Öğretim Görevlisi Seda AKIN GÜRDAL
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Seda AKIN GÜRDAL

Seda AKIN GÜRDAL
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Telefon
  • 0 (288) 615-33-03
Eposta
  • seda.akin@klu.edu.tr
  • sedaakingurdal@gmail.com
Doğum Tarihi
17/08/1985
Doğum Yeri
Kırklareli
Lisans
Marmara Üniversitesi

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi İşletme

Mezuniyet: 2010

Trakya Kalkınma Ajansı
  • Görev: KOBİ Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği
  • Başlama: 20/02/2013

Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
  • Görev: Bilgi Yönetimi Programı Bölüm Başkanlığı
  • Başlama: 19/09/2011

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Ünal, Aydın, Dursun, B., Özkan, S., İzmirli, S.M., Altay, A. and Akın Gürdal, S., (2012), A Study Based On To Determine University Students' Perspective Intended For European Union Membership, Electronic Journal of Vocational Colleges, Vol. 2, Nu. 1, pp.21-31, KIRKLARELİ.

Gürdal Akın, S., Kumkale,İ., "Örgüt Kültürü ve Bilgi Paylaşımı İlişkisi:Kırklareli İmalat Sektörü Örneği,"IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal , Cilt:5 Sayı:6,p:19-45, ISSN 2146-5886 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
Ünal, A., Altay, A., Özkan, S., Gürdal Akın, S., İzmirli, S.M. ve Dursun, B., A Research Studying The Perspectives In University Toward European Union In Terms Of Demographical Variables, IV. International Congress of Educational Research, 4-7 May 2012, Istanbul, Turkey.1931-1941.
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
ALTAY, Ahmet, AKIN GÜRDAL, S., YILMAZ, İ.A., (2012) "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi Arama Davranışı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Örneği" Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2012, Nevşehir; ss323-338. ISBN: 978-605-136-029-4
Yılmaz I.A., Gurdal S.A., Altay A., Dursun B.,, "Yeni Eğitim Paradigması ve Bilgi Toplumunda Kütüphaneler" ÜNAK İkibin11, "Bilgiyi Sanayileştirmek: İnovasyona Dayalı Yeni Değer Ağı" 20-22 Ekim 2011,Milli Kütüphane Başkanlığı, Ankara
Akın,S.,Bulut,S.,İzmirli,M."Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanma Tutumlarının İncelenmesi:Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği" UMYOS,Aydın Üniversitesi,Kuşadası,(2011)

Akın Gürdal,S.,Kumkale,İ., Örgüt Kültürü ve Bilgi paylaşımı İlişkisi:Kırklareli İmalat Sektörü Örneği, 13. Ulusal işletmecilik Kongresi, Antalya Bildiriler Kitabı Cilt:2,Marmara Üniversitesi Yayınevi, www.13uik.org, 8-10 Mayıs, 2014, s.s.:845-856

Bilgi Yönetimi Uygulamaları I

.

Bilgi Yönetimi Uygulamaları II

1.

2.

3.

4.

ofis otomasyon

karar destek sistemleri

Genel İşletme

.

Girişimcilik

.

İnsan Kaynakları Yönetimi

1.İK

2.İK

3.İK

4.İK

5.İK

 

İşletme Becerileri ve Grup Çalışması

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pazarlama İlkeleri

.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus