Arş. Gör. Soner Toktar
Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Soner Toktar

Soner Toktar
Ünvan
Arş. Gör.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Yeni Türk Dili
  • Türkçenin Biçim Bilgisi
  • Türkçenin Ses Bilgisi
  • Türkçenin Söz Dizimi
İlgi Alanları
  • Dil Bilimi
  • Köken Bilimi (Etimoloji)
Telefon
  • 3529 (Dahili)
Eposta
  • ramazantoktar@gmail.com
Doğum Tarihi
05/04/1991
Doğum Yeri
Kırklareli/Vize
Lise
Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2009

Lisans
Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Mezuniyet: 2014

Yüksek Lisans
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans (Marmara Üniversitesi ile Ortak Program)

Mezuniyet: 2016

Doktora
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili Bilim Dalı

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı

Başlama: 2015

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yılmaz, Yakup, Soner Toktar, "Türkçe Sözlük'te Damak Uyumuyla Türkçeleşmiş Nispet Ekli Kelimeler", Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 4 (7), 2015, ss. 121-130.

Toktar, Soner, Kitap Tanıtma Yazısı: "Yong-Song Li: Carl Brockelmann'ın Doğu Türkçesi Grameri Dizini, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2017, 724 s.", RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2017 (8), ss. 102-103. 

Toktar, Soner, Kitap Tanıtma Yazısı: "Hatice Şirin: Eski Türk Yazıtları Söz Varlığı İncelemesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2016, 750 s.", RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2016 (7), ss. 109-110.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Yılmaz, Yakup, Soner Toktar, "Transkripsiyon Anıtlarına Göre Yabancıların Türkçe Öğrenme Gerekçeleri", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 2017 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Yılmaz, Yakup, Soner Toktar, "Holdermann'ın Grammaire Turque'ünün 1777 Tarihli Rusça Çevirisi: Turetskaya Grammatika", Fırat Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). 

Yılmaz, Yakup, Soner Toktar, "Holdermann'ın 1730 Tarihli Grammaire Turque'ü", Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası "Yulduz" Türk Dili Çalıştayı, 2016 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus