Araştırma Görevlisi Selver KURTULDU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Selver KURTULDU

Selver KURTULDU
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Uzmanlık Alanları
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
Telefon
  • 0 (288) 246-17-08
Eposta
  • selver.kurtuldu@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
00/00/0000
Lise
Bursa Süleyman Çelebi Lisesi (YDA)

Mezuniyet: 2003

Lisans
Uludağ Üniversitesi, İİBF, İşletme

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
Uludağ Üniversitesi, SBE, İşletme

Mezuniyet: 2011

Doktora
İstanbul Üniversitesi, SBE, İnsan Kaynakları Yönetimi

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2009

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Baltacı, A., Burgazoğlu, H. ve Kılıç, S., (2012) "Türkiye'nin Rekabetçi Sektörleri ve Trakya Bölgesi'nin Payı" Çankırı Karatekin Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, ss. 1-19
Kuzulu, E., Kurtuldu, S. ve Vural Özkan, G., (2013) "İş Yaşam Dengesi İle Yaşam Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma" Sakarya İktisat Dergisi, Cilt:2, Sayı: 5, ss. 88-127

Baltacı, A., Burgazoğlu, H. ve Kurtuldu, S., (2014), “Kırklareli İli Gıda ve İçecek İmalatı Sektörünün Rekabetçilik Düzeyinin Analizi” AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, ss.75-94.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Kurtuldu, S., Burgazoğlu, H. ve Kurtuldu G., (2014), “An Analysis of Occupational Accidents and Hazards: The Case of Turkey”, Healty at Work Conference , 16-17 May, Lüneburg/Germany.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
Tüzüner, V. L., Vural Özkan, G., Kuzulu, E. ve Kurtuldu, S. (2013) "Sosyal Medyanın İşe Alımdaki Rolünün Paydaşlar Tarafından Değerlendirilmesi:Adaylara Yönelik Bir Araştırma" 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 31 Mayıs-1 Haziran, Kütahya
Vural Özkan, G., Kuzulu, E., Kurtuldu, S. ve Bashirov, K., (2012) "Portföy Kariyer ve İş-Yaşam Dengesi: Mimarlar Üzerinde Bir Araştırma" 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-26 Mayıs, İzmir

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus