Arş. Gör. Yunus Ballı
İlahiyat Fakültesi
Yunus Ballı

Yunus Ballı
Ünvan
Arş. Gör.
Yabancı Diller
  • Arapça
Uzmanlık Alanları
  • Sudan Tarihi
İlgi Alanları
  • Afrika'da İslamiyet
Eposta
  • balliyunus02@gmail.com
Doğum Tarihi
01/02/1992
Doğum Yeri
Kahta/ADIYAMAN
Lise
Kahta İmam Hatip Lisesi

Mezuniyet: 2010

Lisans
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 2015

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi SBE

Mezuniyet: 2019

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2018

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

"Muhammed Hamidullah'ın Disiplinlerarası Yaklaşımının Yazım Tarzına Tesiri", VII. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı -II (İlahiyat) 9-12 Mayıs 2018, Burdur, 2019, s. 241-254

Diğer

Prof. Dr. Mustafa Demirci'nin İlmi Etütler Derneği'nde gerçekleştirdiği "İslam Tarih Yazımında Dönemlendirme Sorunu" başlıklı sunumu üzerine bir yazı.

https://blog.ilem.org.tr/islam-tarih-yaziminda-donemlendirme-sorunu/

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Macit'in İlmi Etütler Derneği'nde gerçekleştirdiği "Timurlular Sonrası Maveraünnehir Bölgesinin Hâkimi: Şeybânî (Özbek) Hanlığı (1500-1599)" isimli doktora tez sunumu üzerine bir yazı.

https://blog.ilem.org.tr/timurlular-sonrasi-maveraunnehir-bolgesinin-hakimi-seybani-ozbek-hanligi-1500-1599/

 

İbn-i Haldun'un Kitâbü'l-İber isimli İslam Tarihi kitabında yer alan Hz. Hasan Dönemi'nin tercümesi.

https://blog.ilem.org.tr/ibn-i-haldunun-hz-hasan-donemini-anlatimi-ve-hilafet-ile-saltanat-yorumu/

 

Doç. Dr. Tuncay Başoğlu'nun İlmi Etütler Derneği'nde gerçekleştirdiği "İslam İlimler Tarihinde Dönemlendirme Sorunu" başlıklı sunumu üzerine bir yazı.

https://blog.ilem.org.tr/islam-ilimler-tarihinde-donemlendirme-sorunu/

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus