Öğretim Görevlisi Şerife KUZGUN
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
Şerife KUZGUN

Şerife KUZGUN
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • İşletme Yönetimi ve Organizasyon
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Girişimcilik
İlgi Alanları
 • Sürdürülebilirlik Yönetimi
 • Sosyal Girişimcilik
Telefon
 • 0 (288) 417-49-96
Eposta
 • serife.erdun@klu.edu.tr
Doğum Yeri
Zonguldak
Lisans
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İşletme

Mezuniyet: 2011

Doktora
İstanbul Arel Üniversitesi İşletme-Yönetim Organizasyon

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2011

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Kırklareli Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü Akademik Danışmanı
 • Başlama: 13/11/2013

Trakya Kalkınma Ajansı
 • Görev: Yönetişim ve Sivil Toplum Çalışma Grubu Raportörü
 • Başlama: 01/01/2013
 • Bitirme: 26/08/2013

Kırklareli Üniversitesi LMYO
 • Görev: Öğretim Görevlisi
 • Başlama: 15/09/2011

Cumhuriyet Üniversitesi
 • Görev: Öğretim Görevlisi
 • Başlama: 30/05/2011
 • Bitirme: 14/09/2011

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Oğuz Başol, Erkan Bilge, Şerife Kuzgun (2012); “Öğrencilerin Kariyer Değerlerini Etkileyen Unsurların Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Bireysel Değerler”, EJOVOC (Electronic Journal of Vocational Colleges), Sayı:2, Cilt:2, Aralık 2012, ISSN: 2146-7684, ss. 57-68.

Şerife Kuzgun (2013); “Analysis of Governance and Civil Society Subjects in Trakya Region”, EJOVOC (Electronic Journal of Vocational Colleges), Sayı:3, Cilt: 3, Aralık 2013, ISSN: 2146-7684, ss. 19-28.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Şerife Kuzgun ve Ersan Kuzgun (2017); “İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu Bağlamında Mobbing Uygulamalarının Yargıtay ve Öğreti Işığında Değerlendirilmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İKÜHFD)  Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ’a Armağan, Cilt 16, Sayı 2, Cilt II, Temmuz 2017, ISSN: 1309-8837, ss. 251-297.

Şerife Kuzgun ve Ersan Kuzgun (2018); “İyi Niyetli Sebepsiz Zenginleşenin Geri Verme Borcunun Sınırlandırılması Sorununun Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İKÜHFD) , Cilt 17, Sayı 1, Ocak 2018, ISSN: 1309-8837, ss. 151-193.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Oğuz Başol, Şerife Kuzgun, Erkan Bilge (2012); “Vocational College Students Personality, Personal Values, Life Satisfaction and Career Choice Relations”, 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa-Turkey, 17-21 June.

Şerife Kuzgun (2013); “Analysis of Governance And Civil Society Subjects in the Progress of 2014-2023 Trakya Region Plan Preparation”, Proceedings of Annual Paris Business and Social Science Research Conference, Paris-France, 4-5 July.

Şerife Kuzgun ve Ersan Kuzgun (2015); “Evaluation of High Supreme Court Decisions for Mobbing Applications within the scope of Turkish Code of Obligations and in the light of Doctrines”, Christmas Conference International Journal of Arts and Sciences, Freiburg-Germany, 1-4 December.

Şerife Kuzgun (2017); “Comparative Case Study and Social Media and Crisis Management Relationship” International Congress on Afro - Eurasian Research III, Istanbul-Turkey, 19-21 October.

Şerife Kuzgun (2017); “The Impact Of Strategic Human Resources Management On Internal Entrepreneurship” International Congress on Afro - Eurasian Research III, Istanbul-Turkey, 19-21 October.

Şerife Kuzgun (2017); “The Role of Corporate Level Management Strategies in Ensuring Sustainable Growth and Competitiveness”, 6. International Congress on Current Debates in Social Science, Istanbul-Turkey, 14-16 December.

Şerife Kuzgun (2017); “Analysis of the Influence of Social Entrepreneurship in Turkey Using Example Practices”, 6. International Congress on Current Debates in Social Science, Istanbul-Turkey, 14-16 December.

Şerife Kuzgun ve Ersan Kuzgun (2017); “Limited Şirketlerde Ortaklık Sıfatının Şirketin Sona Ermesi Halinde Yitirilmesi”, 1st International Congress On Social Sciences - Humanities and Education, Istanbul-Turkey, 22-23 December.

Şerife Kuzgun ve Ersan Kuzgun (2017); “İşçinin İş Sözleşmesinin 4857 Sayılı Yasanın 18. Maddesi Uyarınca Performans Yetersizliği Nedeniyle Feshedilmesi ve İşe İade Davası”, 1st International Congress On Social Sciences - Humanities and Education, Istanbul-Turkey, 22-23 December.

Şerife Kuzgun (2018); “The Importance of Using Social Media in Crisis Management: Sample Case Analysis”, International Symposium/Exhibition on Strategic and Social Research (ISASOR), Istanbul-Turkey, 3-5 May.

Şerife Kuzgun (2018); “The Role of Blue Ocean Strategy in Improving Competitiveness of Businesses: Successful Practices from around the World and Turkey”, International Symposium/Exhibition on Strategic and Social Research (ISASOR), Istanbul-Turkey, 3-5 May.

Diğer

Şerife Kuzgun (2013); Trakya Kalkınma Ajansı - Yönetişim ve Sivil Toplum Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Raportör.

Şerife Kuzgun (2013); “Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik Pilot Projesi Raporu Üzerine Bir Değerlendirme”, Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Değerlendirme Notu, Kırklareli, Ekim.

Genel İşletme

Girişimcilik

İletişim

İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon

  

Kariyer Yönetimi

...

Kriz ve Stres Yönetimi

Performans Değerlemesi ve Ücret Yönetimi

  

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus