Dr. Öğr. Üyesi Taki Can METİN
Turizm Fakültesi
Taki Can METİN

Taki Can METİN
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • rekreasyon planlaması
 • boş zaman kuramları
 • sürdürülebilir turizm
 • rekreasyon yönetimi
 • turizm ve çevre
İlgi Alanları
 • açık alan rekreasyonu
 • kampçılık
 • alternatif müzik
Telefon
 • 5414558300
Eposta
 • takicanmetin@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
23/09/1983
Doğum Yeri
Ankara
Lise
İzmir Namık Kemal Lisasi

Mezuniyet: 2000

Lisans
Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (%100 Burslu)

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Mezuniyet: 2013

Doktora
Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Mezuniyet: 2017

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2018

Araştırma Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2017

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2010

Rekreasyon Yönetimi Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkanı
 • Başlama: 10/03/2018

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

METİN TAKİ CAN,KESİCİ MUSTAFA,KODAŞ DAVUT (2013).  Rekreasyon Olgusuna Akademisyenlerin Yaklaşımları   An Approaches of Academician to the Recreation Phenomenon.  E-Journal of Yasar University, 8(30), 5021-5048. (Yayın No: 1094310)

AKOĞLAN KOZAK MERYEM,METİN TAKİ CAN (2014).  Turistik rekreasyon planlamasında rekreasyonel fırsat dağılımı yönteminin kullanımı.  International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 11(1), 1114-1125., Doi: 10.14687/ijhs.v11i1.2877 (Yayın No: 1094311)

ÇABUK SAYE NİHAN,CANBEY ÖZGÜLER VERDA,METİN TAKİ CAN,ERŞEN GÖKHAN,YÜNCÜ HİLMİ RAFET (2017).  Kırsal Kalkınmanın Sağlanmasında Agroturizm Olanaklarının Değerlendirilmesi.  Journal of Social Science, 4(12), 33-46., Doi: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3505 (Yayın No: 3575812)

ÇABUK SAYE NİHAN,AKŞİT AYŞECAN,CANBEY ÖZGÜLER VERDA,METİN TAKİ CAN,SAYIN HALİL CEM,ÇABUK ALPER (2017).  CONVERSION REQUIREMENT IN URBAN SPACE DESIGN SYSTEM AND A SUSTAINABLE MODEL PROPOSAL.  Route Educational and Social Science Journal, 4(17), 61-80. (Yayın No: 3568512)

METİN TAKİ CAN,KATIRCI HAKAN,YÜCE ARİF,SARIÇAM SİBEL,ÇABUK ALPER (2017).  An Inventory Study On The Categorization And Types Of Recreational Activities.  The journal of academic social science studies(59), 547-561., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7159 (Yayın No: 3611305)

METİN TAKİ CAN,ERŞEN GÖKHAN,ÇABUK SAYE NİHAN,YÜNCÜ HİLMİ RAFET,SARIÇAM SİBEL,ÇABUK ALPER (2017).  İzmir Karaburun Bölgesinin Agroturizm Fırsatları Açısından Değerlendirilmesi.  International Journal of Social and Economic Sciences, 7(2), 46-53.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

KAYA BURCU,METİN TAKİ CAN,AKOĞLAN KOZAK MERYEM (2015).  Kapalı Rekreasyon Tesislerinde Kullanıcıların Akış Deneyimi  Flow Experience of Users in Indoor Recreation Facilities.  Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (Journal of Travel and Hospitality Management), 12(2), 6-25. (Yayın No: 1655889)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

DEĞERLİYURT MEHMET,ÇABUK SAYE NİHAN,METİN TAKİ CAN,ÇABUK ALPER (2016).  Interpreting Geodesign by Means of Ecophysiography.  4th International Geography Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3169382)

ÇABUK SAYE NİHAN,DEĞERLİYURT MEHMET,METİN TAKİ CAN,ÇABUK ALPER (2016).  Evoluating Geodesign with Ecophysiography.  41st IAHS World Congress on Housing Sustainability and Innovation for the Future (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3169305)

YÜNCÜ HİLMİ RAFET,ERŞEN GÖKHAN,METİN TAKİ CAN,İNALTAY BARIŞ,UYGUÇGİL HAKAN,ÇABUK ALPER (2016).  Developing Farm Products Route with The Aim Farm Tourism And Gastro- Tourism in Karaburun with Geographic Information Subsystems.  2nd International Gastronomic Tourism Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3168502)

ÇABUK SAYE NİHAN,METİN TAKİ CAN,ÇABUK ALPER (2017).  İzmir Karaburun Bölgesinin Agroturizm Fırsatları Açısından Değerlendirilmesi Evaluation of İzmir Karaburun Region in Terms of Agrotourism Opportunities.  1st International Rural Tourism and Development Congress 

METİN TAKİ CAN,ÇABUK SAYE NİHAN,ÇABUK ALPER (2017).  Kırsal Rekreasyon ve Kırsal Alanlarda Rekreasyon -  Planlamasının Önemi The Importance of Rural Recreation and Recreation Planning in Rural Areas.  1st International Rural Tourism and Development Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3502880)

METİN TAKİ CAN,ÇABUK ALPER (2017).  Rekreasyon Aktivite Türleri ve Rekreasyon Aktivitelerinin Kategorileştirilmesine İlişkin Bir Envanter Çalışması.  II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3529537)

ÇABUK SAYE NİHAN,CANBEY ÖZGÜLER VERDA,METİN TAKİ CAN,YÜNCÜ HİLMİ RAFET,ÇABUK ALPER (2017).  Kırsal Kalkınmanın Sağlanmasında Agroturi̇zm Olanaklarının Değerlendi̇ri̇lmesi̇.  II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 1117-1117. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3502865)

METİN TAKİ CAN,ÇABUK SAYE NİHAN,SAYIN HALİL CEM,Akşit Ayşecan,ÇABUK ALPER (2017).  Kentsel Mekan Tasarımı Sistemindeki Dönüşüm Gerekliliği ve Sürdürülebilir Bir Model Önerisi - The Need For Transformation In Urban Space Design System And A Sustainable Model Proposal.  II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 583-583. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3502837)

SAYIN HALİL CEM,Akşit Ayşecan,METİN TAKİ CAN,ÇABUK SAYE NİHAN,ÇABUK ALPER (2017).  Yere Dair - Yeri Tanımlı Olmayan Ekolojik Yaşam Birimleri Tasarlamak - About Place Designing Self-fulfilling Unidentified Place Ecological Life Units.  II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 548-548. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3502875)

ERŞEN GÖKHAN,YÜNCÜ HİLMİ RAFET,METİN TAKİ CAN,UYGUÇGİL HAKAN,ÇABUK ALPER (2017).  Gastroturizm Rotalarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Desteği.  2nd International Symposium On Social Sciences (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3551412)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

METİN TAKİ CAN,ÇABUK ALPER (2017).  Rekreasyon Kalitesinin Saptanmasında Görsel-Algısal Ve Estetik Arazi Formunun Kullanılması.  4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3643340)

ÇABUK SAYE NİHAN,METİN TAKİ CAN,Sarı Serhat (2017).  Rekreasyon Olanaklarının Araştırılmasında Kent Bilgi Sistemlerinden Yararlanılması: Rekreasyon Bilgi Sistemi Önerisi.  4. Rekreasyon Araştırmaları KOngresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3628286)

SOP SERHAT ADEM,METİN TAKİ CAN (2016).  Turizmde Örgütsel Değişim Modellerinin Kullanımı Üzerine Kavramsal Bir Araştırma.  VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3391471)

METİN TAKİ CAN,TÖREN EMRULLAH (2014).  Eskişehir de Bir Yerel İşletme  İsmail Ayaz Üzerine Bir Kurum Tarihi Çalışması.  3. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1094316)

METİN TAKİ CAN,YÜNCÜ HİLMİ RAFET (2014).  Türkiye de Kumarhaneler Döneminin İncelenmesi.  3. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1094315)

METİN TAKİ CAN (2014).  İlişkisel Pazarlama ve Sosyal Pazarlama Yaklaşımları Üzerinden Rekreasyon Pazarlamasının Değerlendirilmesi.  3. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1094314)

İnan Ayşe Pelin,METİN TAKİ CAN,Özdemir Gözde (2014).  Expo 2020 Aday Ülke Tanıtım Videolarının Göstergebilimsel Analizi.  3. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1094317)

METİN TAKİ CAN (2013).  Boş Zaman Sosyolojisi Kapsamında Toplumsallaşma İlişkileri ve Boş Zaman Değerlendirme Biçimlerinin Geleceği.  2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 541-553. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1094313)

METİN TAKİ CAN (2012).  Türkiye de Rekreasyon Kavramının Akademik Bir İnceleme Dalı Olarak Ortaya Çıkışı  Prof  Dr  Mustafa Sağcan ın  Rekreasyon ve Turizm  Başlıklı Kitabı Üzerine Bir İnceleme .  1. rekreasyon araştırmaları kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1094312)

Basılmış Kitap ya da Bölümler

METİN T.C.,ERDİN H.E.,KAMA S. (2017). Acil Durumlarda İletişim. Acil Durum Bilgisi ve Yönetimine Giriş kitabı içinde, Editör:Saye Nihan Çabuk, Alper Çabuk,  Anadolu Üniversitesi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 209, ISBN:978-975-06-2150-5,

METİN, T.C. (2017). Acil Durumlarda Tahliye. Acil durum bilgisi ve afet yönetimi kitabı içinde bölüm, Editör:Saye Nihan Çabuk, Alper Çabuk, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 209, ISBN:978-975-06-2150-5

T C  Kültür ve Turizm Bakanlığı  Workshop 2012, Bölüm adı:(Üniversitelerin Rekreasyon Yönetimi Programındaki Ders Müfredatının Modüler Bir Yapıya Dönüştürülmesi) (2012)., METİN TAKİ CAN,  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1094319)

Dünden Bugüne Eskişehir deki 14 İşletmenin Öyküsü, Bölüm adı:(İsmail Ayaz Otobüs İşletmesi) (2014)., METİN TAKİ CAN,TÖREN EMRULLAH,  Tepebaşı Belediyesi, Editör:Kozak Nazmi, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1094318)

Turizmde Yeni Ufuklar, Bölüm adı:(Açık Alan Rekreasyon Planlamasında Kullanılan Araç ve Yöntemler) (2017)., METİN TAKİ CAN,  Lambert Academic Publishing, Editör:Çabuk Alper, Metin Taki Can, Basım sayısı:1, ISBN:9786202058872, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3611325)

Turizmde Yeni Ufuklar, Bölüm adı:(Turizmde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı) (2017)., ERŞEN GÖKHAN,METİN TAKİ CAN,  Lambert Academic Publishing, Editör:Çabuk alper, Metin Taki Can, Basım sayısı:1, ISBN:9786202058872, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3611330)

ÇABUK, ALPER, METİN, TAKİ CAN (2017). Turizmde Yeni Ufuklar.  Editör, Lambert Academic Publishing

Projeler

Türkiye Turizm Sözlü Tarih Çalışması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Anadolu Üniversitesi Araştırmacı, , 16/12/2012 - 06/01/2016 (ULUSAL) 

Rekreasyon Fırsat Dağılımı Ve Planlamasında Yöntem Arayışları  Kuramdan Uygulamaya, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Anadolu Üniversitesi, Araştırmacı, , 06/01/2016, 01/06/2017 (ULUSAL) 

Diğer

AKOĞLAN KOZAK MERYEM,METİN TAKİ CAN (2014).  Eskişehir in Yenilenme Alanları.  Eskişehir Ticaret Odası Dergisi (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 1094320)

EMİR OKTAY,METİN TAKİ CAN (2016).  Eskişehir in Sağlık Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler.  Eskişehir Ticaret Odası Dergisi(115) (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 3169149)

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Bitirme Ödevi20/12/2017 13:25:42

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus