Araştırma Görevlisi Şükrü Fırat ÇİFTÇİ
Turizm Fakültesi
Şükrü Fırat ÇİFTÇİ

Şükrü Fırat ÇİFTÇİ
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Rusça
 • Flemenkçe (Başlangıç Düzeyi)
Uzmanlık Alanları
 • Turizm Rehberliği
 • Tur Planlaması ve Yönetimi
 • Uluslararası Seyahat İşletmeciliği
İlgi Alanları
 • Antikite
 • Resim ve Heykel Sanatı
 • Synthpop
 • II.Dünya Savaşı
 • Turizm ve Dijitalleşme
Telefon
 • +90 507 393 03 63
Eposta
 • sukrufiratciftci@klu.edu.tr
 • ciftci_firat@hotmail.com
Doğum Yeri
Antalya
Lise
Antalya Muratpaşa Lisesi

Mezuniyet: 0000

Ön Lisans
Minsk Devlet Dil Üniversitesi, Yabancı Öğrenciler için Rus Dili Fakültesi, Rusça-İngilizce Çevirmenlik, Minsk - Beyaz Rusya / Selçuk Üniversitesi, STMYO, Turizm Rehberliği

Mezuniyet: 0000

Lisans
Akdeniz Üniversitesi, TİOY, Seyahat İşletmeciliği Bölümü + Erasmus: K.H.B.O Brugge PR (KU LEUVEN), Brugge-Belçika.

Mezuniyet: 0000

Yüksek Lisans
Akdeniz Üniversitesi, SBE, Uluslararası Turizm Yönetimi (İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı)

Mezuniyet: 0000

Doktora
Akdeniz Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 0000

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Çiftçi, Ş.,F. (2016). "Sustainable Tourism and Ecologic Footprint Calculation: Case of Antalya", I. International Conference on Tourism Dynamics and Trends, May 04-07, Antalya-Turkey. 

 

ALTUNEL, C., M., ÇAKIR, O. ve ÇİFTÇİ, Ş., F. (2019). Kırklareli İli Doğa Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Rekabetçi Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi, V. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-II, 11-14 Temmuz, Bandırma, 591-603.

ÇAKIR, O. ve ÇİFTÇİ, Ş. F. (2018). Yerli Turistlerin Mobil Turizm Uygulamaları Kullanımında Sosyal Etkinin Rolü, II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7-8 Aralık, Cilt: VI, 619-637, Antalya.  

 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

ÇAKIR, O. ve Çiftçi, Ş. F. (2019), "Investigating Domestic Tourists’ Intentions to Use Mobile Tourism Applications within the Context of UTAUT Model". Theory and Practice in Social Sciences (Ed. KRYSTEV, V., EFE, R., ve ATASOY, E.), ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofya, s.570-580 (ISBN: 978-954-07-4761-3).

Altunel M. C. ve Çiftçi Ş. F. (2019), "Cultural Tourism, Cultural Tourism Destinations' Attributes and Cultural Tourists' Motivations". Travel Motivations (Ed. Çakır, O.), LAP LAMPERT Academic Publishing, Mauritius, s. 124-141 (ISBN: 978-613-9-92300-7).

Projeler

Proje AraştırmacısıKırklareli İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Rekabetçi Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi, Kırklareli Üniversitesi BAP Projesi, Mayıs 2018 - Temmuz 2019.

Diğer

Çiftçi, Şükrü Fırat (2018), “The Web-Based Travel Intermediaries Loyalty: The Influences of Trust and Satisfaction”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Turizm Yönetimi (İngilizce) Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya. 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus