Arş. Gör. Soner Toktar
Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Soner Toktar

Soner Toktar
Ünvan
Arş. Gör.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Yeni Türk Dili
  • Türkçenin Biçim Bilgisi
  • Türkçenin Ses Bilgisi
  • Türkçenin Söz Dizimi
İlgi Alanları
  • Dil Bilimi
  • Köken Bilimi (Etimoloji)
Telefon
  • 3529 (Dahili)
Eposta
  • ramazantoktar@gmail.com
Doğum Tarihi
05/04/1991
Doğum Yeri
Kırklareli/Vize
Lise
Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2009

Lisans
Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Mezuniyet: 2014

Yüksek Lisans
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans (Marmara Üniversitesi ile Ortak Program)

Mezuniyet: 2016

Doktora
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili Bilim Dalı

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı

Başlama: 2015

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Toktar, Soner, "Belirtisiz Ad Tamlaması Biçiminde Oluşan Birleşik Sözcüklerin Yazımında Meydana Gelen Dil Bilgisel Aykırılıklar", RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2019 (14), ss. 24-32. 

Yılmaz, Yakup, Soner Toktar, "Türkçe Sözlük'te Damak Uyumuyla Türkçeleşmiş Nispet Ekli Kelimeler", Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 4 (7), 2015, ss. 121-130.

Toktar, Soner, Kitap Tanıtma Yazısı: "Yong-Song Li: Carl Brockelmann'ın Doğu Türkçesi Grameri Dizini, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2017, 724 s.", RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2017 (8), ss. 102-103. 

Toktar, Soner, Kitap Tanıtma Yazısı: "Hatice Şirin: Eski Türk Yazıtları Söz Varlığı İncelemesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2016, 750 s.", RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2016 (7), ss. 109-110.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Yılmaz, Yakup, Soner Toktar, "Transkripsiyon Anıtlarına Göre Yabancıların Türkçe Öğrenme Gerekçeleri", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 2017 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Yılmaz, Yakup, Soner Toktar, "Holdermann'ın Grammaire Turque'ünün 1777 Tarihli Rusça Çevirisi: Turetskaya Grammatika", Fırat Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). 

Yılmaz, Yakup, Soner Toktar, "Holdermann'ın 1730 Tarihli Grammaire Turque'ü", Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası "Yulduz" Türk Dili Çalıştayı, 2016 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus