Öğr. Gör. Uğur ALKAN
İlahiyat Fakültesi
Uğur ALKAN

Uğur ALKAN
Ünvan
Öğr. Gör.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Genel Müzik Eğitimi
 • Türk Din Mûsikîsi Eğitimi
 • Türk Mûsikî Kültürü
 • Türk Mûsikî Tarihi
 • Ses ve Şan Eğitimi
 • Piyano Eğitimi
 • Cami Mûsikîsi/Ezan ve Salâ
İlgi Alanları
 • Türk İslâm Sanatları
 • İslâmiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Koro Yönetimi
 • Organoloji (Çalgı Bilim)
 • Doğa/Kültür Fotoğrafçılığı
Telefon
 • Dahili: 2906
Eposta
 • ugur.alkan@klu.edu.tr
 • uguralkan@yandex.com
Doğum Tarihi
1989
Doğum Yeri
Edirne
Lise
Edirne Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi/Müzik Eğitimi Bölümü

Mezuniyet: 2007

Ön Lisans
Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans Programı

Mezuniyet: 2017

Lisans
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2011

Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı MÜZİK EĞİTİMİ Bilim Dalı(Çalışma Alanı: Cami Mûsikîsi/Ezan ve Salât-u Selam Mûsikisi)

Mezuniyet: 2013

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslâm Edebiyatı ve İslâm Sanatları Anabilim Dalı Türk Din Musikisi Bilim Dalı

Başlama: 2014

Yarın Edebiyat-Sanat Fikriyat Dergisi
 • Görev: Danışma Kurulu Üyesi
 • Başlama: 01/07/2017

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü
 • Görev: 2018-2022 Stratejik Plan Değerlendirme ve Hazırlama Komisyonu Üyeliği
 • Başlama: 23/11/2016

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Görev: Danışma Kurulu Üyeliği
 • Başlama: 01/03/2016

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Görev: Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Başkanı
 • Başlama: 12/01/2016

Kırklareli Üniversitesi Türk İslâm Kültürü ve Sanatları Kulübü
 • Görev: Akademik Danışman
 • Başlama: 18/10/2015

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Görev: Öğretim Görevlisi
 • Başlama: 12/09/2014

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı
 • Görev: Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı)
 • Başlama: 12/02/2012
 • Bitirme: 17/06/2014

Tasarımlar

1) Beste Adı:  İster İdim Allah'ı

TRT Repertuar No:  23272

Güfte: Yunus EMRE

Beste: Uğur ALKAN

 

2) Beste Adı:  Biz Tarik-i Aşkın Aşıklarıyız

TRT Repertuar No:  23270

Güfte: Erzurumlu Emrah

Beste: Uğur ALKAN

 

 

Sergiler

KONSERLER

 • Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi "Şeb-i Arus" programı Türk Din Mûsîkisi konseri , (koro şefi - sanat yönetmeni) Kırklareli Halk Eğitim Merkezi , Aralık 2014.          
 • Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Kulübü Kutlu Doğum Haftası Programı "Mûsîki Mahfili" Konseri , (koro şefi - sanat yönetmeni) Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi Üst Salon (14 Nisan 2015)                                                   
 • Kırklareli Üniversitesi Aktif Düşünce Kulübü Kutlu Doğum Haftası Programı "Mûsîki Mahfili" Konseri , (koro şefi - sanat yönetmeni) Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi Üst Salon , 25 Nisan 2015.                                                                                                                                                            
 • Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem Sonu "Meşkhaneden Sahneye" Mûsîki Mahfili Dini Mûsîki Konseri, (koro şefi - sanat yönetmeni) Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi Üst Salon ,13 Mayıs 2015.                                                                                 
 • "13. Uluslararası Balkanlarda Sanatla Uyanmak Festivali", Balkan İlahileri Konseri", (solist) Kosova/Prizren Yunus Emre Kültür Merkezi, 23-24 Mayıs 2015.                                                                                                 
 • Kırklareli Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu "Şeb-i Arus" Konseri ,(koro şefi - sanat yönetmeni) 16 Aralık 2015.                                                                                                       
 • BİLGE KRAL ALİYAT İZZETBEGOVİÇ’i Anlama ve Balkan İlahileri Konseri, (solist) Ankara, Aralık 2016                                                                           
 • "Meşkhaneden Sahneye II"  (koro şefi / sanat yönetmeni) Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Geleneksel Tasavvuf Mûsikîsi Konseri  Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi, 22.12.2016, saat:20.00                                                    
 • "İlahiyat Fakülteleri Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalları Öğretim Elemanları Konseri", (solist) Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu, 4 Mayıs 2018, saat:18.30
 • "Yurdu Yaşatmak İçin Can ve Kan Verenlere Vefa Gecesi Konseri" (koro şefi - sanat yönetmeni) Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi, 15.03.2019, saat:19.00

 

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Alkan, Uğur, "Geçmişten Günümüze Türklerde Ezan Musikisi", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:37, c.2, (2014), s.85-109, (ISSN: 2148-8657).

Alkan, Uğur, "Osmanlı Kültüründe Salât-u Selam ve Mûsîkisi Geleneği", Mardin Artuklu Üniversitesi Artuklu İlahiyat Akademi Dergisi, 1/2( 2014) s.83-104, (ISSN: 2148-3264).

Alkan, Uğur, "Tek Partili Dönem Türkiye'sinde Mûsikî Politikaları:Dini Mûsikî Örneği", Tasavvur Tekirdağ İlahiyat Dergisi, 4/2, (2018), s.452-469 (ISSN: 2619-9130).

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

ALKAN, Uğur, "Balkanlarda Dini Mûsikî",  (Konferans) 13. Uluslararası Balkanlarda Sanatla Uyanmak Festivali,  Yunus Emre Kültür Merkezi Kosova/Prizren, 23 Mayıs 2015 

ALKAN, Uğur, "Edirneli Bir Mûsikîşinas: Şeyh Kemâlzade Ali Efendi" Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu,Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi/Edirne, 21-23 Ekim 2015 (Yayınlanmış Tam Bildiri - Trakya Üniversitesi Yayın No: 178/Uluslararası Söz, Sanat ve Sağlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1. Baskı, 2016, , ISBN: 978-975-374-200-9 (s.429-444)

ALKAN, Uğur, "İlahiyat Fakültelerinde Güzel Sanatlar Eğitimi ve Gerekliliği: Mûsikî Eğitimi Örneği", Güzel Sanatlar Eğitimi, Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi, 10-12 Mayıs 2017. (Yayınlanmış Tam Bildiri)

ALKAN, Uğur, “Türk Din Mûsikîsi Nazariyatı Dersinin İşlenişine Yönelik Örnek Bir Metod: (İlahiyat Fakülteleri ve İslami İlimler Fakülteleri İçin)”, Amasya’da Uluslararası Dini Mûsikî Sempozyumu, 3-5 Kasım 2017 (Yayınlanmış Özet Bildiri)

ALKAN, Uğur, "Kırsaldan Kente İç Göçün Müzik Sektörü Üzerindeki Etkisi:Şanlıurfa İli Örneği", Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu, 15-18 Kasım 2018.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

ALKAN, Uğur, Türklerde Ezan Ve Salâ Mûsîkisi Uygulamaları (Günümüz Örnekleriyle), Parafiks Yayınları,1. Baskı, Edirne, 2015, (ISBN: 978-605-9036-39-9)

ALKAN, Uğur, Edirneli Bir Mûsikîşinas: Şeyh Kemâlzade Ali EfendiTrakya Üniversitesi Yayın No: 178/Uluslararası Söz, Sanat ve Sağlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1. Baskı, 2016, , ISBN: 978-975-374-200-9 (s.429-444)

Projeler

Projeyi Desteklenyen Kurum: Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Projenin Adı: Osmanlı Başkentlerinde Günümüz Ezan ve Salât-u Selam Musikisi Uygulamalarının Değerlendirilmesi.

Proje Yürütücüsü: Prof.  Atilla SAĞLAM

Proje Araştırmacısı: Uğur ALKAN

Proje Kabul ve Başlangıç Yılı: 2012

Proje Numarası: 193

Projenin Son Durumu: 2013 Yılında Tamamlanmıştır.

 

 

Diğer

Ulusal ve Uluslararası Diğer Çalışmalar (Konferans-Seminer-Çalıştay-Röportaj- Makale)

ALKAN, Uğur,  Günümüz Ezan ve Salât-u Selam Musikisi Uygulamalarının Değerlendirilmesi(Bursa-Edirne-İstanbul Örneği), (SEMİNER) Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu, (Aralık 2014) 

ALKAN, Uğur, "Balkanlarda Dini Mûsikî"13. Uluslararası Balkanlarda Sanatla Uyanmak Festivali,  (KONFERANS) Yunus Emre Kültür Merkezi Kosova/Prizren, 23 Mayıs 2015

IV. Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve "Türk-İslam Sanatlarında Terminoloji Sorunu" Çalıştayı, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi,   (11-12 Haziran 2015) 

ALKAN, Uğur, Ramazan Özel, (Röportaj), Kent Edirne Dergisi, Haziran 2015,

ALKAN, Uğur, "Dini Mûsikî Söyleşi", Beykent Okulları, (SEMİNER) Edirne Beykent Okulları Konferans Salonu, (4 Kasım 2015) 

ALKAN, Uğur, "Günümüz Dini Mûsikîsi Anlayışı: Dergâhlardan Sahneye Pazar Arayışı"  (KONFERANS) KADİM Kültür ve Araştırma Derneği Kırklareli Şubesi (12 Ocak 2016)

ALKAN, Uğur,  "Türkler ve Ezan" Ocakbaşı Sohbetleri, Türk Ocakları Kırklareli Şubesi, (KONFERANS) (23.03.2017)

ALKAN, Uğur, Unutulmaya Yüz Tutmuş Bir Gelenek: Salâ Vermek, Yarın Edebiyat-Sanat-Fıkriyat Dergisi, Sayı: 1, Temmuz-Ağustos 2017, s.50

ALKAN, Uğur, 12 Eylül Sonrası Müzikal Bir Haykırış: “Hasan Sağındık” Müziği Üzerine Birkaç Söz!"  Yarın Edebiyat-Sanat-Fıkriyat Dergisi, Sayı: 2, Ekim-Kasım 2017.

İlahiyat Fakülteleri Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalları II. Koordinasyon Toplantısı, Karabük Üniversitesi, 4-5 Mayıs 2018.

"Genel Hatlarıyla Türk Din Mûsikîsi" (konferans), Çorlu Anadolu Lisesi, 04.03.2019, saat:13.30.

"Bir Bağımsızlık Simgesi Olarak Ezan" (konferans), TÜGVA Kırklareli Temsilciliği, 13.03.2019, saat:19.30.

YARIŞMALARDAKİ SEÇİCİ KURUL (JÜRİ) ÜYELİKLERİ

1) T.C. Gençlik Ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu "Yurttan Sesler Türk Musikisi Ses Yarışması" Edirne İli Seçici Kurul Üyeliği. ( 23 Aralık 2014)

2) T.C. Gençlik Ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu "Yurttan Sesler Türk Musikisi Ses Yarışması" Bölge Seçici Kurul Üyeliği. (16 Mart 2015)

3) T.C. Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Arası -Sahne Sırası Sende- "Ses ve Solo Çalgı Yarışması" Kırklareli İli Seçici Kurul Üyeliği.  (4 Mart 2016 Kırklareli/Merkez)

4) Anadolu İmam-Hatip Liseleri Arası "Genç Bilaller Ezan Okuma İl Birinciliği Yarışması" Seçici Kurul Üyeliği (19 Mart 2016 Kırklareli/Lüleburgaz)

5) Anadolu İmam-Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Arası "Arapça Bilgi ve Etkinlik İl Birinciliği Yarışması"  Seçici Kurul Üyeliği (2 Nisan 2016 Kırklareli/Merkez)

6) Anadolu İmam-Hatip Liseleri "Kur'an'ın Genç Muhafızları" Hafızlık ve "Genç Bilaller" Ezan Okuma İl Birinciliği Yarışması" Seçici Kurul Üyeliği (14 Mart 2017 Kırklareli/Lüleburgaz)

7) Anadolu İmam-Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Arası "8. Arapça Bilgi ve Etkinlik İl Birinciliği Yarışması"  Seçici Kurul Üyeliği" (30 Mart 2017 Kırklareli/Merkez)

8) İmam-Hatip Ortaokulları  "Yıldız Sada - Yıldız Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Yıldız Bilaller Ezan Okuma" İl Birinciliği Yarışması "Seçici Kurul Üyeliği" (18 Nisan 2017 Kırklareli/Lüleburgaz)  

9) Diyanet İşleri Başkanlığı -2017 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Münasebetiyle- Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışması "Seçici Kurul Üyeliği" (2 Temmuz 2017 Edirne/Merkez-Selimiye Camii)

10)  Diyanet İşleri Başkanlığı -2018 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Münasebetiyle- Ezanı Güzel Okuma İl Birinciliği Yarışması "Seçici Kurul Üyeliği" (4 Haziran 2018 Kırklareli/Merkez-İl Müftülüğü)

11) Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları arası Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışması "Seçici Kurul Üyeliği", (23 Mart 2019 Edirne/Merkez Selimiye Cami)

-ÖDÜLLER-

1) "Trakya'da Kutlu Doğum Haftası" -Sözlü Eser Beste Yarışmasında Birincilik Ödülü- 

Eser adı: Ya Rab! Bu Uğursuz Gecenin Yok Mu Sabahı

Söz Yazarı: Mehmet Akif Ersoy

Beste: Uğur ALKAN

 

 

DÖNEMLİK DERS YÜKÜ

Verdiği Dersler:

 • Türk Din Mûsikîsi Nazariyatı
 • Tasavvuf Mûsikîsi Repertuarı
 • Türk İslam Sanatları Tarihi
 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • Öğretmenlik Uygulaması
 • Bitirme Tezi

 

DÖNEMİLİK DERS YÜKÜ 

 

2015-2016 Güz Dönemi Ders Yükü (İlahiyat Fakültesi)
Ders Adı ve Kodu Sınıf  Haftalık Ders Saati
Türk Din Mûsikîsi Nazariyatı
(ILH15107)
Lisans 1 I. Öğretim / 8 Saat
II. Öğretim /4 Saat
Türk Din Mûsikîsi Nazariyatı
(ILH15107)
Lisans 2 I. Öğretim / 2 Saat
TOPLAM   14 Saat

 

2015-2016 Bahar Dönemi Ders Yükü

(Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Kurs Saati
Ses Eğitimi 3 Saat 30 Saat

 

2016-2017 Güz Dönemi Ders Yükü (İlahiyat Fakültesi)

Ders Adı ve Kodu Sınıf Haftalık Ders Saati
Türk Din Mûsikîsi
Nazariyatı
(ILH15107)
Lisans 1 I. Öğretim / 2 Saat
II. Öğretim / 4 Saat
Türk İslam Sanatları
Tarihi
(ILH15363)
Lisans 2 I. Öğretim / 2 Saat
TOPLAM   8 Saat

 

2016-2017 Güz Dönemi Ders Yükü

(Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)

 

Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Kurs Saati​
Ses Eğitimi 3 Saat 33 Saat
Piyano Eğitimi 3 Saat 33 Saat

 

2016-2017 Bahar Dönemi Ders Yükü (İlahiyat Fakültesi)

Dersin Adı Sınıf Haftalık Ders Saati
(ILH15330) Tasavvuf Mûsikîsi Repertuarı -Seçmeli Lisans 3 -
 
2018-2019 Güz Dönemi Ders Yükü (İlahiyat Fakültesi)
Ders Adı ve Kodu Sınıf  Haftalık Ders Saati
Türk Din Mûsikîsi Nazariyatı
(ILH15107)
Lisans 1 I. Öğretim / 4 Saat
II. Öğretim /4 Saat
Öğretmenlik Uygulaması
 
Lisans 4 I. Öğretim / 6 Saat
TOPLAM   14 Saat

 

 2018-2019 Bahar Dönemi Ders Yükü (İlahiyat)

Ders Adı ve Kodu Sınıf Haftalık Ders Saati

Bitirme Tezi ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri

(ILH15404)

Lisans 4 6 Saat

Türk İslam Sanatları Tarihi

(ILH17208)

Lisans 2 8 Saat

Öğretmenlik Uygulaması 

 

TOPLAM:  (14 Teori / 8 Uygulama)

Lisans 4

8 Saat

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus