Doç. Dr. Sezai Öztaş
Fen Edebiyat Fakültesi-Tarih Bölümü
Sezai Öztaş

Sezai Öztaş
Ünvan
Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 • Tarih Öğretimi
 • Sosyal Bilgiler Öğretimi
 • Tarih Metodolojisi
 • Tarih Felsefesi.
Eposta
 • sezaioztas@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
00/00/0000
Doğum Yeri
Malkara
Lisans
GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Tarih Öğretmenliği

Mezuniyet: 1998

Yüksek Lisans
GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Tarih Eğitimi

Mezuniyet: 2000

Doktora
GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Tarih Eğitimi

Mezuniyet: 2007

Doçent Doktor
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı

Başlama: 2019

Doktor Öğretim Üyesi
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı

Başlama: 2009

Okutman
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü - Rektörlük

Başlama: 2007

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Kalite Kurul Üyesi
 • Başlama: 20/07/2018

Pınarhisar MYO
 • Görev: Müdür
 • Başlama: 20/07/2018

Pınarhisar MYO
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 20/07/2018

Pınarhisar MYO
 • Görev: Yüksekokul Kurulu Üyesi
 • Başlama: 20/07/2018

Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu (MEYOK) Üyesi
 • Görev: Kurul Üyesi
 • Başlama: 20/07/2018

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme, Kabul ve Yerleştirme Komisyonu
 • Görev: Kurul Üyesi
 • Başlama: 15/02/2017

Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yükekokulu
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 01/12/2012
 • Bitirme: 01/12/2016

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Görev: Yönetim Kurulu
 • Başlama: 01/12/2012
 • Bitirme: 01/12/2014

Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 01/12/2012
 • Bitirme: 01/12/2015

YÖK
 • Görev: Sivil Havacılık Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 01/12/2012
 • Bitirme: 01/12/2015

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Akademik Değ. ve Kalite Gel. Kurulu Üyesi
 • Başlama: 01/12/2011
 • Bitirme: 01/12/2014

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yüksekokul Kurulu Üyesi
 • Başlama: 01/12/2011
 • Bitirme: 01/12/2013

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 11/05/2011
 • Bitirme: 01/12/2013

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 22/04/2011
 • Bitirme: 25/11/2013

Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu (MEYOK) Üyesi
 • Görev: Kurul Üyesi
 • Başlama: 15/04/2011
 • Bitirme: 01/12/2013

Sosyal Bilimler MYO Müdürü
 • Görev: Müdür
 • Başlama: 15/03/2011
 • Bitirme: 01/12/2013

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 15/03/2011
 • Bitirme: 01/12/2014

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Senato Üyesi
 • Başlama: 15/03/2011
 • Bitirme: 01/12/2013

ÖSYM
 • Görev: Kırklareli İl Sınav Merkezi Koordinatörü
 • Başlama: 15/03/2011
 • Bitirme: 01/12/2013

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Görev: Birim Yayın Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 02/12/2010
 • Bitirme: 01/12/2011

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme, Kabul ve Yerleştirme Komisyonu
 • Görev: Komisyon Üyesi
 • Başlama: 01/12/2010
 • Bitirme: 01/12/2014

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Görev: Birim Stratejik Plan Hazırlama ve Koordinasyon Sorumlusu
 • Başlama: 01/12/2010
 • Bitirme: 01/12/2011

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Görev: Enstitü Kurulu Üyesi
 • Başlama: 12/05/2010
 • Bitirme: 25/04/2011

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 12/05/2010
 • Bitirme: 25/04/2011

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 12/05/2010
 • Bitirme: 25/04/2017

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü
 • Görev: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanı
 • Başlama: 01/12/2009
 • Bitirme: 20/07/2018

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

ÖZTAŞ, S, (2015). “Tarih Öğretiminde Tarihî Film ve Tarihî Dizilerin Kullanılmasına İlişkin Tarih Bölümü Öğrencilerinin Görüşleri (Kırklareli Üniversitesi Örneği)", Turkish History Education Journal, 4 (2), 1-37. Doi: 10.17497/tuhed.185634

ÖZTAŞ, S. (2016). “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı ve Hükümet Kurulana Kadar İlk Çalışmaları", International Journal of Eurasian EducationAnd Cultere, 1, (1), pp. 23-32.

CANDAN, A. S. ve ÖZTAŞ, S.  (2017). “Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar”, Journal of History Culture and Art Research, 6 (2), 507-526. Doi: 10.7596/taksad.v6i2.691

ÖZTAŞ, S. (2017). “Ahmet Cevdet Pasha's Historiography And His Opinions On History Education And History Teaching", International Journal of Eurasia Social Sciences, 8 (27), pp. 488-506.

ÖZTAŞ, S. ve KILIÇ B. (2017). “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi'nin Uzaktan Eğitim Şeklinde Verilmesinin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi (Kırklareli Üniversitesi Örneği)”. Turkish History Education Journal, 6 (2), 268-293. Doi: 10.17497/TUHED.327979 

ÖZTAŞ, S. (2017). “Ortaöğretim Tarih Derslerinde Tarihî Filmlerin Değer Eğitiminde Kullanımı", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (5), 3076-3099. 

ÖZTAŞ, S. (2017). “Tarih Öğretmenliği Anabilim Dallarının Lisans Programlarının Karşılaştırılması", International Journal of Eurasia Social Sciences, 8 (30), pp. 1275.1292. 

ÖZTAŞ, S.; CANDAN, A. S. (2012). “Renovation Efforts in the Ottoman Education System until Tanzimat”, World Applied Sciences Journal, 19 (8), 1225-1228.

ÖZTAŞ, S. (2009). “Atatürk Dönemi Tarih Anlayışı ve Öğretimi” Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 94-107.

ÖZTAŞ, S. (2008). “Tarih Öğretimi ve Filmler”, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), 543-556.

ÖZTAŞ, S.; ANIL, N. K., KILIÇ, B. (2013). “Tarihi Film veya Tarihi Dizilerin Tarihe İlgiyi Artırmada Etkisine İlişkin Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri”.Electronic Journal of Vocational Colleges, UMYOS özel Sayı, 3(4), 107-120.

Öztaş, S. (2016). “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı ve Hükümet Kurulana Kadar İlk Çalışmaları", International Journal of Eurasian Education And Cultere, 1, (1), pp. 23-32.

Candan, A. S. ve Öztaş, S.  (2017). “Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar”, Journal of History Culture and Art Research, 6 (2), 507-526. Doi: 10.7596/taksad.v6i2.691

Öztaş, S. (2018). “Perceptions of the History Department Students about the Distance Education Cources", Journal of Education and Training Studies, 6 (3), pp. 137-146. https://doi.org/10.11114/jets.v6i3.2993 (ERIC)

Öztaş, S. (2018). “A Literary Genre in Value Education in History Cources: Poems", Journal of Education and Training Studies, 6 (5), pp. 34-39. https://doi.org/10.11114/jets.v6i5.3078 (ERIC)

Öztaş, S. (2018). “Tarih Derslerinde Bir Öğretim Materyali: Edebî Ürünler", RumeliDE Journal of Language and Literature Studies, 11, 24-38

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
ÖZTAŞ, Sezai. (2007). “Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı ve Bu Yıkılışın Filme Alınışı”, Türk Yurdu, 243, 49-50.
ÖZTAŞ, Sezai. (2007). “Kınalı Kuzular” Üzerine Söyleşi, Türk Yurdu, 235, 51-55.
ÖZTAŞ, Sezai; TURAN, Refik. (2009). “İlköğretim Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Tarih Ünitelerinin İşlenişinde Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 903-932.
ÖZTAŞ, Sezai. (2002). “Tarih Eğitiminde Menkıbelerin Yeri ve Önemi” Türk Yurdu, 175, 68-72.
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

ÖZTAŞ, S.  (2014). “Tarih Öğretiminde Tarihî Film ve Tarihî Dizilerin Kullanılmasına İlişkin Tarih Bölümü Öğrencilerinin Görüşleri (Kırklareli Üniversitesi Örneği)”. III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi 25-27 Haziran 2014 Sakarya, Türkiye.

ÖZTAŞ, S. ve KILIÇ, B. (2016). “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi'nin Uzaktan Eğitim Şeklinde Verilmesinin Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi”. IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, 01-03 Eylül 2016 Muğla, Türkiye.

ÖZTAŞ, S. (2017). “Ahmet Cevdet Paşa'nın Tarihçilik Anlayışı ve Tarih Eğitimi İle Tarih Öğretimine İlişkin Görüşleri”. International Congress Of Eurasian Social Sciences (Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi), 06-08 Nisan 2017 Alanya/ANTALYA, Türkiye.

ÖZTAŞ, S. (2017). “Ortaöğretim Tarih Derslerinde Tarihi Filmlerin Değer Eğitiminde Kullanımı”. International Symposium Of Education and Values (ISOEVA), 05-08 Ekim 2017 Bodrum/MUĞLA, Türkiye

Öztaş, S. ve Tuncer, M. (2018). “Sinema Neyi Anlatır, Halk Ne Anlar? Egemen İdeolojinin Propaganda Aracı Olarak Sinema” 1. Uluslararası Rumeli (Dil, Edebiyat, Çeviri) Sempozyumu, 12 Mayıs 2018 Kırklareli.

ÖZTAŞ, S. (2009). “Tarih Öğretiminde Şiirlerin Yeri ve Önemi”. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi “Günümüzde Balkanlarda Eğitim”, Trakya Üniversitesi 1-3 Ekim 2009 Edirne, Türkiye, 2. Cilt, 294-298.

ÖZTAŞ S.; SANNAV, S. C. (2008). “Study of the Classical Education System of the Ottoman Empire Until Tanzimat (Administrative Reforms) Period (1839-1876)”. IV International Scientific Conferance “Contemporary Intentions in Education” Ss. Cyril and Methodius University Faculty of Pedagogy, June 2008, Ohrid, Macedonia, Volume 1, p.179-186.

ÖZTAŞ, S.; ANIL, N. K., KILIÇ, B. (2013). “Tarihi Film veya Tarihi Dizilerin Tarihe İlgiyi Artırmada Etkisine İlişkin Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri”. 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ardahan Üniversitesi 02-04 Ekim 2013 Ardahan, Türkiye.

ÖZTAŞ, S.; CANDAN, A. S. (2012). “Tanzimat Dönemine Kadar Osmanlı Eğitim Sisteminde Yenileşme Çabaları”. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop Üniversitesi 01-03 Ekim 2012 Sinop, Türkiye.

CANDAN, A. S. ÖZTAŞ, S. (2012). “Kültürel Miras ve Koruma Eğitiminde Safranbolu Örneği”. Uluslararası II. Tarih Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi 14-16 Haziran 2012 Trabzon, Türkiye.

SANNAV, S. Can; ÖZTAŞ, Sezai. (2009). “Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Tarih Dersine İlişkin Tutumları”. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi “Günümüzde Balkanlarda Eğitim” Trakya Üniversitesi 1-3 Ekim 2009 Edirne, Türkiye, 2. Cilt, 290-293.
ÖZTAŞ, S. (2007). “The Effects of the Use of Films in Teaching History on Students’ Historical Thinking and Their Thinking Skills”. Science, Education and Time As Our Concern, 30.11.2007-01.12.2007, Branch Smolyan, Bulgaria.

ÖZTAŞ, S. (2008). “Tarih Öğretiminde Belgesel Filmlerle Öğretim”. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale: ÇOMU Eğitim Fakültesi Yayınları, 352-356.

Öztaş, S. (2018). “Alpullu Şeker Fabrikası'nın Kuruluşu ve Yöreye Sosyo-Kültürel Etkileri”. 2nd International Congress Of Eurasian Social Sciences (Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi), 04-07 Nisan 2018 Side/ANTALYA, Türkiye.

Öztaş, S. ve Kılıç, B. (2018). “Ortaöğretim T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kazanımlarının Elde Edilmesinde Şiirlerin Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri”. V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 10-12 Mayıs 2018 İstanbul, Türkiye.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

ÖZTAŞ, S. (2006). “Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konularının Öğretiminde Filmlerin Kullanımı.” Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet Tarihi Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Kasım 2005. (Ed.) Yasemin DOĞANER, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 131-150.

ÖZTAŞ, S. (2011). “Tarih-Sinema İlişkisi ve Sinema Filmlerinin Tarih Derslerinde Kullanımının Önemi” Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu (Bildiriler), Ankara 18-20 Mart 2010. (Ed.) Mehmet ÖZ, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VIII. Dizi, Sayı:1.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

ÖZTAŞ, S. (2016). “Sosyal Bilgiler Derslerinde Film Analizleri ve Filmler ile Uygulanabilecek Öğretim Etkinlikleri ” Sosyal Bilgiler Öğretimi, (Ed. Dursun DİLEK), Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 635-654. 

Öztaş, S. ve Çapraz, H.Ş.Ç. (2018). “Macaristan Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı” Dünyada Türk İmajı, (Ed. A. ŞİMŞEK), Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 361-372.

ÖZTAŞ, S. (2009). “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Filmlerin Kullanımı” Sosyal Bilgiler Öğretimi, (Ed. M. SAFRAN), Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 341-360.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. S. ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978-605-87598-4-8

ÖZTAŞ, S.; TURAL, G. S. (2012). “İbni Sina”. Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri. KÖKSAL, Hüseyin. (Baş Editör), Gülşen SALGAR TURAL, Hasan SUNGUR, Abdülcelil GÖK, Celal GENÇ, Ayşe BİLGİÇ. Harf Eğitim Yayıncılığı, 229-240.

ÖZTAŞ, S. (2005). “Bir Öğretim Materyali Olarak Film.” İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara: M.E.B., 180-185, 318-322.

ÖZTAŞ, S. (2010). “Tarih Derslerinde Filmlerin Kullanımı” Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri, (Ed. Mustafa SAFRAN), İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi, 297-306.

ÖZTAŞ, S. (2012). “Tarih Öğretiminde Filmlerin Kullanımı” Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, (Ed. İ. H. DEMİRCİOĞLU-İ. TURAN), Ankara: Pegem Akademi, 163-182.

ÖZTAŞ, S. (2006). “Bir Öğretim Materyali Olarak Film.” İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara: M.E.B., 176-180.

Projeler
Fourt Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, Ilgaz, Turkey, 9-11 July 2010, Katılımcı.
Multiperspectivity in Learning and Teaching of History, Fifth Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, Kızılcahamam, Turkey, 14-17 October 2010, Katılımcı.
New Roads for History Education in Turkey Stocktaking, Assessing and Planning, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, Kızılcahamam, Turkey, 5-7 June 2009, Katılımcı.
Discovering a Diversity of Sources, Sixth Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, İstanbul, Turkey, 20-23 January 2011, Katılımcı.
Building a Framework First Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, Antalya, Turkey, 02-04 October 2009, Katılımcı.
Flowers blooming in the spring-ICT Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, Kızılcahamam, Turkey, 12-14 March 2010, Katılımcı.
Building a Framework Second Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, Bolu, Turkey, 15-17 January 2010, Katılımcı.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında “Orta Öğretim Taslak Programlarını Değerlendirme Çalıştayı”, 25-26 Aralık 2004, Katılımcı.
Diğer

“İstiklal Marşı’nın Yazılış Süreci” Kırklareli Gençlik Merkezi’nin Düzenlediği İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 93. Yıldönümü Programı, Kırklareli Kredi Yurtlar Kurumu Konferans Salonu, 12.03.2014.  

“Milli Güvenlik Bilgileri” T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 17.06.2014. 

“Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”, T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 19.06.2014. 

“100. Yılında Çanakkale Savaşları” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 18.03.2015.

“100. Yılında Çanakkale Savaşları”, 100. Yılında Çanakkale Savaşları Paneli, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 22.04.2015.

“Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”, T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 31.08.2015-01.09.2015-04.09.2015. 

“Milli Güvenlik Bilgileri” T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 03.09.2015. 

“Cumhuriyetin İlanı” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 29.10.2015.

“İstiklal Marşı’nın Kabul Edilmesi” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 11.03.2016.

“101. Yılında Çanakkale Savaşları” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 18.03.2016.

“İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 13.03.2017

“Milli Güvenlik Bilgileri” T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü, 08.06.2017. 

“Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”, T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü, 13.06.2017-14.06.2017-16.06.2017.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Sosyal Bilgiler) Kursu, Mersin Hizmet İçi eğitim Enstitüsü, 03.08.2017-04.08.2017.

“İkinci İnönü Zaferi”, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu, 27.03.2009.
“Atatürk ve Cumhuriyet” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 30.10.2013.
“Çanakkale Kara Savaşları ve Atatürk” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 25.04.2012.
Çanakkale Zaferi”, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu, 18.03.2009.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 4877 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 24.12.2013.
“Atatürk ve Milli Mücadele” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 15.11.2012.
“İstiklal Marşı’nın Kabul Edilmesi ve Önemi” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 12.03.2012.
“İstiklal Marşı’nın Kabul Ediliş Süreci”, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 14.03.2011.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 388 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 13.05.2011.
ÖZTAŞ, Sezai. “Cumhuriyetin İlanı” Emek Gazetesi, (1 Kasım 1999) sf.2.
“Atatürk ve Milli Egemenlik” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 25.04.2012.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 452 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 20.11.2012.
“Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 12.10.2012.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 146 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 05.06.2013.
“Milli Güvenlik Bilgileri” T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 07.05.2013.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 1193 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 10.12.2010.
“Atatürk ve Gençlik”, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 23.05.2011.
“Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”, T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 14-16.05.2013.
“Milli Güvenlik Bilgileri” T.C. Kırklareli Üniversitesi Görevde Yükselme Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 27.11.2012.
ÖZTAŞ, Sezai. “Boğazın Suyunun Dili Olsa” Saygın Gazetesi, (18 Mart 2005) sf.1 ve 4.
“Birinci İnönü Zaferi”, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu, 09.01.2009.
“18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşları” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 19.03.2012.
“Çanakkale Destanı”, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 17.03.2011.
“İstiklal Marşı’nın Kabul Edilmesi” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 12.03.2012.
“Atatürk’ün Ölümü” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 10.11.2011.
“Atatürk’ün Kırklareli’ne Gelişi”, Atatürk’ün Kırklareli’ne Gelişinin 82. Yıl Dönümü Programı, Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Salonu, 20.12.2012.
“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu, 24.04.2009.
“Atatürk’ün Ölümünün Yankıları” Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu, 10.11.2009.
“18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşları Zaferi” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 18.03.2013.
“Çanakkale Savaşları ve Atatürk”, 96. Yıldönümünde Çanakkale Savaşları Paneli, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 18.03.2011.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 525 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 04.06.2010.
“Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı ve Milli Mücadele’nin Başlaması” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 21.05.2012.
“Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”, T.C. Kırklareli Üniversitesi Görevde Yükselme Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 27.11.2012.
“Milli Güvenlik Bilgileri” T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 30.01.2012.
“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu, 22.04.2009.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 885 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 14.12.2011.
“Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’nın Yazılması” Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulu, 12.03.2012.
Çanakkale Savaşları ve Atatürk Paneli (Panel Başkanı), Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Kepirtepe Meslek Yüksekokulu, 24.03.2011.
“Çanakkale Zaferi”, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu, 20.03.2009.

İstiklal Marşı’nın Kabul Ediliş Süreci”, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 14.03.2011.

İstiklal Marşı’nın Kabulü” Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 12.03.2018.

Çanakkale Savaşları” Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 19.03.2018.

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Osmanlı İlmiye Teşkilatı

Tarih Bölümü

Tarih Metodolojisi

Yüksek Lisans (Tarih)

Tarih ve Sinema

Yüksek Lisans

Tarih Yazımı

Tarih Bölümü

Tarih Yazımı

Yüksek Lisans (Tarih)

Türk Eğitim Tarihi

Tarih Bölümü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları

 Yüksek Lisans

 

Yakınçağ Avrupa Tarihi

Yüksek Lisans (Tarih)

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus