Öğretim Görevlisi Şerife KUZGUN
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
Şerife KUZGUN

Şerife KUZGUN
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • İşletme Yönetimi ve Organizasyon
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Girişimcilik
 • Sosyal Girişimcilik
İlgi Alanları
 • Sürdürülebilirlik Yönetimi
 • Yeşil Girişimcilik
 • Kadın Çalışmaları
Telefon
 • 0 (288) 417-49-96
Eposta
 • serife.erdun@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
1987
Doğum Yeri
Zonguldak
Lisans
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İşletme

Mezuniyet: 2011

Doktora
İstanbul Arel Üniversitesi İşletme-Yönetim Organizasyon

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2011

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Kırklareli Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü Akademik Danışmanı
 • Başlama: 13/11/2013

Trakya Kalkınma Ajansı
 • Görev: Yönetişim ve Sivil Toplum Çalışma Grubu Raportörü
 • Başlama: 01/01/2013
 • Bitirme: 26/08/2013

Kırklareli Üniversitesi LMYO
 • Görev: Öğretim Görevlisi
 • Başlama: 15/09/2011

Cumhuriyet Üniversitesi
 • Görev: Öğretim Görevlisi
 • Başlama: 30/05/2011
 • Bitirme: 14/09/2011

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Başol Oğuz, Bilge Erkan, Kuzgun Şerife (2012); “Öğrencilerin Kariyer Değerlerini Etkileyen Unsurların Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Bireysel Değerler”, EJOVOC (Electronic Journal of Vocational Colleges), Sayı:2, Cilt:2, Aralık 2012, s. 57-68.
Kuzgun Şerife (2013); “Analysis of Governance and Civil Society Subjects in Trakya Region”, EJOVOC (Electronic Journal of Vocational Colleges), Sayı:3, Cilt: 3, Aralık 2013, ISSN: 2146-7684, s. 19-28.
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Kuzgun Şerife, Kuzgun Ersan (2017); “İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu Bağlamında Mobbing Uygulamalarının Yargıtay ve Öğreti Işığında Değerlendirilmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İKÜHFD) 1 Cilt 16, Sayı 1, (Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ’a Armağan Özel Sayısı)
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
Başol Oğuz, Kuzgun Şerife, Bilge Erkan (2012); “Vocational College Students Personality, Personal Values, Life Satisfaction and Career Choice Relations”, 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa-Turkey, 17-21 June.
Kuzgun Şerife (2013); “Analysis of Governance And Civil Society Subjects in the Progress of 2014-2023 Trakya Region Plan Preparation”, Proceedings of Annual Paris Business and Social Science Research Conference, Paris-France, 4-5 July.
Kuzgun Şerife, Kuzgun Ersan (2015); “Evaluation of High Supreme Court Decisions for Mobbing Applications within the scope of Turkish Code of Obligations and in the light of Doctrines”, Christmas Conference International Journal of Arts and Sciences, Freiburg-Germany, 1-4 December.
Kuzgun Şerife (2017); “Comparative Case Study and Social Media and Crisis Management Relationship” International Congress on Afro - Eurasian Research III, Istanbul-Turkey, 19-21 October.
Kuzgun Şerife (2017); “The Impact Of Strategic Human Resources Management On Internal Entrepreneurship” International Congress on Afro - Eurasian Research III, Istanbul-Turkey, 19-21 October.
Diğer
Kuzgun Şerife (2013); Trakya Kalkınma Ajansı - Yönetişim ve Sivil Toplum Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Raportör.
Kuzgun Şerife (2013); “Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik Pilot Projesi Raporu Üzerine Bir Değerlendirme”, Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Değerlendirme Notu, Kırklareli, Ekim.
Genel İşletme

Girişimcilik

İletişim

İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon

  

Kariyer Yönetimi

   

Kriz ve Stres Yönetimi

Performans Değerlemesi ve Ücret Yönetimi

  

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus