Yasin ÇAKIREL

Yasin ÇAKIREL

Dr. Öğretim Üyesi

İİBF İşletme Bölümü

0 (288) 417-49-96
178
yasincakirel@klu.edu.tr
yasincakirel@gmail.com

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 27/07/1982
 • Doğum Yeri: Kırklareli
Eğitim Durumu
 • İstanbul Üniversitesi / İşletme Yönetimi ve Organizasyon Doktora
  Mezuniyet: 2016
 • Gazi Üniversitesi / Büro Yönetimi Eğitimi Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2009
 • Gazi Üniversitesi / Büro Yönetimi Öğretmenliği Lisans
  Mezuniyet: 2006
 • Ön Lisans
  Mezuniyet: 2002
Uzmanlık Alanları
İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilgi Kültürü İnovasyon Büro Yönetimi Mesleki Yazışmalar
İlgi Alanları
İşletme Yönetimi
İnovasyon
Bilgi Yönetimi
Organizasyon
Girişimcilik
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Doktor Öğretim Üyesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Başlama: 2017
 • Öğretim Görevlisi
  Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, Başlama: 2009
 • Öğretim Görevlisi Doktor
  Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, Başlama: 2016

Görevler

Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Müdür V. 21/07/2017 -
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 • Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 10/04/2013 -
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 • Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 09/04/2013 -
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Danışmanlığı 01/10/2009 -

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • An investigation on a production company via the scope of Mintzberg’s adhocratic organization structure. Kerem TOKER, Dilaysu ÇINAR, Yasin ÇAKIREL. International Journal of Research in Business and Social Science(ISSN: 2147-4478), Jan, 2013

 • Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı öğrenci ve mezunlarının sekreterlik mesleği ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi.  Pınar ÖZDEMİR KARACA, Öznur AYDINER ÇAKIREL, Yasin ÇAKIREL. Electronic Journal of Vocational Colleges -EJOVOC- Ağustos 2014 BÜROKON Özel Sayısı
 • İşletmelerde Büyük Veri. Yasin ÇAKIREL. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 2146-3417) Yıl: 2016 – Cilt: 5 – Sayı: 1

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Yaptıkları Büroların Ergonomi-Verimlilik İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Yasin ÇAKIREL, Pınar ÖZDEMİR KARACA, Öznur AYDINER ÇAKIREL, İbrahim ÇAKIR; Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/1, Büro Yönetimi Özel Sayısı Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year: 2013/1, Special Volume on Office Management

   

 • Paternalistic Leadership and Psychological Well-Being: The Mediating Role of Meaningful Work. Canan Çetin, Nilüfer Vatansever Toylan, Öznur Aydıner Çakırel, Yasin Çakırel, FSM İlmi Araştırmalar Dergisi; Sayı:10 2017 Güz; 81-113.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • Etik Ve Bilişim Etiği Arasındaki Farkın Algılanmasına Yönelik Bir Alan Çalışması. Yasin ÇAKIREL, Hasan DİNÇER, Ali GÖRENER. 1st International 5th National Vocational Schools of Higher Education Symposium UMYOS 2009, 27-29 May, Konya, Turkey.

 • The Ethical Behavior of Academics Regarding Informatics: A Comparative Assessment between State and Foundation Universities Original Research Article. İbrahin Pınar, Yasin ÇAKIREL, Kerem TOKER. PROCEDIA - Social and Behavioral Sciences. Vol. 75. 2013. The Second International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management pp 542-552

 • Etkileşimli F Klavye Eğitim Seti Tasarımı. Bora ASLAN  Füsun YAVUZER ASLAN, Pınar ÖZDEMİR KARACA, Yasin ÇAKIREL.. 5th International Vocational Schools Symposium – Prizren 18-20 May 2016

 • Toplam Kalite Yönetiminin Unsurlarından Müşteri Memnuniyetinin Firma Müşterilerinin Algısı ile Değerlendirilmesi. Mediterranean International  Conference  on  Social  Sciences, May  19-22,  2017  at University of Podgorica. Yasin ÇAKIREL, Öznur AYDINER ÇAKIREL, Kerem TOKER

 • Yönetici Algılarında Çevrenin Kaotikliği, Yasin ÇAKIREL, Mediterranean International  Conference  on  Social  Sciences, May  19-22,  2017  at University of Podgorica

   

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin KOBİ’lerin Performanslarına Etkisi: Trakya Bölgesinde Bir Uygulama. Ali GÖRENER, Yasin ÇAKIREL, Öznur AYDINER ÇAKIREL (Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu (1-2 Ekim 2010)

 • Ofis İçi Verimlilikte Enformasyon Teknolojilerinin Rolü Üzerine Bir Alan Araştırması. Serkan DİLEK, Yasin ÇAKIREL, Öznur AYDINER.  8. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi. 14-16 Ekim 2009 Ankara.

 • Mesleki Etik Kapsamında Etik ve Etik Kodların İş Doyumuna Etkisi. Yasin ÇAKIREL, Dilaver TENGİLİMOĞLU, Öznur AYDINER ÇAKIREL. 1. Uluslararası 9. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 9-12 Ekim 2010 Erzurum.

Projeler
 • Etkileşimli F Klavye Eğitim Seti Tasarımı Projesi. 2016. Kırklareli Üniversitesi BAP

Verilen Dersler

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.