Araştırma Görevlisi Dr. Suzan KANTARCI SAVAŞ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Suzan KANTARCI SAVAŞ

Suzan KANTARCI SAVAŞ
Ünvan
Araştırma Görevlisi Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • İspanyolca
Uzmanlık Alanları
 • Çok Kriterli Karar Verme
 • Veri Madenciliği
 • Bulanık Mantık
 • Kelimelerle Hesaplama
 • Optimizasyon
 • Yöneylem Araştırması
 • Olasılık ve İstatistik
İlgi Alanları
 • Zeytinyağı Tadımı
 • Coğrafi İşaretleme
 • Zeytinyağı Coğrafi İşaretleme Sistemleri
Eposta
 • suzan.kantarci@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
00/00/0000
Doğum Yeri
İZMİR
Lise
Ayvalık Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2003

Lisans
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2010

Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2017

Araştırma Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü

Başlama: 0000

İktisat Bölümü
 • Görev: Erasmus Koordinatörü
 • Başlama: 01/01/2013
 • Bitirme: 01/05/2018

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

ULUTAGAY, G. VE KANTARCI, S. (2015) AN EXTENSION OF FUZZY L-R DATA CLASSIFICATION WITH FUZZY OWA DISTANCE, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS, 30 (9), 1006-1020.

NASIBOV, E., KANTARCI SAVAŞ, S*., VAHAPLAR, A., KINAY, A. Ö. (2016) GEOGRAPHIC CLASSIFICATION OF VIRGIN OLIVE OIL WITH USING T-OPERATORS IN FUZZY DECISION TREE APPROACH. CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS, 155, 86-96.

(*CORRESPONDING AUTHOR).

 

KANTARCI SAVAŞ, S., NASIBOV, E., (2018) A FUZZY ID3 INDUCTION FOR LINGUISTIC DATA SETS, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS, 33 (4), 858-878.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

NASIBOV, E. AND KANTARCI, S. (2010) ÇOK TANECIKLI BULANIK SÖZEL BILGIYE DAYALI   KARAR VERME MODELI VE ZEYTINYAĞININ DUYUSAL ANALIZINE UYGULANMASI, 11. EKONOMETRI VE İSTATISTIK SEMPOZYUMU.

     KANTARCI S., TURANOĞLU, E., ULUTAGAY, G. (2013).  A COMPARISON OF DECISION  TREE   ALGORITHMS FOR THE CLASSIFICATION OF THYROID DISEASE, SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING, COMPUTING WITH WORDS AND PERCEPTIONS IN SYSTEM ANALYSIS, DECISION AND CONTROL, 141-148. 

    NASIBOĞLU, E. KANTARCI S., KINAY A.Ö., VAHAPLAR A. (2013). GEOGRAPHIC CLASSIFICATION OF TURKISH NATURAL OLIVE OIL VIA CART DECISION TREE ALGORITHM ACHIEVED FROM CHEMICAL DATA, XIV. EKONOMETRI, İSTATISTIK VE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI   VE ISTATISTIK SEMPOZYUMU, BILDIRI, 210.

   NASIBOV, E. KANTARCI S., VAHAPLAR A. KINAY A.Ö. (2013). GEOGRAPHIC CLASSIFICATION OF TURKISH NATURAL OLIVE OIL VIA DECISION TREE ALGORITHMS: A COMPARATIVE ANALYSIS, 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPUTING IN SCIENCE &

ENGINEERING, 206-210.

ULUTAGAY, G. VE KANTARCI, S. (2013).  CLASSIFICATION OF LR FUZZY  DATA USING OWA   DISTANCE, (FUZZYSS'13) 186-192.

  VAHAPLAR A., KANTARCI S., KINAY A.Ö., NASIBOĞLU, E. (2013).   CLASSIFICATION OF VIRGIN  OLIVE OIL BY USING FUZZY ID3 ALGORITHM, SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING, COMPUTING WITH WORDS AND PERCEPTIONS IN SYSTEM ANALYSIS, DECISION AND CONTROL, 275-283.

 KANTARCI S., VAHAPLAR A., KINAY A.Ö., NASIBOĞLU, E. (2013). A SOFTWARE (OLIVEDESOFT) SYSTEM FOR GEOGRAPHIC CHARACTERIZATION OF TURKISH VIRGIN OLIVE OIL VIA FUZZY DECISION TREE (FUZZYSS'13), 198-202.

ULUTAGAY, G. VE KANTARCI S. (2014) CLASSIFICATION WITH FUZZY OWA DISTANCE, 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUZZY THEORY AND ITS APPLICATIONS (IFUZZY2014), 195-198.

   KANTARCI S., VAHAPLAR A., KINAY A.Ö., NASIBOĞLU, E. (2015). INFLUENCE OF DIFFERENT  T-OPERATORS IN FUZZY DECISION TREES. 16. ULUSLARARASI EKONOMETRI, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATISTIK SEMPOZYUMU’NDA (EYİ2015), 07-09 MAY.

   KANTARCI S., VAHAPLAR A., KINAY A.Ö., NASIBOĞLU, E. (2015).  INFLUENCE OF DIFFERENT T- OPERATORS IN FUZZY DECISION TREES. (FUZZ-IEEE), 02-05 SEPTEMBER,1-6.

KÖSEOĞLU, O., SEVIM, D., ULAŞ, M, KANTARCI SAVAŞ, S., NASIBOĞLU E. (2016) EFFECT  OF GROWING REGIONS ON THE FATTY ACID METHYL    AND ETHYL ESTERS OF TURKISH VIRGIN OLIVE OILS, 14.EURO FED LIPID CONGRESS, 286 (POSTER).

 

Mühendislikte Yöneylem Araştırması

Bir endüstriyel, ticari, siyasal, askeri vb. örgütte, yönetim ve yönelişle ilgili sorunlarda örgütün amaçlarına en uygun kararların alınması için, bilimsel yöntemlerle araştırmalar yaparak gerekli bilgileri sağlayan, yönetimin, tutacağı yolu bilimsel olarak saptamasına yardımcı olan teknikler öğretilmektedir.

Uygulamalı Ekonometri

İktisat ve ekonometri içerikli bilimsel çalışmalarda; Doğrusal regresyon modeli, basit ve çoklu regresyon tekniklerinin uygulamaları, model tanımlama hataları, parametre belirleme sorunu, otokoreleasyon sorunu, parametre belirleme sorunu.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus