Yrd. Doç. Dr. Yasin ÇAKIREL
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
Yasin ÇAKIREL

Yasin ÇAKIREL
Ünvan
Yrd. Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • İşletme Yönetimi ve Organizasyon
 • Etik ve Bilişim Etiği
 • Bilgi Kültürü
 • İnovasyon
 • Büro Yönetimi
 • Mesleki Yazışmalar
İlgi Alanları
 • İşletme Yönetimi
 • İnovasyon
 • Bilgi Yönetimi
 • Organizasyon
 • Girişimcilik
Telefon
 • 0 (288) 417-49-96
 • 178
Eposta
 • yasincakirel@klu.edu.tr
 • yasincakirel@gmail.com
Doğum Tarihi
27/07/1982
Doğum Yeri
Kırklareli
Ön Lisans
Gaziantep Üniversitesi / Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Mezuniyet: 2002

Lisans
Gazi Üniversitesi / Büro Yönetimi Öğretmenliği

Mezuniyet: 2006

Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Büro Yönetimi Eğitimi

Mezuniyet: 2009

Doktora
İstanbul Üniversitesi / İşletme Yönetimi ve Organizasyon

Mezuniyet: 2016

Yardımcı Doçent Doktor
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Başlama: 2017

Öğretim Görevlisi Doktor
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2016

Öğretim Görevlisi
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2009

Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Görev: Müdür V.
 • Başlama: 21/07/2017

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 • Görev: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 10/04/2013

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 • Görev: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 09/04/2013

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Danışmanlığı
 • Başlama: 01/10/2009

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

An investigation on a production company via the scope of Mintzberg’s adhocratic organization structure. Kerem TOKER, Dilaysu ÇINAR, Yasin ÇAKIREL. International Journal of Research in Business and Social Science(ISSN: 2147-4478), Jan, 2013

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı öğrenci ve mezunlarının sekreterlik mesleği ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi.  Pınar ÖZDEMİR KARACA, Öznur AYDINER ÇAKIREL, Yasin ÇAKIREL. Electronic Journal of Vocational Colleges -EJOVOC- Ağustos 2014 BÜROKON Özel Sayısı.

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Yaptıkları Büroların Ergonomi-Verimlilik İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Yasin ÇAKIREL, Pınar ÖZDEMİR KARACA, Öznur AYDINER ÇAKIREL, İbrahim ÇAKIR; Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/1, Büro Yönetimi Özel Sayısı Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year: 2013/1, Special Volume on Office Management

İşletmelerde Büyük Veri. Yasin ÇAKIREL. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 2146-3417) Yıl: 2016 – Cilt: 5 – Sayı: 1

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Etik Ve Bilişim Etiği Arasındaki Farkın Algılanmasına Yönelik Bir Alan Çalışması. Yasin ÇAKIREL, Hasan DİNÇER, Ali GÖRENER. 1st International 5th National Vocational Schools of Higher Education Symposium UMYOS 2009, 27-29 May, Konya, Turkey.

The Ethical Behavior of Academics Regarding Informatics: A Comparative Assessment between State and Foundation Universities Original Research Article. İbrahin Pınar, Yasin ÇAKIREL, Kerem TOKER. PROCEDIA - Social and Behavioral Sciences. Vol. 75. 2013. The Second International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management pp 542-552

Etkileşimli F Klavye Eğitim Seti Tasarımı. Bora ASLAN  Füsun YAVUZER ASLAN, Pınar ÖZDEMİR KARACA, Yasin ÇAKIREL.. 5th International Vocational Schools Symposium – Prizren 18-20 May 2016

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin KOBİ’lerin Performanslarına Etkisi: Trakya Bölgesinde Bir Uygulama. Ali GÖRENER, Yasin ÇAKIREL, Öznur AYDINER ÇAKIREL (Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu (1-2 Ekim 2010)

Ofis İçi Verimlilikte Enformasyon Teknolojilerinin Rolü Üzerine Bir Alan Araştırması. Serkan DİLEK, Yasin ÇAKIREL, Öznur AYDINER.  8. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi. 14-16 Ekim 2009 Ankara.

Mesleki Etik Kapsamında Etik ve Etik Kodların İş Doyumuna Etkisi. Yasin ÇAKIREL, Dilaver TENGİLİMOĞLU, Öznur AYDINER ÇAKIREL. 1. Uluslararası 9. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 9-12 Ekim 2010 Erzurum.

Projeler

Etkileşimli F Klavye Eğitim Seti Tasarımı Projesi. 2016. Kırklareli Üniversitesi BAP

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus