Sezgin Sezgin

Sezgin Sezgin

Araştırma Görevlisi

İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

sezgin_sezqin@hotmail.com
sezginsezgin@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 17/12/1992
 • Doğum Yeri: Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
Eğitim Durumu
 • İstanbul Üniversitesi Doktora
  Mezuniyet:
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2016
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans
  Mezuniyet: 2014
 • Mevlâna Anadolu Lisesi Lise
  Mezuniyet: 2010
Uzmanlık Alanları
İlgi Alanları
Yavaş Kent
Kent Tarihi
Kentsel Dönüşüm
Akıllı Kent
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Araştırma Görevlisi Doktor
  Kırklareli Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabiiim Dalı, Başlama: 2015

Görevler

İİBF
 • Küresel Siyaset Kulübü Danışmanı 01/11/2018 -
İİBF
 • Genç Araştırmacılar ve İnovasyon Kulübü Danışmanı 01/09/2017 - 01/10/2018

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • SEZGİN, Sezgin (2017). "Türkiye'de Toplumcu Belediyecilik: İzmit Örneği", Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 2, ss. 51-66.

 • SEZGİN, Sezgin ve GÜL, İlknur, (2019); "Haller ve Gıda Güvenliğinde Hallerin Önemi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bayrampaşa Hali Örneği", ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 13. Uluslararası KAYSEM Bildirileri Özel Sayısı, ss. 105-118.

 • SEZGİN, Sezgin (2019). "Yerel Siyasette Kadın Temsili  31 Mart 2019 Yerel Seçimleri  Kırklareli İli Örneğinde Bir Değerlendirme", Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, C. 8, S. 2, ss. 21-47.

 • Kitap Kritiği, SEZGİN SEZGİN (2018).  Üçüncü Sanayi Devrimi: Yanal Güç, Enerjiyi, Ekonomiyi ve Dünyayı Nasıl Dönüştürüyor?.  İş Ahlakı Dergisi, 11(1), 129-134., Doi: 12711

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • SEZGİN, Sezgin ve MUTLU, Ahmet; "Ülkemizde Gürültü Farkındalığı Sorunu: Şişli Örneği", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 19, S. 2, ss. 676-700.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • PEKER, Kadir ve SEZGİN, Sezgin; "Türkiye'nin Konut Politikası Analizi: 1999-2016", Second Sarajevo International Conferance on EU Integration & Balkan Countries, 17-20 Mayıs 2016, Saraybosna, ss. 255-272.

 • SEZGİN, Sezgin; "6360 Sayılı Kanunla Birlikte Köylerin Geleceğini Yeniden Düşünmek", 2. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, Bilecik, 12-14 Ekim 2016, ss. 423-432.

 • SEZGİN, Sezgin; "Parti Programları ve 1 Kasım Seçim Beyannameleri Işığında TBMM'deki Siyasi Partilerin Kırsal Kalkınma Siyasaları", V. International Balkan and Near Eastern Social Scicence Congress Series, 23-24 Eylül 2017, Kırklareli, ss. 685. (ISBN: 978-605-67815-0-6).

 • SEZGİN, Sezgin; "Kadın Dostu Kentler Programının Kentsel Yaşama Etkisi: Samsun İli Örneği", Şehir ve Kadın Konulu V.Uluslararası Canik Sempozyumu, 1-3 Nisan 2016Samsun, ss. 1341-1349. (ISBN: 978-605-83234-4-5).

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • SEZGİN, Sezgin; "Gürültü Azaltım Yöntemlerinde İlk Aşama: Toplumsal Farkındalık Yaratılması", I. KENTFOR: Sürdürülebilir Kent ve Çevre Forumu, Alanya15-15 Ekim 2016, (Özet Basım), ss. 11.

 • PEKER, Kadir ve SEZGİN, Sezgin; "Kırklareli Üniversitesi Öğrencilerinin Kentlilik Bilinci Düzeylerinin Tespitine İlişkin Alan Araştırması", Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2016, Bursa, ss. 284-300.

Verilen Dersler

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.