01/2014
 • Bitirme: 27/05/2016

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yüksekokul Kurulu Üyesi
 • Başlama: 29/01/2014
 • Bitirme: 27/05/2016

Trakya Kalkınma Ajansı
 • Görev: TR21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı-Sosyal Hizmetler ve Yoksulluk Özel İhtisas Komisyonu Raportörü
 • Başlama: 21/01/2013
 • Bitirme: 28/06/2013

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yeşim CAN, Trakya Bölgesi’nin İşgücü Piyasası Analizi (Analysis of Labour Market of Thrace Region), Electronic Journal of Vocational Colleges (EJOVOC)- May/Mayıs 2013, 200-209. http://www.ejovoc.org/makaleler/may_2013/pdf/20.pdf

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yeşim CAN, Aslı KARATAŞ, 2008 Küresel Ekonomik Krizin İstihdama Etkisi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt: 6, No: 2, 2014, ISSN: 1309-8012 (Online), s: 12-21. http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_sbd/arsiv/2014_2/Yesim_Can.pdf

Yeşim CAN, İktisatta Psikolojik İnsan Faktörü: Davranışsal İktisat, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, No: 2, 2012, ISSN: 2146-0817 (Online), s: 91-98. http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_hia/arsiv/2012_2/yesim_can.pdf

Yeşim CAN, Aslı KARATAŞ, Yerel Ekonomilerde Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Kadın Girişimcilerin Rolü ve Mikro Finansman: Muğla İli Örneği, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, Mayıs 2007, s: 251-261. http://dergi.kmu.edu.tr/userfiles/file/mayis2007/22.pdf

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Yeşim CAN, Serdar CANBAZ, Kredi Kartı Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Trakya Bölgesi Örneği, 1 st International Economics Research and Financial Markets Congress (IERFM 2017), 12-13 Mayıs 2017, Edirne. http://ierfm.com/Documents/kongre_kitabi.pdf

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Yeşim CAN, "Sigortacılığa Giriş", Bölüm Yazarlığı, "Bölüm 4: Sigorta Sözleşmesi ve Ödemeler", İstanbul: Lisans Yayıncılık, 1. Baskı, 2017, s: 75-105, http://lisansyayincilik.com.tr/?page=urundetay&id=527.

Yeşim CAN, "Sigortacılığa Giriş", Editörlük, İstanbul: Lisans Yayıncılık, 1. Baskı, 2017. http://lisansyayincilik.com.tr/?page=urundetay&id=527.

Yeşim CAN, "Bankacılığa Giriş", Bölüm Yazarlığı, "Bölüm 10: Bankacılık Krizleri, Nedenleri ve Alınabilecek Önlemler", İstanbul: Lisans Yayıncılık, 1. Baskı, 2016, s: 251-265, http://lisansyayincilik.com.tr/?page=urundetay&id=507.

Diğer

Sosyal Hizmetler ve Yoksulluk Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Trakya Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı Çalışması, 28 Haziran 2013, www.trakya2023.com/uploads/docs/28062013Yed095.pdf

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Üzerine Bir Değerlendirme, Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (KESAM), 07 Ekim 2013, http://kesam.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/kesam/dosyalar/dosya_ve_belgeler/analizler/Gelir%20ve%20Ya%C5%9Fam%20Ko%C5%9Fullar%C4%B1%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1%20%C3%9Czerine%20Bir%20De%C4%9Ferlendirme.pdf

Türkiye’de 2013 Yılında Enflasyon, Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (KESAM), 13 Ocak 2014, http://kesam.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/kesam/dosyalar/dosya_ve_belgeler/analizler/T%C3%BCrkiye'de%202013%20Y%C4%B1l%C4%B1nda%20Enflasyon.pdf

Trakya Bölgesi Kadın İşgücü Analizi, Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (KESAM), 24 Temmuz 2013, http://kesam.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/kesam/dosyalar/dosya_ve_belgeler/analizler/Trakya%20B%C3%B6lgesi%20Kad%C4%B1n%20%C4%B0%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC%20Analizi.pdf

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Para Teorisi ve Politikası

Finansal Hizmet Ekonomisi II

Uluslararası Bankacılık

Finansal Yönetim

Yönlendirilmiş Çalışma

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Uluslararası İktisat

Finansal Hizmet Ekonomisi I

Finansman ve Finansal Yatırım Araçları

Finansal Yönetim

Mali Tablolar Analizi

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Ekonomi II

Makro Ekonomi

Para Teorisi ve Politikası

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Mikro Ekonomi

İktisada Giriş

Ekonomi I

Uluslararası İktisat

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Makro Ekonomi

Para Teorisi ve Politikası

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı

Mikro Ekonomi

İktisada Giriş

Uluslararası İktisat

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş

Makro Ekonomi

Para Teorisi ve Politikası

Araştırma Teknikleri

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Genel Ekonomi

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Genel Ekonomi

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Genel Ekonomi

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş

Bireysel Emeklilik Sistemleri ve Hayat Sigortaları 

Bireysel ve Kurumsal Bankacılık

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Genel Ekonomi

Bankacılık Uygulamaları

Finansal Yönetim

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Genel Ekonomi

Finansal Yönetim

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus