Sevda PEKCOŞKUN GÜNER

Sevda PEKCOŞKUN GÜNER

Dr. Öğretim Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü

02882461734
sevdapekcoskunguner@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Yeri: İZMİR
Eğitim Durumu
 • İstanbul Üniversitesi; Çeviribilim Anabilim Dalı Doktora
  Mezuniyet: 2018
 • Hacettepe Üniversitesi; İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2013
 • Hacettepe Üniversitesi; İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü Lisans
  Mezuniyet: 2010
 • Suphi Koyuncuoğlu Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı Lise) Lise
  Mezuniyet: 2005
Uzmanlık Alanları
Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri Derlem Çeviribilim Tıp Çevirisi Makine Çevirisi Teknik Çeviri
İlgi Alanları
Yabancı Diller
İngilizce
Almanca
Akademik Ünvanlar
 • Doktor Öğretim Üyesi
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2018
 • Öğretim Görevlisi
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2013
 • Öğretim Görevlisi Doktor
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2018
 • Araştırma Görevlisi
  Yaşar Üniversitesi, Başlama: 2011

Görevler

Rektörlük - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • 2018-2022 Stratejik Plan Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi 24/10/2016 -

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • PEKCOŞKUN GÜNER, Sevda (2020). "Translation of Medical Texts: Challenges and Solutions", The Journal of Social Sciences - SOBİDER, 7: 46, s. 340-351. 

 • PEKCOŞKUN GÜNER, Sevda (2020). "Kuram Öncesi Dönemde Çeviri Yaklaşımları", Tarih Okulu Dergisi - TOD, 13:XLVI, s. 1799-1821.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • PEKCOŞKUN-GÜNER Sevda; "Translating Cooking Recipes: A Corpus-Based Study", International Conference of Social Sciences and Humanities (ICSSH2016), Skopje, Macedonia, 2016.

 • Güner, Edip Serdar and Sevda Pekcoşkun Güner, "Visualising Machine Translations for Translator Training", Asos Congress: International Symposium on Philology, İstanbul, 2018, p. 63-64.

 • Pekcoşkun Güner, Sevda and Edip Serdar Güner, "Assessing Post-editing Effort Through Semantic Similarity", Lila '19 VI. International Linguistics and Language Studies Conference, İstanbul, Turkey, April 2019, pp. 17-28.

 • PEKCOŞKUN GÜNER Sevda, GÜNER Edip Serdar; "A Corpus-Based Approach in Translator's Training: An Initial Attempt". 2nd International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, 2015.

 • YAZICI, Mine; PEKCOŞKUN, Sevda; "Neologisms as an Object of Study in Translation Studies", Proceedings of 9th International IDEA Conference "Studies in English"; Malatya, Turkey, 2015.

 • PEKCOŞKUN, Sevda; "Word Formation Strategies in Translated Popular Medical Texts in Turkey", Proceedings of the 12th Conference of the European Society for the Study of English, 85-86, Kosice-Slovakya, 2014.

Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • PEKCOŞKUN GÜNER, Sevda, "Integrating Corpora into Terminology Courses", in Turkish Studies in Technical Translation (eds. Mine YAZICI & Edip Serdar GÜNER), Akademisyen Yayınevi, pp. 63-108, 2019. 

 • PEKCOŞKUN, Sevda; Word Formation Strategies in Translated Popular Medical Texts in  Turkey; Pius ten Hacken, Renáta Panocová (Eds.). In Word Formation and Transparency in Medical English. UK: Cambridge Scholars Publishing, 2015.

 • YAZICI Mine; PEKCOŞKUN Sevda, "A Tentative Study on The Translation of Neologisms", in: Cultural and Humanities Research, Sarıtas E., Eds., Trafford Publishing, Indiana, pp.193-205, 2016.

 • PEKCOŞKUN GÜNER, Sevda (2020). Makine Çevirisi Sürecinde Ön Düzenleme, Çeviride Teknoloji: Süreç ve Uygulamalar 1, Grafiker Yayınları, s. 205-262.

Projeler
 • Editör - Avrupa Birliği Bakanlığı, Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı – Yaşar Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü tarafından yürütülen Çeviri Projesi (AB Müktesebatı dahilinde Bilgi Toplumu ve Medya Faslı altında yer alan direktiflerin Türkçeye çevrilmesi), Ekim 2011 - Mart 2013

Verilen Dersler

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.