Araştırma Görevlisi Serhat HAMİŞOĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Serhat HAMİŞOĞLU

Serhat HAMİŞOĞLU
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Yeni Türk Edebiyatı
İlgi Alanları
  • Türk Romanı
  • Türk Hikâyesi
Telefon
  • 0288 246 1734 - 3529 (Dahili)
Eposta
  • serhathamisoglu@klu.edu.tr
Doğum Yeri
Lüleburgaz
Lisans
Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Mezuniyet: 2012

Yüksek Lisans
Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

Mezuniyet: 2015

Doktora
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı.

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2019

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Hamişoğlu S. (2017). “İki Hürriyetin Çatışması: Felsefe-i Zenan”, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2017/1, ss. 91-97.

Hamişoğlu S. (2018). “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Resim” (Kitap Tanıtımı), Gazi Türkiyat, 2018/22, ss. 271-273.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu, 17-19 Mayıs 2017, Ordu/Türkiye.
2. Uluslararası Rumeli (Dil, Edebiyat, Çeviri) Sempozyumu, 12-13 Nisan 2019, Kırklareli/Türkiye.
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 24-27 Nisan 2019, Malatya/Türkiye.
Basılmış Kitap ya da Bölümler

Hamişoğlu S. (2017). “Eylül Romanında Halid Ziya ve Aşk-ı Memnu Etkileri”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (OTUDES) Bildiri Kitabı Cilt:2, ss. 303-312, Ordu/Türkiye.

Safa P. (2018). İstanbul Hikâyeleri (haz. Serhat Hamişoğlu), İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus