Öğretim Görevlisi Uğur Eyidiker
Uğur Eyidiker

Uğur Eyidiker
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Siyaset Bilimi
  • Siyasi Tarih
  • Hukuk
Eposta
  • ugur.eyidiker@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
1988

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Serdar Canbaz, Hüseyin Çiçek, Uğur Eyidiker, A Research on Brand Addiction, İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Volume 15, 2014.
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Hüseyin ÇİÇEK, Serdar CANBAZ, Uğur EYİDİKER, İşkoliklik Üzerine Kırklareli'de Bir Araştırma, TSMMMO Sosyal Bilimler Dergisi, Şubat 2016, Sayı 5.
 

Serdar CANBAZ, Uğur EYİDİKER, Gülsen DEMİRKOL GEROĞLU, "Üniversite Öğrencilerinin Hayata Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Yıl 7, Sayı 7, 2016, ISSN 1309-6729, s. 1-12.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Hüseyin Çiçek, Uğur Eyidiker ve Emel Poyraz, Belediye İdarelerinin Hukuksal Statüsü Üzerine Bir Değerlendirme, 1. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu- UYSAD-, İstanbul, 17-19 Kasım 2018.

Uğur Eyidiker ve Emel Poyraz, İl Özel İdarelerinin İşlevselliği Üzerine Bir Değerlendirme, II. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 30 Kasım- 2 Aralık 2018.(Bildiri Özeti)

Uğur Eyidiker ve Emel Poyraz, Belediye Hizmetlerinden Memnuniyetin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması: Kırklareli Örneği , VIII Internaional Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - IBANESS-, Edirne, 29-30 September 2018

Uğur Eyidiker ve Emel Poyraz,Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Olan İlgisinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma , VII Internaional Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - IBANESS-, Tekirdağ, 24-25 March 2018.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Çağdaş Siyasal Akımlar Tek Ders30/01/2019 13:09:58

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus