Doç. Dr. Süleyman Kale
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Süleyman Kale

Süleyman Kale
Ünvan
Doç. Dr.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Bankacılık
  • Finans
  • Veri Zarflama Analzi
Eposta
  • suleymankale@klu.edu.tr
  • suleymankale@gmail.com
Doğum Tarihi
08/08/1968
Doğum Yeri
Hekimhan
Lise
Ceyhan Lisesi

Mezuniyet: 1987

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mezuniyet: 1992

Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi

Mezuniyet: 1997

Doktora
Kadir Has Ünversitesi

Mezuniyet: 2009

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2015

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

Eken, M. H., & Kale, S. (2011). Measuring bank branch performance using Data Envelopment Analysis (DEA): The case of Turkish bank branches. African Journal of Business Management, 5(3), 889-901. doi: 10.5897/AJBM10.584

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Kale, S., Eken, M. H. & Selimler, H (2015). The Effects of Regulations on the Performance of Banks: Evidence from Turkish Banking Industry. Journal of CENTRUM Cathedra: The Business and Economics Research Journa,l 8(2), 109-145. doi:10.1108/JCC-08-02-2015-B003. (Ebscohost, Econlit indexed)

Önen, F. K., Eken, M. H. & Kale, S. (2016). Total Factor Productivity Change in Turkish Banking Sector during the Crisis Periods. Journal of Research in Business & Social Science 5(5) Special Issue, 2016, 1-18. doi:10.20525/ijrbs.v5i5.472.

Kale, S., & Akkaya, M. (2016). The Relation between Confidence Climate and Stock Returns: The Case of Turkey. Procedia Economics and Finance, 38, 150-162. doi: 10.1016/S2212-5671(16)30186-1

Kale, S., & Eken, M. H. (2017). Türk Bankacışığında Krizler ve Çıkarılan Dersler. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(5), 11-23.

Kale, S. (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Aracılık Fonksiyonu. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 2(3), 209-220.

Eken, M. H., Selimler, H., Kale, S., & Ulusoy, V. (2012). The Effects of Global Financial Crisis on the Behaviour of European Banks: A Risk and Profitability Analysis Approach. ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives, 1(2), 17-42.

Selimler, H., & Kale, S. (2012). Türk Bankacılık Sektöründe Bilanço Dışı İşlemlerin Risk ve Karlılık Açısından Değerlendirilmesi Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 33(2), 173-204.

Selimler, H., & Kale, S. (2012). Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Para İslemler. Maliye Finans Yazıları, Temmuz 2012(96), 35-65. doi:10.2139/ssrn.2406841.

Eken, M. H., Kale, S., & Selimler, H. (2013). The Evolution of Regulations in Banking: A Cycle Based Approach. ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives, 2(2), 15-26.

Eken, M. H., & Kale, S. (2013). Evaluating the Efficiency of Turkish Banks: A Risk and Profitability Approach. Journal of CENTRUM Cathedra: The Business and Economics Research Journal, 6(1), 53-68. doi: 10.7835/jcc-berj-2013-0081.

Eken, M. H., Selimler, H., & Kale, S. (2015). Balkan Ülkelerindeki Bankacilik Sektörünün Global Kriz Sürecindeki Gelişimi ve Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(13), 261-291. doi: http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.67856 (Ebschosot, Ulakbim indexed)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Kale, S., & Eken, M. H. (2017). Bank Efficiency and Growth in OECD Countries. In Emrouznejad, A., Jablonský, J., Banker, R. & Toloo, M. (Eds.) Recent Applıcatıons of Data Envelopment Analysıs Proceedings Of The 15th International Conference of DEA (pp 38-45), June 2017, University of Economics, Prague, Czech

Eken, M.H. and Kale, S. (2010). Measurıng Bank Branch Performance Usıng Data Envelopment Analysis. 8th International Conference on Data Envelopment Analysis, DEA 2010; Performance Management and Measurement, Beirut, Lebanon, June 10th-12th 2010.

Eken, M.H. and Kale, S., (2011). Measuring Efficiency of Turkish Banks: A Risk and Profitability Approach Based on Data Envelopment Analysis. Euroconference 2011: Crises and Recovery in Emerging Markets, Izmir Economics University, June 27th-30th, Izmir, Turkey.

Eken, M.H., Kale, S. and Selimler, H. (2011). Analyzing the Efficiency of European Banks: A Data Envelopment Analysis-based Risk and Profitability Approach. 9th International Conference on Data Envelopment Analysis, DEA 2011; Data Envelopment Analysis and Performance Management, Thessaloniki, Greece, August 24th-27th 2011.

Eken, M.H., Kale, S., Selimler, H. and Ulusoy, V. (2012). The Effects of Global Financial Crisis on the Behaviour of European Banks: A Risk and Profitability Analysis Approach. 2012 International Research Conference on Finance Perspectives, University of Applied Sciences Upper Austria, Steyr, Austria, July 2nd-4th, 2012.

Eken, M.H., Selimler H. and Kale, S. (2013). The Evolution of Regulations Regarding Capital Adequacy in Banking: A Historical Perspective, 2013 International Research Conference on Finance Perspectives, 18-20 November 2013, Cambridge University, Hughes Hall, Cambridge,  UK.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Eken, M.H., Selimler H. and Kale, S. (2014). Balkan Ülkelerindeki Bankacılığın Kriz Sürecindeki Gelişimi ve Değerlendirilmesi, 18.Finans Sempozyumu, 15-18 Ekim 2014, Pamukkale Üniversitesi, Denizli

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Kale, S. (2015). Modern Portföy Teorisi ve Portföy Seçimi. In F. Kaya (Ed.), Finansal Yönetim (pp. 471-488). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Kale, S. (2015). Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli. In F. Kaya (Ed.), Finansal Yönetim (pp. 489-503). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Kale, S. (2015). Arbitraj Fiyatlama Modeli. In F. Kaya (Ed.), Finansal Yönetim (pp. 505-511). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Eken, M. H. & Kale, S. (2014). Bank branch efficiency with DEA. In Osman, I., Anouze, A. L., & Emrouznejad, A. (Eds.). Handbook of Research on Strategic Performance Management and Measurement Using Data Envelopment Analysis (pp. 1-359). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-4474-8.ch022.

Eken, M. H., Kale, S., & Selimler, H. (2014). Analyzing the Efficiency of European Banks: A DEA-Based Risk and Profitability Approach. In H. Dinçer, & Ü. Hacioğlu (Eds.) Global Strategies in Banking and Finance (pp. 28-55). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-4635-3.ch003

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus