Araştırma Görevlisi Mustafa Utku YILMAZ
İnşaat Mühendisliği
Mustafa Utku YILMAZ

Mustafa Utku YILMAZ
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Almanca
Uzmanlık Alanları
 • Akışkanlar Mekaniği
 • Hidrolik
 • Hidroloji
 • İstatistik
 • Su Kaynakları
Telefon
 • 0 (288) 214-05-14 (3026)
Eposta
 • utkuyilmaz@klu.edu.tr
 • utkuyilmaz@itu.edu.tr
 • utkuyilmaz@hotmail.com
Doğum Tarihi
02/07/1986
Doğum Yeri
Ankara
Lise
Antalya Adem Tolunay Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2005

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Mezuniyet: 2011

Yüksek Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet: 2014

Doktora
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Doktora Programı

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Başlama: 2013

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

Yilmaz, M. U., Onoz, B. 2019. Evaluation of Statistical Methods for Estimating Missing Daily Streamflow Data. Teknik Dergi, 30(6), 9597-9620. ISSN / eISSN: 1300-3453
https://doi.org/10.18400/tekderg.421091

Yilmaz, M. U., Onoz, B. 2020. A Comparative Study of Statistical Methods for Daily Streamflow Estimation at Ungauged Basins in Turkey. Water, 12(2), 459. ISSN / eISSN: 2073-4441
https://doi.org/10.3390/w12020459

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yilmaz, M. U., Ozgur, E., Kocak, K. 2016. Monthly Streamflow Prediction of Yesilirmak Basin by Using Chaotic Approach. Research Journal of Agricultural Sciences, 9(2), 18-22. ISSN / eISSN: 1308-3945 / 1308-027X
http://ijans.org/index.php/ijans/article/view/371/363

Yilmaz, M. U., Ozgur, E., Kocak, K. 2017. Prediction of Monthly Streamflow at Ungauged Basin Using Flow Duration Curves. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 11(1), 10-12. ISSN / eISSN: 1307-1149 / 2146-0086
http://www.ijnes.org/index.php/ijnes/article/view/281/254

Ozturk, M., Yilmaz, M. U., Ozgur, E., Akatas, N. 2017. Using Fuzzy Logic Approach on Evaporation Modeling. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 11(3), 4-6. ISSN / eISSN: 1307-1149 / 2146-0086
http://ijnes.org/index.php/ijnes/article/view/304/278

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Yilmaz, M. U., Onoz, B. 2015. Performance-weighted Methods for Estimating Monthly Streamflow: An Application for Middle Euphrates Basin. 9th World Congress of EWRA: Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities, June 10-13, 2015 Istanbul, Turkey.

Yilmaz, M. U., Ozgur, E., Yegen, E. B. 2015. Determination of Basin Characteristics and Obtaining Synthetic Unit Hydrographs by Using GIS. 9th World Congress of EWRA: Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities, June 10-13, 2015 Istanbul, Turkey.

Yilmaz, M. U., Ozgur, E. 2015. Seasonality and Persistence Investigation of Extreme Precipitations for Eastern Black Sea Region. MESAEP 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, September 26-30, 2015 Crete, Greece.

Yilmaz, M. U., Onoz, B. 2016. A Blended Approach For Streamflow Estimation At Ungauged Sites In Turkey. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, April 21-22, 2016 Afyonkarahisar, Turkey.

Ozgur, E., Yilmaz, M. U. 2016. Trend Investigation of Extreme Precipitation for Eastern Black Sea Region of Turkey. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, April 21-22, 2016 Afyonkarahisar, Turkey.

Yilmaz, M. U., Ozgur, E., Kocak, K. 2016. Monthly Streamflow Prediction of Yesilirmak Basin by Using Chaotic Approach. 2nd International Congress on Natural and Engineering Sciences, September 1-5, 2016 Skopje, Macedonia.

Akatas, N., Ozgur, E., Yilmaz, M. U. 2016. Modeling of Evaporation by Using Multiple Linear Regression. 2nd International Congress on Natural and Engineering Sciences, September 1-5, 2016 Skopje, Macedonia.

Yilmaz, M. U. 2016. Determination Reservoir Capacity by Reservoir Operation Studies. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, October 26-28, 2016 Adana, Turkey.

Ozgur, E., Yilmaz, M. U., Diren, D. H., Kocak, K. 2016. Determination of Predictability for Wind Speed with Different Time Scales by Using Chaotic Approach. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, October 26-28, 2016 Adana, Turkey.

Yilmaz, M. U., Ozgur, E., Kocak, K. 2016. Monthly Streamflow Prediction Based on Chaos Theory: A Case Study of the Middle Euphrates Basin. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, October 26-28, 2016 Adana, Turkey.

Yilmaz, M. U., Ozgur, E. 2016. A General Review of Turkey's Policy on Water Issues. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, October 26-28, 2016 Adana, Turkey.

Yilmaz, M. U., Ozgur, E., Kocak, K. 2017. Prediction of Monthly Streamflow at Ungauged Basin Using Flow Duration Curves. 3rd International Congress on Natural and Engineering Sciences, July 21-25, 2017 Belgrade, Serbia.

Ozturk, M., Yilmaz, M. U., Ozgur, E., Akatas, N. 2017. Using Fuzzy Logic Approach on Evaporation Modeling. 3rd International Congress on Natural and Engineering Sciences, July 21-25, 2017 Belgrade, Serbia.

Yilmaz, M. U., Onoz, B. 2017. Evaluation of Streamflow Estimation in Ungauged Basins Using Inverse Distance Weighted (IDW). 8th Atmospheric Sciences Symposium, November 1-4, 2017 Istanbul, Turkey.

Selek, B., Onoz, B., Yilmaz, M. U., Diker, G. E., Aksu, H., Bektasoglu, B., Ozturk, A. F., Karaahmetoglu, O., Sezer, S. 2017. Monthly Streamflow Estimation Model: A Study of Porsuk River Basin, Turkey. 8th Atmospheric Sciences Symposium, November 1-4, 2017 Istanbul, Turkey.

Selek, B., Onoz, B., Yilmaz, M. U., Aksu, H., Ozturk, A. F., Sarikaya, M. S., Sezer, S. 2019. Monthly Streamflow Estimation Model: Murat River Basin Application. 9th International Symposium on Atmospheric Sciences, November 23-26, 2019 Istanbul, Turkey.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Yılmaz, M. U., Özgür, E., Yeğen, E. B. 2015. Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Havza Karakteristiklerinin Belirlenmesi. VII. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, 28-30 Nisan 2015 İstanbul, Türkiye.

Yılmaz, M. U., Özgür, E., Yeğen, E. B. 2015. Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Anlık Birim Hidrografların Elde Edilmesi. 4. Su Yapıları Sempozyumu, 19-21 Kasım 2015 Antalya, Türkiye.

Selek, B., Önöz, B., Yılmaz, M. U., Diker, G. E., Aksu, H., Bektaşoğlu, B., Öztürk, A. F., Karaahmetoğlu, O., Sezer, S. 2017. Ölçümü Olmayan Havzalar İçin Hidroistatistiksel Akım Tahmin Modeli Geliştirilmesi. 9. Ulusal Hidroloji Kongresi, 4-6 Ekim 2017 Diyarbakır, Türkiye.

Selek, B., Önöz, B., Dağdeviren, M., Yılmaz, M. U., Diker, G. E., Aksu, H., Bektaşoğlu, B., Öztürk, A. F., Sarıkaya, M. S., Sezer, S. 2019. Aylık Akım Tahmin Modeli ve Çoruh Havzası Uygulaması. 10. Ulusal Hidroloji Kongresi, 9-12 Ekim 2019 Muğla, Türkiye.

Yılmaz, M. U., Önöz, B. 2019. Fırat-Dicle Havzasında Günlük Akım Tahminleri için İstatistiksel Tahmin Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması ve İyileştirilmesi. 10. Ulusal Hidroloji Kongresi, 9-12 Ekim 2019 Muğla, Türkiye.

Projeler

Ölçümü Olmayan Havzalar İçin Hidroistatistiksel Akım Tahmini Modelinin Oluşturulması. Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Projesi, TUJJB-TUMEHAP-2015-02, Araştırmacı, 2015-Devam Ediyor.

Ölçümü Olmayan Akarsu Havzalarında Akım Tahminlerinin İyileştirilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Doktora Tez Projesi, MDK-2017-40717, Araştırmacı, 2017-Devam Ediyor.

Diğer

Yılmaz, M. U. 2011. Hazne İşletme Çalışmalarıyla Gördes Barajı Hazne Hacminin Belirlenmesi. Lisans Bitirme Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye.

Yılmaz, M. U. 2014. Performans Ağırlıklı Yöntemlerle Aylık Akımların Tahmini: Orta Fırat Havzası Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/13994/1/10036920.pdf

Akışkanlar Mekaniği

GDM13208 Ders Tanıtım Formu - Gıda Mühendisliği

TEK14202 Ders Tanıtım Formu - Mekatronik Mühendisliği

INS13208 Ders Tanıtım Formu - İnşaat Mühendisliği

INS13208 Sınav Sonuçları

INS13208 Ödev Teslimi Hakkında Notlar

INS13208 Ödev Kapağı

INS13208 Ödev 1 Teslim Tarihi: 25 Şubat 2020 Salı Günü Ders Saatinde

INS13208 Ödev 2 Teslim Tarihi: 24 Mart 2020 Salı Günü Ders Saatinde

INS13208 Ödev 3 Teslim Tarihi: 14 Nisan 2020 Salı Günü Ders Saatinde

Uygulama Uygulama Çözümü
Uygulama 1 Uygulama ve Çözümü 1
Uygulama 2 Uygulama ve Çözümü 2
Uygulama 3 Uygulama ve Çözümü 3
Uygulama 4 Uygulama ve Çözümü 4
Uygulama 5 Uygulama ve Çözümü 5

 

Ders Konuları Ders Notu

Birim Sistemleri

Akışkanların Fiziksel Özellikleri

Ders Notu 1

Dış Kuvvetler

Akışkanların Gerilmelere Karşı Davranışı

Ders Notu 2

Akışkanların Statiği

Basınç Kavramı, Hidrostatik Basınç Kanunu

Ders Notu 3

Basınç Kuvvetlerinin Hesabı

Şekil Düzlemine Dik Genişliği Sabit Olan ve Olmayan Yüzeyler

Ders Notu 4

Akışkanların Statiği

Temel Denklemler (Euler Denge Denklemleri), Kütle Halinde Hareket Eden Sıvılar (Rölatif Denge)

Ders Notu 5
Akışkanların Kinematiği Ders Notu 6

Akışkanların Dinamiği

Bir Boyutlu Akımların Temel Denklemleri

Ders Notu 7
İdeal Akışkanların Bir Boyutlu Akımları Ders Notu 8

Bernoulli Denklemi, Enerji

Pratik Uygulamaları

Ders Notu 9

Gerçek Akışkanların Bir Boyutlu Akımları

Laminer ve Türbülanslı Akımlar

Ders Notu 10

İdeal ve Sıkışmayan Akışkanların İki Boyutlu Akımları

Euler Hareket ve Navier-Stokes Denklemleri

Ders Notu 11

İdeal ve Sıkışmayan Akışkanların İki Boyutlu Akımları

Hız Potansiyelli Akımlar, Potansiyel ve Akım Fonksiyonları

Ders Notu 12

 

AKM Ders Notları
AKM 1 AKM 5
AKM 2 AKM 6
AKM 3 AKM 7
AKM 4 AKM 8

 

Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları
Bölüm 1 Giriş ve Temel Kavramlar
Bölüm 2 Akışkanların Özellikleri
Bölüm 3 Basınç ve Akışkan Statiği
Bölüm 4 Akışkan Kinematiği
Bölüm 5 Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri
Bölüm 6 Akış Sistemlerinin Momentum Analizi
Bölüm 7 Boyut Analizi ve Modelleme
Bölüm 8 Borularda Akış
Bölüm 9 Diferansiyel Akış Analizi
Bölüm 10 Navier-Stokes Denkleminin Yaklaşık Çözümleri
Bölüm 11 Dış Akış: Direnç ve Kaldırma
Bölüm 12 Sıkıştırılabilir Akış
Bölüm 13 Açık Kanal Akışı
Bölüm 14 Türbomakinalar
Bölüm 15 Hesaplamalı Akışkan Dinamiğine (HAD) Giriş

 

Deney Föyleri 

Akış Ölçüm Metotları

Akım Ölçümlerinin Analizi

Basınç Kayıpları
Jet Çarpma Etkisi
Kavitasyon Gösterimi
Osborn Reynolds

 

Bilgilendirme: INS13208 Akışkanlar Mekaniği Dersi27/01/2020 12:20:44
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus