Öğretim Görevlisi Dr. Safiye ŞAHİN
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Safiye ŞAHİN

Safiye ŞAHİN
Ünvan
Öğretim Görevlisi Dr.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Sağlık Yönetimi
  • Yönetim ve Organizasyon
Eposta
  • safiye.sahin@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
00/00/0000
Lisans
Gazi Üniversitesi / Hemşirelik

Mezuniyet: 2004

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi / Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim

Mezuniyet: 2010

Doktora
Marmara Üniversitesi / Yönetim ve Organizasyon

Mezuniyet: 2016

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2011

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Şahin, S. Ve Sur, H. : Kamu Hastanelerinin Özerkleştirilmesi ve Ülkemizdeki Gelişmelere Yönelik Bir Araştırma, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, sayı:15, 2010, s. 50–53.
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Şahin, S., Demirbağ, O., Yozgat, U. (2013). “Factors Affecting Knowledge Management Performance”, 11th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Valletta, Malta, November 27-30.

Yozgat, U., Demirbağ, O., Şahin, S. (2013). “The Impact of Knowledge Sharing and Partnership Quality on Outsourcing Success”, International Conference on Management and Artificial Intelligence – ICMAI, Bangkok, Thailand, April 8-9.

Özcan, D., Şahin, S., Şen, H., Karakaş, N. (2010). Educational Activities of Istanbul Healt Directorate About Canser and First Impression For Self-Performed Breast Examination, V. APO-CP Kongresi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi, 3-7 April.

Yozgat, U., Şahin, S., (2013). Perceived Managerial And Leadership Effectiveness Within Turkish Public Sector Hospitals, 9th International Strategic Management Conference, June 27-29, Riga-Latvia.

Şahin, S. ve Yakşi, E. (2016). "Work Engagement Among Healthcare Employees". The 3rd International Conference on Management and Humanities (ICMH2016). İstanbul, pp.  108-112.

Açar, V. ve Şahin, S. (2016). "Shmyo Mezuniyet Sonrası Sağlık Bakanlığı Atamasına Yerel Bakış: Kırklareli". Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Uygulanan Programların Güncellenmesi ve Eğitim Standartlarının Belirlenmesi Çalıstayı-II, 12-14 Mayıs, Şanlıurfa, s. 108-115. 

Şahin, S. ve Yozgat, U. (2016). "Evaluation of Task and Contextual Performance: A Multitrait-Multimethod Approach". 6th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, 28-30 October, Antalya.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
Arslan, B., Şahin, S., Değer B. D., “Psikolojik Sözleşmenin Büro Çalışanlarının Sinik Davranışlarına Etkisi”, 11. Ulusal Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi, Isparta, 4-6 Ekim 2012.
Şahin, S., Sur, H., Kamu Hastanelerinin Özerkleştirilmesi ve Ülkemizdeki Gelişmelere Yönelik Bir Araştırma, VIII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Marmaris, 13–16 Mayıs 2010.
Özcan, D., Şahin, S., İstanbul İli Hizmet İçi Eğitim Hemşirelerine Yönelik Eğitim Faaliyetleri, 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İzmir, 21–23 Ekim 2010
Değer B. D., Şahin, S., Arslan, B., “Büro Çalışanlarının Bireycilik-Kolektivizm Eğilimleri İle Bilgi Uçurma (Whistleblowing) Davranışları Arasındaki İlişki”, 11. Ulusal Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi, Isparta, 4-6 Ekim 2012.
Şahin, S., Hemşirelikte Temel Eğitim Modülleri Projesinin Değerlendirilmesi, 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İzmir, 21–23 Ekim 2010.
Şahin, S., Yozgat, U., Demir, H., "Lider Ve Takipçisinin Proaktif Kişilik Uyumu Ve Takipçinin İşe İlişkin Sonuçlarında Lider Üye Etkileşiminin Rolü", 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, 8-10 Mayıs 2014.
Erdem, B., Şahin S., Topçu, İ., Yoğun Bakım Hemşirelerinin Karar Verme Düzeyleri ve Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması, 4. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 15–17 Nisan 2010.
Basılmış Kitap ya da Bölümler
Safiye Şahin, "Düşüncenin Dönüşümü ve Ortaya Çıkışı:Süreç Felsefesi ve Örgüt Çalışmaları", (Felsefe ve Örgüt Teorisi, Çeviri Editörü: Prof. Dr. İbrahim Anıl), Nobel Kitabevi, Ağustos 2013, sayfa 281-310.
Projeler
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması Projesi (7 Haziran–30 Temmuz 2010)

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus