Selçuk ÖZKAN

Selçuk ÖZKAN

Öğr.Gör.

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

selcuk.ozkan@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 15/08/1985
 • Doğum Yeri: Kırklareli
Eğitim Durumu
 • Trakya Üniversitesi Hesaplamalı Bilimler ABD Yüksek Lisans
  Mezuniyet:
 • Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi / Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü / Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği Lisans
  Mezuniyet: 2008
 • Lüleburgaz Anadolu Teknik Lisesi / Bilgisayar Donanım Lise
  Mezuniyet: 2003
Uzmanlık Alanları
İlgi Alanları
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar

Görevler

Pınarhisar MYO
 • Müdür Yardımcısı 09/03/2017 -
Pınarhisar MYO
 • Bologna Koordinatörü / Bilgisayar Programcılığı Programı 17/09/2015 -
Pınarhisar MYO
 • Akademik Danışman / Bilgisayar Programcılığı Programı 1. Sınıf (II. Öğretim) 17/09/2015 -
Pınarhisar MYO
 • Akademik Danışman / Bilgisayar Programcılığı Programı 1. Sınıf (I. Öğretim) 17/09/2015 -
Pınarhisar MYO
 • Bilgisayar Programcılığı Programı Bölüm Başkanlığı 17/09/2015 -
Pınarhisar MYO
 • Erasmus Koordinatörü / Bilgisayar Programcılığı Programı 15/09/2014 -
Pınarhisar MYO
 • Web ve Bilgi Teknolojileri Komisyon Üyesi 15/09/2014 -
KLU Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Müdür Yardımcısı 01/10/2013 -

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • ÜNAL, A. and Selçuk ÖZKAN, (2016), The Use of Information and Communication Technology in Travel Agencies: A Research on Agencies That are Members of IATA in Istanbul, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Year: 7, , Nu: 12, pp.255-267, ISSN: 2146-1406.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • ÜNAL, A., DURSUN, B., ÖZKAN, Selçuk, İZMİRLİ, S.M., ALTAY, A. and AKIN GÜRDAL, S., (2012), A Study Based On To Determine University Students' Perspective Intended For European Union Membership, Electronic Journal of Vocational Colleges, Vol. 2, Nu. 1, pp.21-31, KIRKLARELİ.http://www.ejovoc.org/makaleler/May_2012/flash/index.html; ISSN:2146-7684.

 • ALTAY, A., ÜNAL, A., ÖZKAN, Selçuk., İZMİRLİ AYAN, S.M., AKIN GÜRDAL, S. ve DURSUN, B., (2013), Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Birliği Bakış Açılarına Yönelik Bir Araştırma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 5, ss.7-22, TRABZON. http://www.sbe.ktu.edu.tr/sbe2/dosya/E_Dergi_5.pdf; ISSN:2146-3727.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • ÜNAL, A., ALTAY, A., ÖZKAN, Selçuk, GÜRDAL AKIN, S., İZMİRLİ, S. M. ve DURSUN, B., A Research Studying The Perspectives In University Toward European Union In Terms Of Demographical Variables, IV. International Congress of Educational Research, 4-7 May 2012, İSTANBUL. ISBN: 978-605-60682-5-6.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
  • Kurt O.,Tuncay G., Özkan, Selçuk., Tüzün M., Gezgin D.M.,"Kablosuz Ağ İçin IEEE 802.11ac, 802.11ad, 802.11ax Karşılaştırması", Akademik Bilişim 2015,Anadolu Üniversitesi,Eskişehir, Şubat 2015.

Duyurular

15/08/2014 11:10:45
Final Sınavları