Yrd.Doç.Dr. SEÇKİN ESER
Turizm Fakültesi
SEÇKİN ESER

SEÇKİN ESER
Ünvan
Yrd.Doç.Dr.
Yabancı Diller
 • İNGİLİZCE
Uzmanlık Alanları
 • TURİZM REHBERLİĞİ- TURİZM PAZARLAMASI
İlgi Alanları
 • TURİZM REHBERLİĞİ-SANAT TARİHİ- MİTOLOJİ- DİNLER TARİHİ- TURİZM PAZARLAMASI-
Telefon
 • 0288 615 33 03
Eposta
 • seckineser@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
06/06/1980
Doğum Yeri
İZMİR- BORNOVA
Lise
ŞİRİNYER SÜPER LİSESİ

Mezuniyet: 1997

Lisans
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TOYO-TURİST REHBERLİĞİ

Mezuniyet: 2002

Yüksek Lisans
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SBE- TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

Mezuniyet: 2011

Doktora
MERSİN ÜNİVERSİTESİ-SBE- TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK

Mezuniyet: 2017

Doktor Öğretim Üyesi
KLU- TURİZM FAKÜLTESİ

Başlama: 2017

Öğretim Görevlisi Doktor
KLU-PINARHİSAR MYO

Başlama: 2017

Öğretim Görevlisi
KLU-PINARHİSAR MYO

Başlama: 2016

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MYO
 • Görev: Otel- Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı-
 • Başlama: 01/01/2014
 • Bitirme: 23/02/2016

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MYO
 • Görev: Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
 • Başlama: 01/01/2012
 • Bitirme: 23/02/2016

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MYO
 • Görev: BOLOGNA KOORDİNATÖRÜ
 • Başlama: 01/01/2012
 • Bitirme: 23/02/2016

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MYO
 • Görev: FARABİ KOORDİNATÖRÜ
 • Başlama: 01/01/2012
 • Bitirme: 23/02/2016

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MYO
 • Görev: MÜD. YRD.
 • Başlama: 01/01/2012
 • Bitirme: 01/01/2013

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Seçkin Eser, Taner Dalgın ve Hüseyin Çeken. (2013). “Culture Tourısm As A Sustaınable Tourısm Type: The Ephesus Example”,  Socıal Scıence. Kaunas Unıversty of Technology. 79 (1). (Http://Www.Socs.Ktu.Lt/).

Adnan Özyılmaz ve Seçkin Eser. (2014).Yönetim Kalitesini Arttırmada Kanıt Temelli Yönetim Katkı Sağlayabilir Mi?”. Gaziantep University Journal Of Social Sciences. 13(1), ss 25-39 

Seçkin Eser, Taner Dalgın ve Hüseyin Çeken. (2010). “Sürdürülebilir Kültür Turizmi: Efes Örneği”. Ege Coğrafya Dergisi. 19 (2), ss. 27-34

                                                                                              

A.Celil Çakıcı ve Seçkin Eser (2017). “Lisans Düzeyindeki Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Mesleğe Dönük Tutumlarına Göre Kümelendirilmesi”. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2). Aralık.

A. Celil Çakıcı ve Seçkin Eser. (2016). “Yabancı Şeflerin Gözüyle Türk Mutfağına İlişkin Bir Değerlendirme” Journal of Toursim and Gastronomy Studies. , ss. 215- 217. DOI:10.21325/JOTAGS.2016.32

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Celil Çakıcı, Seçkin Eser ve Oya Yıldırım. (2016). “Seyrü Sefer Yardımcılığından Turizm Amaçlı Kullanıma: Deniz Fenerlerinin Turizm Potansiyeli”. I. Uluslararası Doğu            Akdeniz Turizm Sempozyumu.(5. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu). 22- 23 Nisan,          Kıbrıs.S.203.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Uysal Yenipınar ve Seçkin Eser (2015). Sürdürülebilir Destinasyon Yönetiminde Turist    Rehberlerinin Rolü.16. Ulusal Turizm Kongresi. 12- 15 Kasım. Çanakkale. 

Uysal Yenipınar ve Seçkin Eser (2014). “Engelli Turistlerin Turlarda Karşılaştıkları           Sorunlar: Turist Rehberleri Açısından Bir Değerlendirme” 15. Ulusal Turizm Kongresi. 13-16         Kasım. Ankara

Adnan Özyılmaz ve Seçkin Eser (2013). “Ortak Metod Varyansı Nedir? Nasıl Kontrol      Edilebilir?”  21. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi. Mayıs. Kütahya.

Adnan Özyılmaz ve Seçkin Eser (2012). “Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Hatay İlinde            Kültür ve İnanç Turizmi Potansiyeli” .1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu. 20. Nisan. Mersin.

Seçkin Eser, Taner Dalgın ve Hüseyin Çeken. (2011). “Sürdürülebilir Bir Turizm Türü      Olarak Kültür Turizmi: Efes Örneği.  12. Ulusal Turizm Kongresi.  30 Kasım- 4 Aralık.       Akçakoca- Düzce. 

İsmail Kızılırmak, A. Celil Çakıcı ve Seçkin Eser. (2016). “Bölgelere Göre Çevreye           Duyarlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Değerlendirme. 17.Ulusal Turizm Kongresi 20- 22   Ekim,   Muğla

A. Celil Çakıcı, Oya Yıldırım ve Seçkin Eser. (2016). “Lisans Turizm Öğrencilerinin         Bahşiş Paylaşıma İlişkin Adalet Algısı”. 17.Ulusal Turizm Kongresi.    20- 22 Ekim,   Muğla.

A. Celil Çakıcı ve Seçkin Eser. (2017). “Turist Rehberlerininn  Arabuluculuk Rolü Üzerine          Satış Temsilcileri Gözüyle Bir Değerlendirme”. 18.Ulusal Turizm Kongresi. 18- 21 Ekim,          Mardin.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Celil Çakıcı, Seçkin Eser ve Evrim Karaca. (2017). “Gastronomi Üzerine   Araştırmalar” içinde: Hristiyanlıkta Manastır Mutfak Kültürü, (Ed. Düriye Bozok, Cevdet           Avcıkurt, Murat Doğdubay. Mehmet Sarıoğlan, Göksel Kemal Girgin). Ankara: Detay            Yayıncılık, ss. 15-27

VERİLEN DERSLER

2015-2016 Güz
Turizm Ekonomisi
Turizm İşletmeciliği
Kongre ve Fuar Yönetimi
Seyahat Acentacılığı
Özel İlgi Turizmi
2015-2016 Bahar
Kat Hizmetleri Yönetimi
Turizm Coğrafyası
Turizm Rehberliği
Sosyal Sorumluluk
Otel İşletmeciliği
2016-2017 Güz
Seyahat Acentacılığı
Turizm Pazarlaması
Genel Turizm
2016-2017 Bahar
Kat Hizmetleri Yönetimi
Turizm Coğrafyası
Turizmde Güncel Eğilimler ve Yaklaşımlar
2017-2018 Güz
Seyahat Acentacılığı
Turizm Pazarlaması
Genel Turizm
Mitoloji
Turizm Rehberliği

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus