YARDIMCI DOÇENT Şenol ÖZTÜRK
İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Şenol ÖZTÜRK

Şenol ÖZTÜRK
Ünvan
YARDIMCI DOÇENT
Yabancı Diller
  • İNGİLİZCE
Uzmanlık Alanları
  • ÇALIŞMA EKONOMİSİ
  • SOSYAL POLİTİKA
  • YÖNETİM ORGANİZASYON
İlgi Alanları
  • ÇALIŞMA EKONOMİSİ
  • SOSYAL POLİTİKA
  • ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Telefon
  • 0 (507) 369-45-55
Eposta
  • senolozturk@klu.edu.tr
  • ozturksenol@yahoo.com
Doğum Tarihi
00/00/0000
Doğum Yeri
ARPAÇAY
Lisans
MARMARA UNİVERSİTESİ iŞLETME BÖLÜMÜ

Mezuniyet: 1999

Yüksek Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ SBE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Mezuniyet: 2003

Doktora
MARMARA ÜNİVERSİTESİ SBE ÇALIŞMA EKONOMİSİ

Mezuniyet: 2011

Post Doktora
UNIVERSITY OF JOHANNESBURG DEPARTMENT OF PUBLIC MANAGEMENT AND GOVERNANCE

Mezuniyet: 2018

Doktor Öğretim Üyesi
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İİBF ÇEEİ

Başlama: 2012

Öğretim Görevlisi
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SBMYO

Başlama: 2009

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Şenol Öztürk; “Kapitalist Devlet İçin Post- Modern Bir Orta  Yol Önerisi: Sosyal Yatırım Devleti”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 61. Kitap, 2011. 

Şenol Öztürk; “Sosyal Korumada Yeni Sosyal Risk Yaklaşımı”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 66-67. Kitap, 2014. 

Şenol Öztürk; “Güney Afrika’nın Siyah Ekonomik Güçlendirme Stratejisi”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2014/4, s.43.

Şenol Öztürk, Çocuk Yoksulluğu Risklerini Engellemeye Yönelik Politika Olarak Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği, Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, S.632, Ekim 2017, ss. 55-76. 

Şenol Öztürk, Türkiye’de Gazetecilerin Çalışma Sorunları, Kırklareli Üniversitesi İİBF Dergisi, 2017, C. 6, S.1, ss. 89-11.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Şenol Öztürk; “Sosyal Politikada Aktifleşme Stratejisi: Refah Devletinin Çıkış Yolu Mu, Çöküş Yolu Mu?”, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C.12, S.1, 2011. 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Şenol Öztürk; “Türkiye’de Basın Sektöründe Çalışanların Sorunları”, Second Sarajevo International Conference on “EU Integration & Balkan Countries”, International University of Sarajevo, Proceedings Book Vol. 2, (Turkish), May 17-20, 2016, Sarajevo, ISBN 978-9958-27-303-2

Muhammed Atalay, Şenol Öztürk, Türkiye’deki İllerin Göç Ve İşsizlik İstatistiklerine Göre Kümelenmesi, 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi: “Göç, Yoksulluk Ve İstihdam”, 23-25 Eylül 2016 – Konya/Türkiye, Bildiriler Kitabı, Ekim 2016, Isbn: 978-605- 4988-04-4, ss. 520-527.

Şenol Öztürk, Sefa Salih Bildirici, Barış Aytekin, Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliği Sorunu: Meslek Yüksek Okullarının Kalkınma Dinamikleriyle Uyumu, 3rd International Congress On Social Sciences, China To Adriatic, October 27-30, 2016, Antalya, Congress Book, 2016, Adıyaman, Isbn: 978-605-9885-11-9, ss.1027-1035.

Şenol Öztürk; Çocuk Yoksulluğunun Krize Dönüşmesini Engelleme Stratejisi Olarak Okul Öncesi Eğitim Politikası: Türkiye Örneği, 3. Uluslararası FinanDebt Konferansı 2016: Borç Krizleri ve Finansal İstikrar, 3-4 Kasım 2016, İstanbul, Turkey, Bildiriler Kitabı, Aralık 2016, Isbn:978-605-9377-02-7 SS. 191-215.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Şenol Öztürk, “Yeni Sosyal Riskler Karşısında Sosyal Koruma”, 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, İstanbul, 24-25 Mayıs 2012. 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Şenol Öztürk; Kapitalist Devlet İçin Yeni Bir Öneri Sosyal Yatırım Devleti, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2015.

Şenol Öztürk; “ABD Endüstri İlişkileri”, İçinde (Ed). Ramazan Tiyek,: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, Dora Yayınları, Bursa, 2016, ss.57-98.

Şenol Öztürk, Youth Employment, İçinde Ed. Mehdi Khosrow-Pour, Handbook of Research on Technology Adoption, Social Policy and Global Integration, IGI Global, 2017, DOI: 10.4018/978-1-5225-2668-1.ch002

Şenol Öztürk , İzzettin As , Dünyada Genç İstihdamının Genel Görünümü (İçinde), Kayıt Dışı İstihdam Ve Ekonomi, Editörler Selçuk Koç, Ayhan Orhan, Mehmet Çağrı Gözen, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, Aralık 2017., ss. 69-102.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus