Öğretim Görevlisi Uğur Eyidiker
Uğur Eyidiker

Uğur Eyidiker
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Siyaset Bilimi
  • Siyasi Tarih
  • Hukuk
Eposta
  • ugur.eyidiker@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
1988

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Serdar Canbaz, Hüseyin Çiçek, Uğur Eyidiker, A Research on Brand Addiction, İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Volume 15, 2014.
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Hüseyin ÇİÇEK, Serdar CANBAZ, Uğur EYİDİKER, İşkoliklik Üzerine Kırklareli'de Bir Araştırma, TSMMMO Sosyal Bilimler Dergisi, Şubat 2016, Sayı 5.
 

Serdar CANBAZ, Uğur EYİDİKER, Gülsen DEMİRKOL GEROĞLU, "Üniversite Öğrencilerinin Hayata Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Yıl 7, Sayı 7, 2016, ISSN 1309-6729, s. 1-12.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus