Öğretim Görevlisi Yasemin AKMAN BİLİR
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yasemin AKMAN BİLİR

Yasemin AKMAN BİLİR
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Eposta
  • yasemin.bilir@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
00/00/0000
Doğum Yeri
İstanbul
Lise
Şehremini Lisesi

Mezuniyet: 0000

Lisans
Trakya Üniversitesi İİBF - İşletme ABD

Mezuniyet: 0000

Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi - İşletme ABD

Mezuniyet: 0000

Doktora
Trakya Üniversitesi İİBF - İşletme ABD

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Kirklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO

Başlama: 2006

Sosyal Bilimler MYO
  • Görev: Bölüm Başkanı

Sosyal Bİlimler MYO
  • Görev: Erasmus Programı Yüksekokul Koordinatörü

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Derman Küçükaltan, Yasemin Bilir; Kırklareli İl Merkezinde Turizme Yönelik Girişimcilik Stratejileri, Namık Kemal Üniversitesi İİBF Uluslararası Hakemli Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Ocak-2012
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
T. PERAN- Y.BİLİR, ‘Kalkınmada İtici Bir Güç: Eğitim’, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, Haziran 2007
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
Y. Bilir, S.Kalender, T. BaĢaran “An Ampirical Study on Qualıty of Educational Services: Servqual Application in School of Social Sciences, Kirklareli University”, The 4th International Conference on Advanced and Systematic Research ECNSI 2010, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, Europe
T. Peran- Y. Bilir “Expansion Technology Via Education”, Science, Education and Time as our Concern, Plovdiv University, Paisii Hilandarski, 29-02 November 2007, Smolian Bulgaria
T.BaĢaran, Y. Bilir “The Opinions of Vocational College Students on The Insufficiency of Turkish Educational System” Conference "The Knowledge Economy – Opportunities and Challenges to Higher Education”, 13- 15 Haziran 2008, Burgas Free University, Burgas, Bulgaria.
Y.Bilir- T.Peran, “Measuring Service Quality in University Education: An Analysis On Vocational Junior Colleges”, Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europe, Volume 1, 22-24 June 2007, Stara Zagora, Bulgaria
A. Oğuzhan, Y. Bilir, T. Peran, ”Edirne as an Alternative Destination With The Effects of Globalization on Cultur Tourism” Conference "The Knowledge Economy – Opportunities and Challenges to Higher Education”, 13- 15 Haziran 2008, Burgas Free University, Burgas, Bulgaria.
Y. Bilir, T.Peran “Tourism Movement and Quality Performed for Education: An Application About Located in Istanbul”. Science, Education and Time as our Concern, Plovdiv University, Paisii Hilandarski, 29-02 November 2007, Smolian Bulgaria
T. Peran- Y. Bilir “Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalkınmadaki ĠĢlevi”, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1-3 Ekim 2009 Trakya Üniversitesi, Edirne
A. Okay, Y. Bilir, T. BaĢaran “Intel Öğretmen Programı- Gelecek Ġçin Eğitim Programı”, Uluslararası 5.Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1-3 Ekim 2009 Trakya Üniversitesi, Edirne
A.Oğuzhan, N.Üzerem, Y.Bilir “Mesuring of Quality Conception and Customer Satisfaction in Service Busıness, an Application About Four and Five Stars Hotels Which Located in Ġstanbul”, International Conferance Education, Science, Economics and Technologies in The Global World, 14th-16th– September 2007, “University Prof.Dr. Assen Zlatarov Faculty of Social ScienceBourgas-Bulgaria
Projeler
Derman Küçükaltan, Yasemin Bilir; "OTEL İŞLETMELERİNDE BİR REKABET STRATEJİSİ OLARAK HİZMET FARKLILAŞTIRMASI: İSTANBUL’DAKİ ZİNCİR OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA"Tübap, 2010- &
Derman KÜÇÜKALTAN, Adil OĞUZHAN, Yasemin BİLİR, “İstanbul‟da Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Hizmet Sunumunun Tüketici Beklentileri Çerçevesinde Değerlendirilmesine Yönelik Bir AraĢtırma” TÜBAP, 2007-2009.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus