Yrd. Doç. Dr. Sezai Öztaş
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü
Sezai Öztaş

Sezai Öztaş
Ünvan
Yrd. Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 • Tarih Öğretimi
 • Sosyal Bilgiler Öğretimi
 • Tarih Metodolojisi
 • Tarih Felsefesi.
Telefon
 • 0 (288) 246-16-66
 • 1204
Eposta
 • sezaioztas@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
00/00/0000
Doğum Yeri
Malkara
Lisans
GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Tarih Öğretmenliği

Mezuniyet: 1998

Yüksek Lisans
GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Tarih Eğitimi

Mezuniyet: 2000

Doktora
GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Tarih Eğitimi

Mezuniyet: 2007

Yardımcı Doçent Doktor
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü - Rektörlük

Başlama: 2009

Okutman
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü - Rektörlük

Başlama: 2007

Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yükekokulu
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 01/12/2012

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Görev: Yönetim Kurulu
 • Başlama: 01/12/2012

Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 01/12/2012

YÖK
 • Görev: Sivil Havacılık Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 01/12/2012

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Senato Üyesi
 • Başlama: 01/12/2011
 • Bitirme: 01/12/2013

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Akademik Değ. ve Kalite Gel. Kurulu Üyesi
 • Başlama: 01/12/2011

ÖSYM
 • Görev: Kırklareli İl Sınav Merkezi Koordinatörü
 • Başlama: 01/12/2011
 • Bitirme: 01/12/2013

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yüksekokul Kurulu Üyesi
 • Başlama: 01/12/2011
 • Bitirme: 01/12/2013

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 11/05/2011

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 22/04/2011
 • Bitirme: 25/11/2013

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Görev: Birim Yayın Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 02/12/2010
 • Bitirme: 01/12/2011

Yabancı Uyruklu Öğrenci Komisyonu
 • Görev: Komisyon Üyesi
 • Başlama: 01/12/2010

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Görev: Birim Stratejik Plan Hazırlama ve Koordinasyon Sorumlusu
 • Başlama: 01/12/2010
 • Bitirme: 01/12/2011

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Görev: Enstitü Kurulu Üyesi
 • Başlama: 12/05/2010
 • Bitirme: 25/04/2011

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 12/05/2010
 • Bitirme: 25/04/2011

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 12/05/2010
 • Bitirme: 25/04/2011

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü
 • Görev: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanı
 • Başlama: 01/12/2009

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
ÖZTAŞ, Sezai; CANDAN, A. Sait (2012). “Renovation Efforts in the Ottoman Education System until Tanzimat”, World Applied Sciences Journal, 19 (8), 1225-1228.
ÖZTAŞ, Sezai. (2009). “Atatürk Dönemi Tarih Anlayışı ve Öğretimi” Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 94-107.
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
ÖZTAŞ, Sezai. (2007). “Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı ve Bu Yıkılışın Filme Alınışı”, Türk Yurdu, 243, 49-50.
ÖZTAŞ, Sezai. (2008). “Tarih Öğretimi ve Filmler”, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), 543-556.
ÖZTAŞ, Sezai. (2007). “Kınalı Kuzular” Üzerine Söyleşi, Türk Yurdu, 235, 51-55.
ÖZTAŞ, Sezai; TURAN, Refik. (2009). “İlköğretim Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Tarih Ünitelerinin İşlenişinde Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 903-932.
ÖZTAŞ, Sezai. (2002). “Tarih Eğitiminde Menkıbelerin Yeri ve Önemi” Türk Yurdu, 175, 68-72.
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
ÖZTAŞ, Sezai. (2009). “Tarih Öğretiminde Şiirlerin Yeri ve Önemi”. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi “Günümüzde Balkanlarda Eğitim”, Trakya Üniversitesi 1-3 Ekim 2009 Edirne, Türkiye, 2. Cilt, 294-298.
ÖZTAŞ Sezai; SANNAV, S. Can. (2008). “Study of the Classical Education System of the Ottoman Empire Until Tanzimat (Administrative Reforms) Period (1839-1876)”. IV International Scientific Conferance “Contemporary Intentions in Education” Ss. Cyril and Methodius University Faculty of Pedagogy, June 2008, Ohrid, Macedonia, Volume 1, p.179-186.
ÖZTAŞ, Sezai; ANIL, N. Kamil, KILIÇ, Bülent. (2013). “Tarihi Film veya Tarihi Dizilerin Tarihe İlgiyi Artırmada Etkisine İlişkin Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri”. 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ardahan Üniversitesi 02-04 Ekim 2013 Ardahan, Türkiye.
ÖZTAŞ, Sezai; CANDAN, A. Sait (2012). “Tanzimat Dönemine Kadar Osmanlı Eğitim Sisteminde Yenileşme Çabaları”. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop Üniversitesi 01-03 Ekim 2012 Sinop, Türkiye.
CANDAN, A. Sait; ÖZTAŞ, Sezai. (2012). “Kültürel Miras ve Koruma Eğitiminde Safranbolu Örneği”. Uluslararası II. Tarih Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi 14-16 Haziran 2012 Trabzon, Türkiye.
SANNAV, S. Can; ÖZTAŞ, Sezai. (2009). “Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Tarih Dersine İlişkin Tutumları”. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi “Günümüzde Balkanlarda Eğitim” Trakya Üniversitesi 1-3 Ekim 2009 Edirne, Türkiye, 2. Cilt, 290-293.
ÖZTAŞ, S. (2007). “The Effects of the Use of Films in Teaching History on Students’ Historical Thinking and Their Thinking Skills”. Science, Education and Time As Our Concern, 30.11.2007-01.12.2007, Branch Smolyan, Bulgaria.
ÖZTAŞ, Sezai. (2008). “Tarih Öğretiminde Belgesel Filmlerle Öğretim”. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale: ÇOMU Eğitim Fakültesi Yayınları, 352-356.
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
ÖZTAŞ, Sezai. (2006). “Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konularının Öğretiminde Filmlerin Kullanımı.” Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve Cumhuriyet Tarihi Öğretimi Sempozyumu, 10-11 Kasım 2005. (Ed.) Yasemin DOĞANER, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 131-150.
ÖZTAŞ, Sezai. (2011). “Tarih-Sinema İlişkisi ve Sinema Filmlerinin Tarih Derslerinde Kullanımının Önemi” Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu (Bildiriler), Ankara 18-20 Mart 2010. (Ed.) Mehmet ÖZ, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VIII. Dizi, Sayı:1.
Basılmış Kitap ya da Bölümler
ÖZTAŞ, Sezai. (2009). “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Filmlerin Kullanımı” Sosyal Bilgiler Öğretimi, (Ed. Mustafa SAFRAN), Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 341-360.
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ed. Sezai ÖZTAŞ), Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi Yayını, (2012). ISBN 978-605-87598-4-8
ÖZTAŞ, Sezai; TURAL, Gülşen Salgar. (2012). “İbni Sina”. Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik Örnekleri. KÖKSAL, Hüseyin. (Baş Editör), Gülşen SALGAR TURAL, Hasan SUNGUR, Abdülcelil GÖK, Celal GENÇ, Ayşe BİLGİÇ. Harf Eğitim Yayıncılığı, 229-240.
ÖZTAŞ, Sezai. (2005). “Bir Öğretim Materyali Olarak Film.” İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara: M.E.B., 180-185, 318-322.
ÖZTAŞ, Sezai. (2010). “Tarih Derslerinde Filmlerin Kullanımı” Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri, (Ed. Mustafa SAFRAN), İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi, 297-306.
ÖZTAŞ, Sezai. (2012). “Tarih Öğretiminde Filmlerin Kullanımı” Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, (Ed. İsmail H. DEMİRCİOĞLU-İbrahim TURAN), Ankara: Pegem Akademi, 163-182.
ÖZTAŞ, Sezai. (2006). “Bir Öğretim Materyali Olarak Film.” İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara: M.E.B., 176-180.
Projeler
Fourt Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, Ilgaz, Turkey, 9-11 July 2010, Katılımcı.
Multiperspectivity in Learning and Teaching of History, Fifth Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, Kızılcahamam, Turkey, 14-17 October 2010, Katılımcı.
New Roads for History Education in Turkey Stocktaking, Assessing and Planning, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, Kızılcahamam, Turkey, 5-7 June 2009, Katılımcı.
Discovering a Diversity of Sources, Sixth Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, İstanbul, Turkey, 20-23 January 2011, Katılımcı.
Building a Framework First Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, Antalya, Turkey, 02-04 October 2009, Katılımcı.
Flowers blooming in the spring-ICT Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, Kızılcahamam, Turkey, 12-14 March 2010, Katılımcı.
Building a Framework Second Authors and Experts Workshop, Euroclio/Matra Project “A Key to Europe. Innovative Methodology in Turkish School History”, Bolu, Turkey, 15-17 January 2010, Katılımcı.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında “Orta Öğretim Taslak Programlarını Değerlendirme Çalıştayı”, 25-26 Aralık 2004, Katılımcı.
Diğer
“İkinci İnönü Zaferi”, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu, 27.03.2009.
“Atatürk ve Cumhuriyet” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 30.10.2013.
“Çanakkale Kara Savaşları ve Atatürk” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 25.04.2012.
Çanakkale Zaferi”, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu, 18.03.2009.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 4877 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 24.12.2013.
“Atatürk ve Milli Mücadele” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 15.11.2012.
“İstiklal Marşı’nın Kabul Edilmesi ve Önemi” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 12.03.2012.
“İstiklal Marşı’nın Kabul Ediliş Süreci”, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 14.03.2011.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 388 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 13.05.2011.
ÖZTAŞ, Sezai. “Cumhuriyetin İlanı” Emek Gazetesi, (1 Kasım 1999) sf.2.
“Atatürk ve Milli Egemenlik” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 25.04.2012.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 452 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 20.11.2012.
“Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 12.10.2012.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 146 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 05.06.2013.
“Milli Güvenlik Bilgileri” T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 07.05.2013.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 1193 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 10.12.2010.
“Atatürk ve Gençlik”, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 23.05.2011.
“Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”, T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 14-16.05.2013.
“Milli Güvenlik Bilgileri” T.C. Kırklareli Üniversitesi Görevde Yükselme Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 27.11.2012.
ÖZTAŞ, Sezai. “Boğazın Suyunun Dili Olsa” Saygın Gazetesi, (18 Mart 2005) sf.1 ve 4.
“Birinci İnönü Zaferi”, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu, 09.01.2009.
“18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşları” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 19.03.2012.
“Çanakkale Destanı”, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 17.03.2011.
“İstiklal Marşı’nın Kabul Edilmesi” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 12.03.2012.
“Atatürk’ün Ölümü” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 10.11.2011.
“Atatürk’ün Kırklareli’ne Gelişi”, Atatürk’ün Kırklareli’ne Gelişinin 82. Yıl Dönümü Programı, Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Salonu, 20.12.2012.
“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu, 24.04.2009.
“Atatürk’ün Ölümünün Yankıları” Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu, 10.11.2009.
“18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşları Zaferi” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 18.03.2013.
“Çanakkale Savaşları ve Atatürk”, 96. Yıldönümünde Çanakkale Savaşları Paneli, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 18.03.2011.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 525 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 04.06.2010.
“Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı ve Milli Mücadele’nin Başlaması” Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 21.05.2012.
“Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”, T.C. Kırklareli Üniversitesi Görevde Yükselme Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 27.11.2012.
“Milli Güvenlik Bilgileri” T.C. Kırklareli Üniversitesi Aday Memurların Temel Eğitimi, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 30.01.2012.
“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu, 22.04.2009.
“Atatürkçülük-Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Kırklareli Valiliği 885 Sayılı Hizmet-İçi Eğitim Semineri, Kırklareli Valiliği İçişleri Personeline, Valilik Atatürk Toplantı Salonu, 14.12.2011.
“Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’nın Yazılması” Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulu, 12.03.2012.
Çanakkale Savaşları ve Atatürk Paneli (Panel Başkanı), Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Kepirtepe Meslek Yüksekokulu, 24.03.2011.
“Çanakkale Zaferi”, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu, 20.03.2009.
Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus