Yrd.Doç.Dr. Seçkin Yavuzdoğan
Hukuk Fakültesi
Seçkin Yavuzdoğan

Seçkin Yavuzdoğan
Ünvan
Yrd.Doç.Dr.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • İdare Hukuku
İlgi Alanları
  • Kamu Personel Hukuku
  • Disiplin Hukuku İslam Hukuku
Telefon
  • 05326060999
Eposta
  • seckinyavuzdogan@klu.edu.tr
Doğum Yeri
Almanya
Lise
Maltepe Askeri Lisesi

Mezuniyet: 1994

Lisans
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mezuniyet: 2000

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku

Mezuniyet: 2003

Doktora
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku

Mezuniyet: 2007

Post Doktora
TÜBİTAK Doktora Sonrası Yurt dışı Araştırma Bursu- 1 yıl

Mezuniyet: 2015

Doktor Öğretim Üyesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Başlama: 2008

Araştırma Görevlisi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı

Başlama: 2001

Kamu Hukuku Bölümü
  • Görev: Bölüm Başkanı
  • Başlama: 04/12/2017

Rektörlü Makamı
  • Görev: Hukuk Danışmanı
  • Başlama: 15/11/2017

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yavuzdoğan, Seçkin; “Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi ile İhraç Edilen Kamu Görevlisinin Yargı Kararı ile Görevine Dönmesi ve Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi,Eylül, 2017.

Yavuzdoğan, Seçkin; “İdari Yargı Kararlarından Hareketle İntihal”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran, 2017. 

Yavuzdoğan,Seçkin; “Avrupa Birliği Ülkelerinde Esnek Personel Rejimi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, TAAD, Eylül, 2016. 

Yavuzdoğan Seçkin; “Almanya’da Kamu Görevlilerinin Hizmet Öncesi Eğitimi ve Atanmaları”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2016. 

Yavuzdoğan S./Akın,H.;      “Kolluğun Sivil Gözetimi”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2015. 

Yavuzdoğan Seçkin;            “Danıştay’ın Naklen Atamalarda Aile Birliğinin Korunması İlkesine Yaklaşımı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2014. 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yavuzdoğan Seçkin;            “Belediye Kanunu Üzerine Birkaç Not”, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi,2006.

Yavuzdoğan Seçkin; “Anayasa Mahkemesinin Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisine Yaklaşımı”,Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi,  2004. 

Yavuzdoğan Seçkin;            “Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Yargısal Denetimi Mümkün müdür?”, Kamu Hukuku Arşivi, 2005.

Yavuzdoğan Seçkin; “Tütün Çiğneme, Emme ve Tüttürme Özgürlüğü”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012. 

Yavuzdoğan Seçkin;            “Privatezation of Prison Services ”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013. 

Yavuzdoğan Seçkin; “Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinde ICSID Tahkimi”, Fasikül Dergisi, 2012.

Yavuzdoğan Seçkin;            “Naklen Atamalarda Eğitim Hakkının Gözetilmesi”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014. 

Avcı, M/Yavuzdoğan, S.,“Türkiye’de Kamu Mallarına Genel Bir Bakış”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran, 2015. 

Yavuzdoğan, Seçkin; “Olağanüstü Yönetim Usullerine ve Türk Anayasalarında Olağanüstü Yönetim Uygulamalarına Genel Bir Bakış”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran, 2016. 

Yavuzdoğan, Seçkin; “Köy Korucusu Olarak Atanabilme Şartları Üzerine Bir Değerlendirme”,  Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran, 2017. 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Yavuzdoğan Seçkin, “Civil Servants İn Germany”, UAGP Konferansı, Çek Cumhuriyeti, Prag, 2015.

Yavuzdoğan Seçkin, “Resignation in AdministrativeLaw”, İASSR, Romanya, Bükreş, 2015.

Yavuzdoğan Seçkin,  “Civil Servants in EU and Turkey”, 4th World Congress of Administrative and Political Sciences, Roma, 2015, 

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Yavuzdoğan Seçkin, “Telekom Hizmetlerinde Imtiyaz Usulü”, 3. Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, 2016.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Yavuzdoğan Seçkin, Devlet Memurları Kanunu Uyarınca Naklen Atama, Adalet Yayınevi,2.bs., 2016. 

Yavuzdoğan Seçkin,İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku Pratik Çalışmaları ve Test Soruları, Adalet yayınevi,4.bs., 2016.

Aslan,Özcan, Gemalmaz, Yavuzdoğan, Türkiye’de ve Ulusal üstü Hukukta Bireylerin Geçici Yargısal Korunması, Beta Yayınevi, İstanbul, 2005.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus