Yasin ÇAKIREL

Yasin ÇAKIREL

Yrd. Doç. Dr.

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

0 (288) 417-49-96
178
yasincakirel@klu.edu.tr
yasincakirel@gmail.com

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 27/07/1982
 • Doğum Yeri: Kırklareli
Eğitim Durumu
 • İstanbul Üniversitesi / İşletme Yönetimi ve Organizasyon Doktora
  Mezuniyet: 2016
 • Gazi Üniversitesi / Büro Yönetimi Eğitimi Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2009
 • Gazi Üniversitesi / Büro Yönetimi Öğretmenliği Lisans
  Mezuniyet: 2006
 • Ön Lisans
  Mezuniyet: 2002
Uzmanlık Alanları
İşletme Yönetimi ve Organizasyon Etik ve Bilişim Etiği Bilgi Kültürü İnovasyon Büro Yönetimi Mesleki Yazışmalar
İlgi Alanları
İşletme Yönetimi
İnovasyon
Bilgi Yönetimi
Organizasyon
Girişimcilik
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Yardımcı Doçent Doktor
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Başlama: 2017
 • Öğretim Görevlisi
  Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, Başlama: 2009
 • Öğretim Görevlisi Doktor
  Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, Başlama: 2016

Görevler

Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Müdür V. 21/07/2017 -
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 • Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 10/04/2013 -
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 • Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 09/04/2013 -
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Danışmanlığı 01/10/2009 -

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • An investigation on a production company via the scope of Mintzberg’s adhocratic organization structure. Kerem TOKER, Dilaysu ÇINAR, Yasin ÇAKIREL. International Journal of Research in Business and Social Science(ISSN: 2147-4478), Jan, 2013

 • Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı öğrenci ve mezunlarının sekreterlik mesleği ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi.  Pınar ÖZDEMİR KARACA, Öznur AYDINER ÇAKIREL, Yasin ÇAKIREL. Electronic Journal of Vocational Colleges -EJOVOC- Ağustos 2014 BÜROKON Özel Sayısı.

   

   

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Yaptıkları Büroların Ergonomi-Verimlilik İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Yasin ÇAKIREL, Pınar ÖZDEMİR KARACA, Öznur AYDINER ÇAKIREL, İbrahim ÇAKIR; Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/1, Büro Yönetimi Özel Sayısı Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year: 2013/1, Special Volume on Office Management

 • İşletmelerde Büyük Veri. Yasin ÇAKIREL. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 2146-3417) Yıl: 2016 – Cilt: 5 – Sayı: 1

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • Etik Ve Bilişim Etiği Arasındaki Farkın Algılanmasına Yönelik Bir Alan Çalışması. Yasin ÇAKIREL, Hasan DİNÇER, Ali GÖRENER. 1st International 5th National Vocational Schools of Higher Education Symposium UMYOS 2009, 27-29 May, Konya, Turkey.

 • The Ethical Behavior of Academics Regarding Informatics: A Comparative Assessment between State and Foundation Universities Original Research Article. İbrahin Pınar, Yasin ÇAKIREL, Kerem TOKER. PROCEDIA - Social and Behavioral Sciences. Vol. 75. 2013. The Second International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management pp 542-552

 • Etkileşimli F Klavye Eğitim Seti Tasarımı. Bora ASLAN  Füsun YAVUZER ASLAN, Pınar ÖZDEMİR KARACA, Yasin ÇAKIREL.. 5th International Vocational Schools Symposium – Prizren 18-20 May 2016

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin KOBİ’lerin Performanslarına Etkisi: Trakya Bölgesinde Bir Uygulama. Ali GÖRENER, Yasin ÇAKIREL, Öznur AYDINER ÇAKIREL (Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu (1-2 Ekim 2010)

 • Ofis İçi Verimlilikte Enformasyon Teknolojilerinin Rolü Üzerine Bir Alan Araştırması. Serkan DİLEK, Yasin ÇAKIREL, Öznur AYDINER.  8. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi. 14-16 Ekim 2009 Ankara.

 • Mesleki Etik Kapsamında Etik ve Etik Kodların İş Doyumuna Etkisi. Yasin ÇAKIREL, Dilaver TENGİLİMOĞLU, Öznur AYDINER ÇAKIREL. 1. Uluslararası 9. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 9-12 Ekim 2010 Erzurum.

Projeler
 • Etkileşimli F Klavye Eğitim Seti Tasarımı Projesi. 2016. Kırklareli Üniversitesi BAP

Verilen Dersler

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.