Seda AKIN GÜRDAL

Seda AKIN GÜRDAL

Öğretim Görevlisi

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

0 (288) 615-33-03
Dahili:5816
seda.akin@klu.edu.tr
sedaakingurdal@gmail.com

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 17/08/1985
 • Doğum Yeri: Kırklareli
Eğitim Durumu
 • İstanbul Üniversitesi 2018 Doktora
  Mezuniyet:
 • Trakya Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2010
 • Marmara Üniversitesi Lisans
  Mezuniyet: 2008
Uzmanlık Alanları
İlgi Alanları
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar

Görevler

Trakya Kalkınma Ajansı
 • KOBİ Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği 20/02/2013 -
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
 • Bilgi Yönetimi Programı Bölüm Başkanlığı 19/09/2011 -

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • Ünal, Aydın, Dursun, B., Özkan, S., İzmirli, S.M., Altay, A. and Akın Gürdal, S., (2012), A Study Based On To Determine University Students' Perspective Intended For European Union Membership, Electronic Journal of Vocational Colleges, Vol. 2, Nu. 1, pp.21-31, KIRKLARELİ.
 • Gürdal Akın, S., Kumkale,İ., "Örgüt Kültürü ve Bilgi Paylaşımı İlişkisi:Kırklareli İmalat Sektörü Örneği,"IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal , Cilt:5 Sayı:6,p:19-45, ISSN 2146-5886 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • Ünal, A., Altay, A., Özkan, S., Gürdal Akın, S., İzmirli, S.M. ve Dursun, B., A Research Studying The Perspectives In University Toward European Union In Terms Of Demographical Variables, IV. International Congress of Educational Research, 4-7 May 2012, Istanbul, Turkey.1931-1941.
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • ALTAY, Ahmet, AKIN GÜRDAL, S., YILMAZ, İ.A., (2012) "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi Arama Davranışı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Örneği" Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2012, Nevşehir; ss323-338. ISBN: 978-605-136-029-4
 • Yılmaz I.A., Gurdal S.A., Altay A., Dursun B.,, "Yeni Eğitim Paradigması ve Bilgi Toplumunda Kütüphaneler" ÜNAK İkibin11, "Bilgiyi Sanayileştirmek: İnovasyona Dayalı Yeni Değer Ağı" 20-22 Ekim 2011,Milli Kütüphane Başkanlığı, Ankara
 • Akın,S.,Bulut,S.,İzmirli,M."Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanma Tutumlarının İncelenmesi:Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği" UMYOS,Aydın Üniversitesi,Kuşadası,(2011)
 • Akın Gürdal,S.,Kumkale,İ., Örgüt Kültürü ve Bilgi paylaşımı İlişkisi:Kırklareli İmalat Sektörü Örneği, 13. Ulusal işletmecilik Kongresi, Antalya Bildiriler Kitabı Cilt:2,Marmara Üniversitesi Yayınevi, www.13uik.org, 8-10 Mayıs, 2014, s.s.:845-856

Verilen Dersler

Bilgi Okuryazarlığı
 • .

Bilgi Yönetimi Uygulamaları I
 • .

Bilgi Yönetimi Uygulamaları II
Genel İşletme
 • .

Girişimcilik
 • .

İnsan Kaynakları Yönetimi
 • .

İşletme Becerileri ve Grup Çalışması
Örgütsel Davranış
Pazarlama İlkeleri
 • .

Toplam Kalite Yönetimi
 • .

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.