Meltem YALÇIN KAYIKÇI

Meltem YALÇIN KAYIKÇI

Dr. Öğr. Üyesi

Turizm Fakültesi

yalcin.meltem@hotmail.com
yalcin.meltem@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Yeri: Manisa
Eğitim Durumu
 • Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doktora
  Mezuniyet: 2019
 • Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2010
 • Dokuz Eylül Üniversitesi / İşletme Fakültesi / İngilizce Turizm İşletmeciliği Lisans
  Mezuniyet: 2007
Uzmanlık Alanları
Örgütsel Davranış Yönetim ve Organizasyon Turizm Sosyolojisi
İlgi Alanları
Sosyal Psikoloji
Yabancı Diller
İngilizce
Fransızca
Akademik Ünvanlar
 • Araştırma Görevlisi Doktor
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2019
 • Araştırma Görevlisi
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2011

Görevler

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • Uğurlu, K.; Kutluk Bozkurt, A. ve Yalçın Kayıkçı, M. (2016). “Sağlık Turizminde Yeni Bir Trend: Talassoterapi”, JOEEP Journal of Emerging Economies and Policy, Vol.1, ss:172-189. 

 • Türkay, O. ve Yalçın Kayıkçı, M. (2017). “İşletmelerde Duygu Gösterim Kuralları ve Örgütsel Vatandaşlığın Duygusal Emek Üzerine Etkileri”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Aralık 2017, Vol.13, No:2, ss:53-73, ISSN (Elektronik): 1306-3553, ISSN (Basılı): 1306-2174. 

 • Yalçın Kayıkçı, M. ve Kutluk Bozkurt, A. (2018). “Dijital Çağda Z ve Alpha Kuşağı, Yapay Zeka Uygulamaları ve Turizme Yansımaları”, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, Cilt: 2018, Sayı:1, ss:54-64.

 • Türkay, O. ve Yalçın Kayıkçı, M. (2018). “Tarhana Tezgahlarından Çin Malı Tüccarlığına: Şirince’de Turizmle İç İçe Geçen Kültürleşme ve Sosyo-Kültürel Dönüşüme Bağlı Sorunların Analizi”, Ege Akademik Bakış, Cilt:18, Sayı:4, ss:645-660. (ESCI).

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • Yalçın Kayıkçı, M.; Kutluk Bozkurt, A.; Vatansever Toylan, N. ve Ar, H. (2017). "Tematik Rotalar: Trakya Lezzet Rotası Örneği". VI. Ulusal-II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gastronomi ve Kültür Turizmi, 14-15 Nisan 2017, ss: 725-737, Gaziantep.

 • Vatansever Toylan, N., Ar, H., Yalçın Kayıkçı, M. ve Kutluk Bozkurt, A. (2017). “Somut Olmayan Kültürel Mirasla Zenginleşen Kültürel Deneyimler”, 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, [The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability Futourism 2017] 28-30 Eylül 2017, kongre bildiri kitabı, ss: 221-230, Mersin.

 • Avcıkurt, C., Bozkurt, A. K. ve Yalçın Kayıkçı, M., (2018). “Y Kuşağının Turizm Sektöründe Alaylı & Okullu Çalışan Algısı: Kırklareli Üniversitesi Turizm Öğrencileri Örneği”, VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 20-21 Nisan 2018, İskenderun.

 • Kutluk Bozkurt, A., Vatansever Toylan, N., Yalçın Kayıkçı, M. ve Gönenç Güler, E., (2018), “Istranca’nın Kültürel Mirası Kapsamında Arkeolojik Rotaların Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma”, Uluslararası Sürdürülebilir Turizm ve Çevre Koruma Konferansı, 22-23 Kasım 2018, Edirne.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • Yalçın Kayıkçı, M. (2014). “Şehrin Ruhuna Ritim Tutmuş Bir Otel: Büyük Efes Oteli”. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi. 03-06 Nisan 2014, Kuşadası-Aydın.

 • Vatansever Toylan, N.; Yalçın Kayıkçı, M. ve Kutluk, A. (2014). “Otellerde Personelin Yeşil Bilinci: Bir Yeşillenen Otel Örneği”. 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım 2014, Ankara.

 • Yalçın Kayıkçı, M. ve Çoğalmış, İ. (2016). “Sürdürülebilir Destinasyon Oluşturmada Paydaş Algılarının Araştırılması: Edirne İli Örneği”. 17. Ulusal Turizm Kongresi, 20-23 Ekim 2016, Bodrum, Muğla. 

Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • Türkay, O. ve Yalçın Kayıkçı, M. (2016). “Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sendikal İlişkiler”, ss:445-472. Beta Yayınları. Nisan. İstanbul. İçinde: Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. Editörler: Nilüfer Şahin Perçin, Berrin Güzel, Şule Aydın Tükeltürk.

Projeler
 • Yalçın Kayıkçı, M. (2018). “Joint Initiative for Promotion of Bulgaria-Turkey Cross-Border Region As An Attractive Tourism Destination- JOINT TOUR” CB005.1.22.055 Projesi, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm Uzmanı.  

   

 • Yalçın Kayıkçı, M. (2018). Tübitak 4005- Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, Verini Kap Thon’la Değer Kat Projesi, REHBER.

   

 • Yalçın Kayıkçı, M. (2016). Trakya Bölgesi Turizm Paydaşlarının Ortak Turizm Rotaları ve Ortak Tanıtıma Yönelik İşbirliği Platformu Kurulması, Kalkınma Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı Destekli Proje, Araştırmacı.

Diğer
 • Istrancalar ve Çevresinde Ekoturizm Çalıştayı, 24-25 Mayıs 2013, İĞNEADA- KIRKLARELİ. ISBN: 978-605-149-455-5.

Verilen Dersler

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.