Öğretim Görevlisi Şerife KUZGUN
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
Şerife KUZGUN

Şerife KUZGUN
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Kadın Girişimciliği
 • Sosyal Girişimcilik
 • İşletme Yönetimi ve Organizasyon
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
İlgi Alanları
 • Sürdürülebilirlik Yönetimi
 • Yeşil Girişimcilik
 • Yönetişim
 • Kadın Çalışmaları
Telefon
 • 0 (288) 417-49-96
Eposta
 • serife.erdun@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
1987
Doğum Yeri
Zonguldak
Lisans
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi -Kamu Yönetimi-

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İşletme -Yönetim & Organizasyon-

Mezuniyet: 2011

Doktora
İstanbul Arel Üniversitesi İşletme-Yönetim Organizasyon

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2011

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Kırklareli Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü Akademik Danışmanı
 • Başlama: 13/11/2013

Trakya Kalkınma Ajansı
 • Görev: Yönetişim ve Sivil Toplum Çalışma Grubu Raportörü
 • Başlama: 01/01/2013
 • Bitirme: 26/08/2013

Kırklareli Üniversitesi LMYO
 • Görev: Öğretim Görevlisi
 • Başlama: 15/09/2011

Cumhuriyet Üniversitesi
 • Görev: Öğretim Görevlisi
 • Başlama: 30/05/2011
 • Bitirme: 14/09/2011

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Basol, O., Bilge, E., Kuzgun, Ş. (2012); "Öğrencilerin Kariyer Değerlerini Etkileyen Unsurların Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Bireysel Değerler", EJOVOC, S.3; Aralık 2012, s. 57-68.

Şerife Kuzgun (2013); "Analysis of Governance and Civil Society Subjects in Trakya Region", Electronic Journal of Vocational Colleges, Sayı:3, Cilt: 3, Aralık 2013, ISSN: 2146-7684, s. 19-28

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Şerife Kuzgun, Ersan Kuzgun (2017); “İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu Bağlamında Mobbing Uygulamalarının Yargıtay ve Öğreti Işığında Değerlendirilmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İKÜHFD) 1 Cilt 16, Sayı 1, (Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ’a Armağan Özel Sayısı)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
Şerife Kuzgun (2013); "Analysis of Governance And Civil Society Subjects in the Progress of 2014-2023 Trakya Region Plan Preparation", Proceedings of Annual Paris Business and Social Science Research Conference, Paris-France, 4-5 July 2013.

Oğuz Başol, Şerife Erdun, Erkan Bilge. (2012); "Vocational College Students Personality, Personal Values, Life Satisfaction and Career Choice Relations", First International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa (Accepted)

Şerife Kuzgun, Ersan Kuzgun (2015); "Evaluation of High Supreme Court Decisions for Mobbing Applications within the scope of Turkish Code of Obligations and in the light of Doctrines", Christmas Conference - International Journal of Arts and Sciences-, Freiburg/Germany, 1-4 December 2015.

Diğer

Şerife Kuzgun (Raportör), Trakya Kalkınma Ajansı - Yönetişim ve Sivil Toplum Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Nisan 2013.

Şerife Kuzgun (2013), "Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik Pilot Projesi Raporu Üzerine Bir Değerlendirme", KESAM, Ekim 2013.

Genel İşletme

Girişimcilik

İletişim

İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon

  

Kariyer Yönetimi

   

Kriz ve Stres Yönetimi

Performans Değerlemesi ve Ücret Yönetimi

  

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus