Doç.Dr. V. Türkan DOĞRUÖZ
Fen Edebiyat Fakültesi
V. Türkan DOĞRUÖZ

V. Türkan DOĞRUÖZ
Ünvan
Doç.Dr.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Cumhuriyet Tarihi
İlgi Alanları
  • Tarih
Telefon
  • 0288 246 17 34/3548
Eposta
  • turkan.dogruoz@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
00/00/0000
Lisans
İstanbul Üniversitesi

Mezuniyet: 0000

Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi

Mezuniyet: 0000

Doktora
İstanbul Üniversitesi

Mezuniyet: 2005

Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2018

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  • Görev: Dekan Yardımcılığı
  • Başlama: 22/06/2011
  • Bitirme: 01/10/2017

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Doğruöz, V. T. (2013). Lozan Antlaşması'nın Ahali Gazetesine Yansımaları. History Studies International Journal of History. Cilt (5), Sayı (4), 19-38.

Doğruöz, V.T.(2011). Kırklareli Tarihine Işık Tutacak Bir Eser: Türkiye'nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası Kırklareli Vilayeti. History Studies International Journal of History. Cilt(3), Sayı (1), 275-284.

Ünal, M.K.,DOĞRUÖZ V. T. (2019). II. Dünya Savası Yıllarına Bir Örnek:
”Trakyada Yesilyurt Gazetesinde Kırklareli (1943)
. Rumelide Dil Ve Edebiyat Arastırmaları(14),327-352., Doi: 10.29000/rumelide.541032.

DOĞRUÖZ, V. T. (2019). Ikinci Dünya Savası Sırasında Kırklareli’de Sosyal
Yardımlaşma Faaliyetleri.
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 9(17), 24-53., Doi:10.33207/trkede.517341

DOĞRUÖZ, V.T.,ÇAVDAR, E. (2016). Trakya'da Yeşilyurt Gazetesine Göre 1944
Yılında II. Dünya Savaşı ve Kırklareli.
Tarih ve Gelecek, 2(2), 36-69., Doi:
hhtp://dx.doi.org/10.21551jhf.v212.5000190914

Doğruöz, V.T (2019). İkinci Dünya Savaşı Sırasında Kırklareli'de Sosyal Yardımlaşma Faaliyetleri, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 17,ss. 24-53.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Doğruöz, V.T. (2019). Yerel Basında balkanlardan Kırklareli'ne göçler (1934-1944)VII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (UBTAS):  Balkanlar'a ve Balkanlardan Göçler (Osmanlı'dan Cumhuriyete),  18-21 Eylül 2019 (Trakya Üniversitesi, Edirne).

DOĞRUÖZ, V. T. (2012). “Elektrik Mühendisi Bir Yedek Subayın Mektuplarında Mart 1915”, 3. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, 20-05 Nisan 2012, İstanbul-Çanakkale.

Doğruöz,V.T.(2019). Milli Mücadele Yıllarında Bulgaristan Basınına Bir Örnek: Çiftçi Gazetesi (1920-1921). VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (12-13 Aralık 2019), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

DOĞRUÖZ, V. T. (2007). Kırklareli ve İlçelerinde Kurtuluş Bayramı Kutlamaları”, VI. Uluslararası Atatürk Kongresi  (12-16 Kasım 2007), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara,.

DOĞRUÖZ, V. T. (2006) “Milli Mücadele Sürecinde Türkiye-Bulgaristan İlişkileri ve Kırklareli’nin Rolü” (Historical Research At Strandza Mountains In Their Vicinity) Yıldız Dağları ve Yakın Çevresi Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Kırklareli, 2006.

DOĞRUÖZ, V. T. (2012); “Bir Bulgar Gazetecinin Gözünden I. Balkan Savaşında Kırkkilise- Kırklareli Muharebeleri”, Balkan Savaşlarının 100. Yılı Uluslararası Balkan Sempozyumu (11-13 Mayıs 2012), İstanbul.

 

DOĞRUÖZ, V. T. (2010), Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kırklareli’nde Tarım-Hayvancılık, Ticaret ve Sanayinin Gelişimi (1923–1930), Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma- Girişimcilik Sempozyumu, (1-2 Ekim 2010) İğneada/ Kırklareli.

 

 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

DOĞRUÖZ, V.T. (2007). “Milli Mücadelede Kırklareli”, Kırklareli (ISBN: 978–975–95221–1–7).

Doğruöz, V.T.; Yücetürk, Y., Gündoğdu, R. (2017). Telsiz Telgraf İhtiyat Zabiti Tevfik Rıza Bey’in Çanakkale Günlükleri, I.Baskı,  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları(isbn: 978-605-295-069-2).

Doğruöz, V.T. (2019).  Bulgaristan'daki Türklerin Sesi Koca Balkan Gazetesi ve Dizini, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Der Yayınları  İstanbul, Sh. 482-50, ISBN: 978-975-353-601-1.

Doğruöz, V.T. (2019). Yerel Basında balkanlardan Kırklareli'ne göçler (1934-1944)VII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu:  Balkanlar'a ve Balkanlardan Göçler (Osmanlı'dan Cumhuriyete) Bildiri Kitabı, II.Cilt, sf:750-782, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ISBN: 978-625-7958-19-6.

 Doğruöz,V. T.,  Yücetürk, E. Y., Gündoğdu, R. (2019). Telsiz Telgraf İhtiyat Zabiti Tevfik Rıza Bey'in Çanakkale Günlükleri  (2. Baskı),  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ISBN: 978-605-295-069-2

 DOĞRUÖZ, V.T., IŞIM,B. (2015). Milli Mücadele
Döneminde Bulgaristan’da Yayınlanan Ahali Gazetesi (1920-1922).
Osmanlıdan Cumhuriyete Sosyo Kültürel Siyasi Yansımalar, Der Yayınları, İstanbul, ISBN:978-605-4993-08-6.

DOĞRUÖZ, V. T. (2014), Milliyet Gazetesinde Büyük Nutuk, Türk Kamuoyu Algısında Nutuk (Editör: Eminalp Malkoç),  Derin Yayınları, İstanbul ISBN:978-6054993-30-7.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus