Öğretim Görevlisi Yasin YILMAZTÜRK
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yasin YILMAZTÜRK

Yasin YILMAZTÜRK
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • İşletme
  • Pazarlama
Telefon
  • 0 (288) 214-38-25
  • Dahili: 5127
Eposta
  • yasin.yilmazturk@klu.edu.tr
  • yasinyilmazturk@gmail.com
Ön Lisans
Anadolu Üniversitesi-Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Mezuniyet: 2009

Lisans
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-İşletme

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
Dumlupınar Üniversitesi-İşletme(Pazarlama)

Mezuniyet: 2011

Doktora
Trakya Üniversitesi-İşletme(Pazarlama)

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2012

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

YILMAZTÜRK, Y., MUTLU, A. Undergraduates’ Awareness of Green Chemistry and Its Reflections in Ideas about Green Marketing. Electronic Journal of Occupational Improvement and Reseach, Cilt 3, Special Issue, 13-22 (2015).  

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

YILMAZTÜRK YASİN, AKDOĞAN ÇAĞATAY ve ÖZGÜR KAYAPINAR (2019). Materyalist Değerler İle Hedonik Alışveriş ve Faydacı Alışveriş Arasındaki İlişkinin Yaşam Doyumuna Etkisi. XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

YILMAZTÜRK YASİN, KAYABAŞI AYDIN (2017). Tüketicilerin Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Tutumlarının Analizi: Eskisehir Ilindeki Banka Müsterileri Üzerine Alan Arastırması. V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

YILMAZTÜRK, Y.MUTLU, A. Undergraduates’ Awareness of Green Chemistry and its Reflections in Ideas about Green Marketing. 4th International Vocational Schools Symposium. Yalova, 21-23 May, (2015).  (Oral Presentation)

MUTLU, A., YILMAZTÜRK, Y. Effect of Coping Style On Undergraduates' Academic Motivation. 4th International Vocational Schools Symposium. Yalova, 21-23 May, (2015).  (Oral Presentation)

 

Projeler

"Materyalist Değerler ile Hedonik Alışveriş ve Faydacı Alışveriş Arasındaki İlişkinin Yaşam Doyumuna Etkisi"- Araştırmacı

(2018-2019) (TÜBAP-Proje No: 149)

 

 

Diğer

Deneysel Modelleme Eğitimi, Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F.- 2018 (Katılımcı)

Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi, Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F.-2018 (Katılımcı)

Maxqda Eğitimi, Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F.- 2018 (Katılımcı)

Makale Yazım Eğitimi, Trakya Kalkınma Ajansı, 6-7 Aralık 2013 (Katılımcı)

SPSS ile İstatisitksel Analizler Temel Eğitimi, Trakya Kalkınma Ajansı, 31 Ekim- 3 Kasım 2012 (Katılımcı)

 

23. Pazarlama Kongresi, "Pazarlama & Endüstri 4.0 ve Ötesi", 27-29 Haziran 2018, Kocaeli,  Dinleyici Katılımcı

8.Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu, "Partial Least Squares Structural Equation Modeling(PLS-SEM) with SmartPLS3", 7-9 Aralık 2018, Altınbaş Üniversitesi-İstanbul, Dinleyici Katılımcı

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Pazarlama İlkeleri

Pazarlama İlkeleri

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticari Matematik

Ticari Matematik

Tüketici Davranışları ve Pazarlama Stratejileri

Tüketici Davranışları ve Pazarlama Stratejileri

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus