Arş.Gör. Ufuk ÖZER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ufuk ÖZER

Ufuk ÖZER
Ünvan
Arş.Gör.
Yabancı Diller
  • English
Eposta
  • ufuk.ozer@klu.edu.tr
Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi || İktisat

Mezuniyet: 2002

Yüksek Lisans
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi || Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Mezuniyet: 2008

Doktora
İstanbul Üniversitesi || Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Gümüşhane Üniversitesi

Başlama: 2010

Kırklareli Üniversitesi Yayın Komisyonu
  • Görev: Yürütücü Sekreter Yardımcısı

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Topal M.H., Özer, U.(2014), Ekoloji Odaklı Bir İş Yaratma Stratejisi: Yeşil İstihdam, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5(11), ss.257-274.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Bacak, B. ve Özer, U. (2009), Sosyal Dampingle Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının Girişimleri, 6. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi,  Bildiriler Kitabı: Sosyal Girişimcilik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye, Ekim 23-25, ss. 391-399.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Özer, U. ve Topal, M.H. (2012), Türkiye’de Refah Devletine Yönelik Tutumlar Üzerine Bir Araştırma, 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı: Sosyal Politika’da Farklı Perspektifler ve Güncel Sorunlar, İstanbul Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 25-27, ss. 76-118.

Diğer

Özer, U. (2013), "Ücretli ve Yevmiyeli İşlerden Ücretsiz Aile İşçiliğine: Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları-2012 Üzerine Bir Değerlendirme", KESAM DEĞERLENDİRME NOTU, No: 2013/01. http://kesam.kirklareli.edu.tr 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus