Doç. Dr. Ramazan TİYEK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ramazan TİYEK

Ramazan TİYEK
Ünvan
Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Sosyal Politika
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
Eposta
 • ramazan.tiyek@klu.edu.tr
 • ramazantiyek@gmail.com
Doğum Tarihi
00/00/0000
Lisans
Anadolu Üniversitesi

Mezuniyet: 2004

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi

Mezuniyet: 2006

Doktora
Sakarya Üniversitesi

Mezuniyet: 2011

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkan Yardımcılığı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkanlığı

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 1. TİYEK RAMAZAN,KORKUT HÜSEYİN (2017). A Survey of In-Service Training Programs From The View-Point of Local Government Personnel. Inquiry, 3(1), 41-68. 

 2. BALTACI ADEM,TİYEK RAMAZAN,BURGAZOĞLU HÜSEYİN (2016). Örgütsel Bağlılık Çalışan Performansı ve Motivasyon Faktörleri ile Örgütsel İletişim Arasındaki İlişkinin Sosyal Hizmet İşletmeleri Açısından İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 49-77. 

 3. TİYEK RAMAZAN,ERYİĞİT BURAK HAMZA,BAŞ EMRAH (2016). Engellilerin Erişilebilirlik Sorunu ve TSE Standartları Çerçevesinde Bir Araştırma. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(12), 233-269. 

 4. TİYEK RAMAZAN,PEKER KADİR (2015). Sosyal Hizmet Alanında Çalışanların Hizmetiçi Eğitim Programlarını Değerlendirmeleri Bir Büyükşehir Belediyesinde Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi , 13(26), 193-220. 

 5. TİYEK RAMAZAN,PEKER KADİR (2015). Örgütsel Etik Davranışlar Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6(1), 113-136.

 6. TİYEK RAMAZAN (2014). Oryantasyon Eğitim Programı Etkinliğinin Değerlendirilmesi Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5(1), 333-353. 

 7. TİYEK RAMAZAN (2013). Yerel Sosyal Politika Bağlamında İş te Engel Yok Projesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (64), 101-124. 

 8. TİYEK RAMAZAN (2013). Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Performansın Ölçülmesi Bir Model Önerisi. Çalışma İlişkileri Dergisi, 4(1), 115-134. 

 9. TİYEK RAMAZAN (2011). Yıldırma ve Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi, 2(1), 113-142.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 

1. TİYEK RAMAZAN (2017). Bezdiri ile Mücadelede Durkheim’in Ahlak Eğitimi Modeli. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(5), 37-49. 

2. TİYEK RAMAZAN,YERTÜM UMUT (2016). Güney Avrupa Refah Rejimi Bağlamında Türkiye Bir Değerlendirme. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 5(1), 26-51. 

3. CAN AHMET,TİYEK RAMAZAN (2015). Tükenmişlik Sendromu Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , 4(1), 72-93. 

4. TİYEK RAMAZAN (2015). Sosyal Politika Kapsamında Seçim Bildirgelerinin Değerlendirilmesi. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 4(9), 36-63. 

5. TİYEK RAMAZAN (2014). Devletin Endüstri İlişkilerindeki Rolleri ve Taşeron Çalışma. HAK-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 3(7), 8-31. 

6. TİYEK RAMAZAN (2013). Büyükşehir Belediyesi Memur Personel Performans Değerlendirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Yerel Politikalar Dergisi (4), 82-115. 

7. TİYEK RAMAZAN,ERYİĞİT BURAK HAMZA (2013). İş Güvencesi Kapsamında Performans Değerlendirme. Mevzuat E-Dergisi(182). 

8. TİYEK RAMAZAN (2012). Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Uygulamadaki Rolü. Yerel Politikalar Dergisi (2), 53-84. 

9. TİYEK RAMAZAN (2012). Yıldırma ve İş Ahlakı Belediye Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. İş Ahlakı Dergisi, 5(9), 97-130. 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 1. TİYEK RAMAZAN,AYDIN RECAİ (2017). Bezdiri ile Mücadelede Durkheim’in Ahlak Eğitimi Modeli. Mediterranean International Conference on Social Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 2. TİYEK RAMAZAN (2016). AK Parti Döneminde 2002 2015 Sosyal Yardım Uygulamaları. II. Sarajevo International Conference on EU Integration & Balkan Countries, 2, 239-254. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 3. TİYEK RAMAZAN (2013). Yerel Sosyal Politika Bağlamında İş te Engel Yok Projesi. I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

1. TİYEK RAMAZAN (2012). Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Uygulamadaki Rolü İBB Sosyal Yardım Birimi. 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Basılmış Kitap ya da Bölümler

1. AB Uyum Sürecinde AK Parti Dönemi 2002 2015 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Politika Uygulamaları (2016)., TİYEK RAMAZAN, Dora Basım Yayın Dağıtım, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 180, ISBN:978-605-9666-20-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2769077)

 

2. Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, Kitap, Editör, Dora Basım Yayın Dağıtım, 01.03.2015- 15.04.2016

Kitap Bölümleri

1. Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, Bölüm adı:(Türkiye'de Endüstri İlişkileri ) (2016)., TİYEK RAMAZAN, Dora Yayınevi, Editör:TİYEK, Ramazan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 318, ISBN:978- 605-9666-21-3, Türkçe(Bilimsel Kitap).

2. Süreklilik ve Değişim Bağlamında Güney Kore ve Türk Modernleşmesi, Bölüm adı:(Güney Kore- Türkiye Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri) (2014)., TİYEK RAMAZAN, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Yayınları No: 8, Editör:Karsan, Gökhan ve Atay, Erhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 32, Türkçe(Bilimsel Kitap).

Ansiklopedi Maddesi

1. The Sage Encyclopedia of Economics and Society, Bölüm adı:(Abilities) (2015)., TİYEK RAMAZAN, SAGE Publications, Editör:Frederick F. Wherry & Juliet B. Schor, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 3, ISBN:9781452206905, İngilizce(Ansiklopedi Maddesi).

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus