Arş. Gör. Mustafa Utku YILMAZ
Mühendislik Fakültesi
Mustafa Utku YILMAZ

Mustafa Utku YILMAZ
Ünvan
Arş. Gör.
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Almanca
Uzmanlık Alanları
 • Akışkanlar Mekaniği
 • Hidrolik
 • Hidroloji
 • İstatistik
 • Su Kaynakları
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Telefon
 • 0 (288) 214-05-14 (3026)
Eposta
 • utkuyilmaz@klu.edu.tr
 • utkuyilmaz@itu.edu.tr
 • utkuyilmaz@hotmail.com
Doğum Tarihi
02/07/1986
Doğum Yeri
Ankara
Lise
Antalya Adem Tolunay Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2005

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Mezuniyet: 2011

Yüksek Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet: 2014

Doktora
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Doktora Programı

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Başlama: 2013

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yilmaz M. U., Ozgur E., Kocak K., 2016. Monthly Streamflow Prediction of Yesilirmak Basin by Using Chaotic Approach. Research Journal of Agricultural Sciences, 9 (2): 18-22, ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X.

Yilmaz M. U., Ozgur E., Kocak K., 2017. Prediction of Monthly Streamflow at Ungauged Basin Using Flow Duration Curves. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 11 (1): 10-12, ISSN: 1307-1149, E-ISSN: 2146-0086.

Ozturk M., Yilmaz M. U., Ozgur E., Akatas N., 2017. Using Fuzzy Logic Approach on Evaporation Modeling. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 11 (3): 04-06, ISSN: 1307-1149, E-ISSN: 2146-0086.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Yilmaz M. U., Onoz B., 2015. Performance-weighted Methods for Estimating Monthly Streamflow: An Application for Middle Euphrates Basin. 9th World Congress of EWRA: Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities, Istanbul, Turkey, 10-13 June 2015.

Yilmaz M. U., Ozgur E., Yegen E. B., 2015. Determination of Basin Characteristics and Obtaining Synthetic Unit Hydrographs by Using GIS. 9th World Congress of EWRA: Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities, Istanbul, Turkey, 10-13 June 2015.

Yilmaz M. U., Ozgur E., 2015. Seasonality and Persistence Investigation of Extreme Precipitations for Eastern Black Sea Region. MESAEP 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Crete, Greece, 26-30 September 2015.

Yilmaz M. U., Onoz B., 2016. A Blended Approach For Streamflow Estimation At Ungauged Sites In Turkey. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, Afyonkarahisar, Turkey, 21-22 April 2016.

Ozgur E., Yilmaz M. U., 2016. Trend Investigation of Extreme Precipitation for Eastern Black Sea Region of Turkey. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, Afyonkarahisar, Turkey, 21-22 April 2016.

Yilmaz M. U., Ozgur E., Kocak K., 2016. Monthly Streamflow Prediction of Yesilirmak Basin by Using Chaotic Approach. 2nd International Congress on Natural and Engineering Sciences, Skopje, Macedonia, 01-05 September 2016.

Akatas N., Ozgur E., Yilmaz M. U., 2016. Modeling of Evaporation by Using Multiple Linear Regression. 2nd International Congress on Natural and Engineering Sciences, Skopje, Macedonia, 01-05 September 2016.

Yilmaz M. U., 2016. Determination Reservoir Capacity by Reservoir Operation Studies. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26-28 October 2016.

Ozgur E., Yilmaz M. U., Diren D. H., Kocak K., 2016. Determination of Predictability for Wind Speed with Different Time Scales by Using Chaotic Approach. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26-28 October 2016.

Yilmaz M. U., Ozgur E., Kocak K., 2016. Monthly Streamflow Prediction Based on Chaos Theory: A Case Study of the Middle Euphrates Basin. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26-28 October 2016.

Yilmaz M. U., Ozgur E., 2016. A General Review of Turkey's Policy on Water Issues. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26-28 October 2016.

Yilmaz M. U., Ozgur E., Kocak K., 2017. Prediction of Monthly Streamflow at Ungauged Basin Using Flow Duration Curves. 3rd International Congress on Natural and Engineering Sciences, Belgrade, Serbia, 21-25 July 2017.

Ozturk M., Yilmaz M. U., Ozgur E., Akatas N., 2017. Using Fuzzy Logic Approach on Evaporation Modeling. 3rd International Congress on Natural and Engineering Sciences, Belgrade, Serbia, 21-25 July 2017.

Yilmaz M. U., Onoz B., 2017. Evaluation of Streamflow Estimation in Ungauged Basins Using Inverse Distance Weighted (IDW). 8th Atmospheric Sciences Symposium, Istanbul, Turkey, 01-04 November 2017.

Selek B., Onoz B., Yilmaz M. U., Diker G. E., Aksu H., Bektasoglu B., Ozturk A. F., Karaahmetoglu O., Sezer S., 2017. Monthly Streamflow Estimation Model: A Study of Porsuk River Basin, Turkey. 8th Atmospheric Sciences Symposium, Istanbul, Turkey, 01-04 November 2017.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Yılmaz M. U., Özgür E., Yeğen E. B., 2015. Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Havza Karakteristiklerinin Belirlenmesi. VII. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 28-30 Nisan 2015.

Yılmaz M. U., Özgür E., Yeğen E. B., 2015. Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Anlık Birim Hidrografların Elde Edilmesi. 4. Su Yapıları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 19-21 Kasım 2015.

Selek B., Önöz B., Yılmaz M. U., Diker G. E., Aksu H., Bektaşoğlu B., Öztürk A. F., Karaahmetoğlu O., Sezer S., 2017. Ölçümü Olmayan Havzalar İçin Hidroistatistiksel Akım Tahmin Modeli Geliştirilmesi. 9. Ulusal Hidroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 04-06 Ekim 2017.

Projeler

2015-Devam Ediyor. Ölçümü Olmayan Havzalar İçin Hidroistatistiksel Akım Tahmini Modelinin Oluşturulması. Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Projesi, TUJJB-TUMEHAP-2015-02, Araştırmacı.​

2017-Devam Ediyor. Ölçümü Olmayan Akarsu Havzalarında Akım Tahminlerinin İyileştirilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Doktora Tez Projesi, MDK-2017-40717, Araştırmacı.​

Diğer
Bilgilendirme: INS13305 Hidrolik Dersi18/10/2018 13:36:43

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus