Öğr. Gör. Uğur ALKAN
İlahiyat Fakültesi
Uğur ALKAN

Uğur ALKAN
Ünvan
Öğr. Gör.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Genel Müzik Eğitimi
 • Türk Din Mûsikîsi Eğitimi
 • Türk Mûsikî Kültürü
 • Türk Mûsikî Tarihi
 • Ses ve Şan Eğitimi
 • Piyano Eğitimi
 • Cami Mûsikîsi/Ezan ve Salâ
İlgi Alanları
 • Türk İslâm Sanatları
 • İslâmiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Koro Yönetimi
 • Organoloji (Çalgı Bilim)
 • Doğa/Kültür Fotoğrafçılığı
Eposta
 • ugur.alkan@klu.edu.tr
 • uguralkan@yandex.com
Doğum Tarihi
1989
Doğum Yeri
Edirne
Lise
Edirne Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi/Müzik Eğitimi Bölümü

Mezuniyet: 2007

Ön Lisans
Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans Programı

Mezuniyet: 2017

Lisans
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2011

Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı(Çalışma Alanı: Cami Mûsikîsi/Ezan ve Salât-u Selam Mûsikisi)

Mezuniyet: 2013

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslâm Edebiyatı ve İslâm Sanatları Anabilim Dalı Türk Din Musikisi Bilim Dalı

Başlama: 2014

Yarın Edebiyat-Sanat Fikriyat Dergisi
 • Görev: Danışma Kurulu Üyesi
 • Başlama: 01/07/2017

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü
 • Görev: 2018-2022 Stratejik Plan Değerlendirme ve Hazırlama Komisyonu Üyeliği
 • Başlama: 23/11/2016

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Görev: Danışma Kurulu Üyeliği
 • Başlama: 01/03/2016

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Görev: Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Başkanı
 • Başlama: 12/01/2016

Kırklareli Üniversitesi Türk İslâm Kültürü ve Sanatları Kulübü
 • Görev: Akademik Danışman
 • Başlama: 18/10/2015

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Görev: Öğretim Görevlisi
 • Başlama: 12/09/2014

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı
 • Görev: Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı)
 • Başlama: 12/02/2012
 • Bitirme: 17/06/2014

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

Alkan, Uğur, "Geçmişten Günümüze Türklerde Ezan Musikisi", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:37, Yıl:2014/2, s.85-109, (ISSN: 2148-8657).

Alkan, Uğur, "Osmanlı Kültüründe Salât-u Selam ve Mûsîkisi Geleneği", Mardin Artuklu Üniversitesi Artuklu İlahiyat Akademi Dergisi, cilt 1, Yıl:2014/2,  s.83-104, (ISSN: 2148-3264).

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

ALKAN, Uğur, "Balkanlarda Dini Mûsikî",  (Konferans) 13. Uluslararası Balkanlarda Sanatla Uyanmak Festivali,  Yunus Emre Kültür Merkezi Kosova/Prizren, 23 Mayıs 2015 

ALKAN, Uğur, "Edirneli Bir Mûsikîşinas: Şeyh Kemâlzade Ali Efendi" Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu,Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi/Edirne, 21-23 Ekim 2015 (Yayınlanmış Tam Bildiri - Trakya Üniversitesi Yayın No: 178/Uluslararası Söz, Sanat ve Sağlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1. Baskı, 2016, , ISBN: 978-975-374-200-9 (s.429-444)

ALKAN, Uğur, "İlahiyat Fakültelerinde Güzel Sanatlar Eğitimi ve Gerekliliği: Mûsikî Eğitimi Örneği", Güzel Sanatlar Eğitimi, Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi, 10-12 Mayıs 2017  (Yayınlanma Aşamasında)

ALKAN, Uğur, "Tek Partili Cumhuriyet Dönemi Türkiye'sinde Mûsikî Politikaları: Dini Mûsikî Örneği" Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalları I. Koordinasyon Toplantısı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, 12 Mayıs 2017 (Yayınlanma Aşamasında)

ALKAN, Uğur, “Türk Din Mûsikîsi Nazariyatı Dersinin İşlenişine Yönelik Örnek Bir Metod: (İlahiyat Fakülteleri ve İslami İlimler Fakülteleri İçin)”, Amasya’da Uluslararası Dini Mûsikî Sempozyumu, 3-5 Kasım 2017 (Kabul Edilmiş Bildiri Özeti)

Basılmış Kitap ya da Bölümler

ALKAN, Uğur, Türklerde Ezan Ve Salâ Mûsîkisi Uygulamaları (Günümüz Örnekleriyle), Parafiks Yayınları,1. Baskı, Edirne, 2015, (ISBN: 978-605-9036-39-9)

ALKAN, Uğur, Edirneli Bir Mûsikîşinas: Şeyh Kemâlzade Ali EfendiTrakya Üniversitesi Yayın No: 178/Uluslararası Söz, Sanat ve Sağlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1. Baskı, 2016, , ISBN: 978-975-374-200-9 (s.429-444)

Projeler

Projeyi Desteklenyen Kurum: Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Projenin Adı: Osmanlı Başkentlerinde Günümüz Ezan ve Salât-u Selam Musikisi Uygulamalarının Değerlendirilmesi.

Proje Yürütücüsü: Prof.  Atilla SAĞLAM

Proje Araştırmacısı: Uğur ALKAN

Proje Kabul ve Başlangıç Yılı: 2012

Proje Numarası: 193

Projenin Son Durumu: 2013 Yılında Tamamlanmıştır.

 

 

Diğer

Ulusal ve Uluslararası Diğer Çalışmalar (Konferans-Seminer-Çalıştay-Röportaj- Makale)

ALKAN, Uğur,  Günümüz Ezan ve Salât-u Selam Musikisi Uygulamalarının Değerlendirilmesi(Bursa-Edirne-İstanbul Örneği), (SEMİNER) Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu, (Aralık 2014) 

ALKAN, Uğur, "Balkanlarda Dini Mûsikî"13. Uluslararası Balkanlarda Sanatla Uyanmak Festivali,  (KONFERANS) Yunus Emre Kültür Merkezi Kosova/Prizren, 23 Mayıs 2015

IV. Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve "Türk-İslam Sanatlarında Terminoloji Sorunu" Çalıştayı, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi,  (ÇALIŞTAY) (11-12 Haziran 2015) 

ALKAN, Uğur, Ramazan Özel, (Röportaj), Kent Edirne Dergisi, Haziran 2015,

ALKAN, Uğur, "Dini Mûsikî Söyleşi", Beykent Okulları, (SEMİNER) Edirne Beykent Okulları Konferans Salonu, (4 Kasım 2015) 

ALKAN, Uğur, "Günümüz Dini Mûsikîsi Anlayışı: Dergâhlardan Sahneye Pazar Arayışı"  (KONFERANS) KADİM Kültür ve Araştırma Derneği Kırklareli Şubesi (12 Ocak 2016)

ALKAN, Uğur,  "Türkler ve Ezan" Ocakbaşı Sohbetleri, Türk Ocakları Kırklareli Şubesi, (KONFERANS) (23.03.2017)

ALKAN, Uğur, Unutulmaya Yüz Tutmuş Bir Gelenek: Salâ Vermek, (Yayınlanmış Makale) Yarın Edebiyat-Sanat-Fıkriyat Dergisi, Sayı: 1, Temmuz-Ağustos 2017, s.50

YARIŞMALARDAKİ SEÇİCİ KURUL (JÜRİ) ÜYELİKLERİ

1) T.C. Gençlik Ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu "Yurttan Sesler Türk Musikisi Ses Yarışması" Edirne İli Seçici Kurul Üyeliği. ( 23 Aralık 2014)

2) T.C. Gençlik Ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu "Yurttan Sesler Türk Musikisi Ses Yarışması" Bölge Seçici Kurul Üyeliği. (16 Mart 2015)

3) T.C. Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Arası -Sahne Sırası Sende- "Ses ve Solo Çalgı Yarışması" Kırklareli İli Seçici Kurul Üyeliği.  (4 Mart 2016 Kırklareli/Merkez)

4) Anadolu İmam-Hatip Liseleri Arası "Genç Bilaller Ezan Okuma İl Birinciliği Yarışması" Seçici Kurul Üyeliği (19 Mart 2016 Kırklareli/Lüleburgaz)

5) Anadolu İmam-Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Arası "Arapça Bilgi ve Etkinlik İl Birinciliği Yarışması"  Seçici Kurul Üyeliği (2 Nisan 2016 Kırklareli/Merkez)

6) Anadolu İmam-Hatip Liseleri "Kur'an'ın Genç Muhafızları" Hafızlık ve "Genç Bilaller" Ezan Okuma İl Birinciliği Yarışması" Seçici Kurul Üyeliği (14 Mart 2017 Kırklareli/Lüleburgaz)

7) Anadolu İmam-Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Arası "8. Arapça Bilgi ve Etkinlik İl Birinciliği Yarışması"  Seçici Kurul Üyeliği" (30 Mart 2017 Kırklareli/Merkez)

8) İmam-Hatip Ortaokulları  "Yıldız Sada - Yıldız Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Yıldız Bilaller Ezan Okuma" İl Birinciliği Yarışması "Seçici Kurul Üyeliği" (18 Nisan 2017 Kırklareli/Lüleburgaz)  

9) Diyanet İşleri Başkanlığı -2017 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Münasebetiyle- Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışması "Seçici Kurul Üyeliği" (2 Temmuz 2017 Edirne/Merkez-Selimiye Camii)

-ÖDÜLLER-

1) "Trakya'da Kutlu Doğum Haftası" -Sözlü Eser Beste Yarışmasında Birincilik Ödülü- 

Eser adı: Ya Rab! Bu Uğursuz Gecenin Yok Mu Sabahı

Söz Yazarı: Mehmet Akif Ersoy

Beste: Uğur ALKAN

 

 

-KONSERLER-

Edirne Belediyesi Türk Sanat Musikisi korosu ile Balkan Ülkeleri “-Kosova – Bulgaristan” konseri koro üyeliği, solo ses performansı (2010)

Edirne’de düzenlenen "Türkiye Halk Oyunları Yarışması Finalinde" tüm bölgelerin halk musikilerinden seçme örneklerin edilmesi, ses sanatçısı (2010)

Trakya Üniversitesi bahar şenlikleri kapsamında düzenlenen “TRT Avaz Balkan Havası” programına misafir öğrenci ses sanatçısı olarak katılım (2010)

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim dalında ilk olarak verilen öğrenci piyano resitali (Mayıs 2011)

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim dalı konserlerinde koro üyesi, oda müziği orkestrası keman ailesi üyesi, öğretim elemanları konserinde piyano eşlikçisi [koropetitör], piyano solo, şan solo, çeşitli yurtiçi konserlerinde solo ve topluluk halindeki konser görevleri (2007 – 2011)

Edirne’de "Kutlu Doğum haftası etkinlikleri" dini musiki konserleri,ses sanatçısı, topluluk şefi (Nisan 2012- Nisan 2013)

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen "Çanakkale Şehitlerini Anma programında"  Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden oluşturulanan Türk Musikisi topluluk şefi (Mart 2014)

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi "Şeb-i Arus" programı Türk Din Mûsîkisi konseri -Sanat Yönetmeni/Şef- Yer: Kırklareli Halk Eğitim Merkezi (Aralık 2014)   

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Kulübü Kutlu Doğum Haftası Programı "Mûsîki Mahfili" Konseri -Sanat Yönetmeni/Şef/Hanende- Yer: Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi Üst Salon (14 Nisan 2015)

Kırklareli Üniversitesi Aktif Düşünce Kulübü Kutlu Doğum Haftası Programı "Mûsîki Mahfili" Konseri -Sanat Yönetmeni/Şef/Hanende- Yer: Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi Üst Salon (25 Nisan 2015)

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem Sonu "Meşkhaneden Sahneye" Mûsîki Mahfili Dini Mûsîki Konseri -Sanat Yönetmeni/Şef- Yer: Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi Üst Salon (13 Mayıs 2015)

Kosova Cumhuriyeti Prizren şehrinde düzenlenen "13. Uluslararası Balkanlarda Sanatla Uyanmak Festivali", Balkan İlahileri Konseri, Yer: Kosova/Prizren Yunus Emre Kültür Merkezi, (23/24 Mayıs 2015)

Kırklareli Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu "Şeb-i Arus" Mûsikî Mahfili Konseri (16 Aralık 2015)

BİLGE KRAL ALİYAT İZZETBEGOVİÇ’i Anlama ve Balkan İlahileri Dinletisi, (Solo Konser) Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği, Ankara, Aralık 2016 

"Meşkhaneden Sahneye II"  Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Geleneksel Tasavvuf Mûsikîsi Konseri'nde  Sanat Yönetmenliği ve Şeflik (Yer: Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi, tarih: 22.12.2016 saat:20.00)

DÖNEMLİK DERS YÜKÜ

DÖNEMİLİK DERS YÜKÜ 

 

2015-2016 Güz Dönemi Ders Programı (İlahiyat Fakültesi)
Ders Adı ve Kodu Sınıf  Haftalık Ders Saati
Türk Din Mûsikîsi Nazariyatı
(ILH15107)
Lisans 1 I. Öğretim / 8 Saat
II. Öğretim /4 Saat
Türk Din Mûsikîsi Nazariyatı
(ILH15107)
Lisans 2 I. Öğretim / 2 Saat
TOPLAM   14 Saat

 

2015-2016 Bahar Dönemi Ders Programı

(Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Kurs Saati
Ses Eğitimi 3 Saat 30 Saat

 

2016-2017 Güz Dönemi Ders Programı (İlahiyat Fakültesi)

Ders Adı ve Kodu Sınıf Haftalık Ders Saati
Türk Din Mûsikîsi
Nazariyatı
(ILH15107)
Lisans 1 I. Öğretim / 2 Saat
II. Öğretim / 4 Saat
Türk İslam Sanatları
Tarihi
(ILH15363)
Lisans 2 I. Öğretim / 2 Saat
TOPLAM   8 Saat

 

2016-2017 Güz Dönemi Ders Programı

(Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)

 

Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Kurs Saati​
Ses Eğitimi 3 Saat 33 Saat
Piyano Eğitimi 3 Saat 33 Saat

 

2016-2017 Bahar Dönemi Ders Programı (İlahiyat Fakültesi)

Dersin Adı Sınıf Haftalık Ders Saati
(ILH15330) Tasavvuf Mûsikîsi Repertuarı -Seçmeli Lisans 3 -
 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus