Öğr. Gör. Pınar ÖZDEMİR KARACA
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
Pınar ÖZDEMİR KARACA

Pınar ÖZDEMİR KARACA
Ünvan
Öğr. Gör.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Büro Yönetimi
 • Yönetici Asistanlığı
 • Dosyalama ve Arşivleme
 • Mesleki Yazışma
 • F Klavye
 • Sekreterlik
İlgi Alanları
 • Yönetim
 • Büro Yönetimi
 • Sağlık Hizmetleri
 • Sağlık Yönetimi
Telefon
 • 0 (288) 412-48-17
 • 5639
Eposta
 • pinar.ozdemir@hotmail.com
 • pinar.ozdemir@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
25/08
Lise
Bakırköy Anadolu Kız Meslek Lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Mezuniyet: 2003

Lisans
Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Büro Yönetimi Öğretmenliği

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Büro Yönetimi Eğitimi

Mezuniyet: 2011

Doktora
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2009

ICETID
 • Görev: Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi
 • Başlama: 01/01/2018
 • Bitirme: 29/09/2018

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
 • Görev: BYA Bölüm Başkanı
 • Başlama: 16/08/2017

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
 • Görev: BYA Erasmus Koordinatörü
 • Başlama: 04/04/2013

12. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi
 • Görev: Kongre Koordinatörü
 • Başlama: 01/11/2012
 • Bitirme: 27/10/2013

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
 • Görev: BYA Staj Koordinatörü
 • Başlama: 01/02/2012

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
 • Görev: BYA Bölümü Danışmanı
 • Başlama: 01/11/2009

T.C. Kopenhag Büyükelçiliği
 • Görev: Görevli
 • Başlama: 08/08/2009
 • Bitirme: 29/08/2009

T.C.Münih Başkonsolosluğu
 • Görev: Görevli
 • Başlama: 01/08/2008
 • Bitirme: 21/08/2008

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

GÖK, S.; KARATUNA, I.; ÖZDEMİR KARACA, P. (2015). "The Role of Perceived Supervisor Support and Organizational Identification in Job Satisfaction", Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol/Cilt: 177, No/Sayı: 1, 38-42.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

ÖZDEMİR KARACA, P. (2011). Havayolu Müşterilerinin Hizmet Karşılaşmalarında Tatmin Düzeylerini Etkileyen Kritik Anlar Üzerine Bir Araştırma, Electronic Journal of Vocational Colleges (EJOVOC), Vol/Cilt: 1, No/Sayı: 1, 68-79.

ÖZDEMİR KARACA, P.; AYDINER ÇAKIREL, Ö.; ÇAKIREL, Y. (2014). Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Sekreterlik Mesleği İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi, Electronic Journal of Vocational Colleges (EJOVOC), Vol/Cilt: 4, No/Sayı: 3, 237-256.

OZDEMİR KARACA, P., GULER OGUZ, F. (2017). A Conceptual Evaluation on Critical Reading, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Vol:22, Issue:12, Ver:7 (Dec), PP: 38-41.

KARACA, K. S.; ÖZDEMİR KARACA, P. (2015). Öğretmenlerin Yemek Yeme Zevki Konusundaki Tutumlarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma, Electronic Journal of Vocational Colleges (EJOVOC), Vol/Cilt: 5, No/Sayı: 1, 1-8.

ÖZDEMİR KARACA, P., ÇELİKER, H. & KARACA, K. S. (2015). Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Staj Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Electronic Journal of Vocational Colleges (EJOVOC), Vol/Cilt: 5, No/Sayı: 3, 94-112.

ÖZDEMİR KARACA, P. (2016). Kamu Çalışanlarının İnternet Bankacılığı Kullanma Durumları Üzerine Bir Araştırma, Electronic Journal of Vocational Colleges (EJOVOC), Vol/Cilt: 6, No/Sayı: 3, 77-86.

ÖZDEMİR KARACA, P.; GÜLER OĞUZ, F. (2016). Purpose of Students at Bureau Management and Executive Assistantship Program for Using Web 2.0 Teknologies: The Case of Luleburgaz Vocational School of Higher Education (LMYO), IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Vol:21, Issue:11, Ver:10 (Nov), PP: 21-28.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
ÇAKIREL, Y., ÖZDEMİR KARACA, P., AYDINER ÇAKIREL, Ö. ve ÇAKIR, İ. (2013). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Yaptıkları Büroların Ergonomi-Verimlilik İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013/1, Büro Yönetimi Özel Sayısı, 23-40.
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

GÖK, S.; KARATUNA, I.; ÖZDEMİR KARACA, P. (2014). "Job Satisfaction among Turkish Medical Secretaries: The Role of Perceived Supervisor Support and Organizational Identification", The 5th World Conference on Psychology (WCPCG 2014) Counseling and Guidance, Dubrovnik, Croatia.

ÖZDEMİR KARACA, P., ATILGAN, E., ZEKİOĞLU, A. (2018). "Sağlık Hizmetlerinde Sürdürülebilirlik Bağlamında İnovatif Bir Uygulama: Yeşil Hastaneler". International Congress on Entrepreneurship, Technology, Innovation and Design (ICETID), Lüleburgaz, Türkiye.

ASLAN, B., YAVUZER ASLAN, F., ÖZDEMİR KARACA, P., ÇAKIREL, Y. (2016). "Etkileşimli F Klavye Eğitim Seti Tasarımı - Design of an Interactive F Keyboard Education Set” The 5th International Vocational Schools Symposium (UMYOS 2016), Prizren, Kosova.

ÖZDEMİR KARACA, P., ASLAN, B., YAVUZER ASLAN, F., KARACA, K. S. (2016). "MYO Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojilerini Eğitsel Anlamda Kullanması Üzerine Bir AraştırmaA Study on Vocational College Students` Use Of Web 2.0 Technologies in Educational Sense" The 5th International Vocational Schools Symposium (UMYOS 2016), Prizren, Kosova.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
ÖZDEMİR KARACA, P., AYDINER ÇAKIREL, Ö., ÇAKIREL, Y., “Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Sekreterlik Mesleği İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi”. (24-26 Ekim 2013 Kırklareli 12. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi)
ÇAKIREL, Y., ÖZDEMİR KARACA, P., AYDINER ÇAKIREL, Ö., ÇAKIR, İ., “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Yaptıkları Büroların Ergonomi-Verimlilik İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma”. (4-6 Ekim 2012 Isparta 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi)

GÖK, S., KARATUNA, I., ÖZDEMİR KARACA, P., “İş Doyumu ile Örgütsel Özdeşleşme, İşten Kaytarma ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma”. (24-26 Ekim 2013 Kırklareli 12. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi)

ÖZDEMİR KARACA, P., ÇELİKER, H., KARACA, K. S., “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Staj Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma”. (8-10 Ekim 2015 Zonguldak 14. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi)

Basılmış Kitap ya da Bölümler

ÖZDEMİR KARACA, P. (2013). Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri. Paradigma Akademi Yayınları, Edirne.

ÖZDEMİR KARACA, P. (2012). Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri. Sonçağ Yayıncılık, Edirne.

ÖZDEMİR KARACA, P. (2018). Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri. (7. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
ÖZDEMİR KARACA, P. (2014). Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri. (4. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.

ÖZDEMİR KARACA, P. (2015). Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri. (5. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.

ÖZDEMİR KARACA, P. (2017). Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri. (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Projeler

Etkileşimli F Klavye Eğitim Setinin Geliştirilmesi (2016), Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı. 

Diğer

ÖZDEMİR KARACA, P.; ÇAKIREL, Y. (2014). Electronic Journal of Vocational Colleges, 12. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Özel Sayısı Editörlüğü, http://www.ejovoc.org/august_2014.aspx.

Büro Yönetimi

BYA 13101 Büro Yönetimi

Dosyalama ve Arşivleme

BYA 13201 Dosyalama ve Arşivleme

İleri Klavye Teknikleri

BYA 13206 İleri Klavye Teknikleri

Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

BYA 13204 Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

Klavye Teknikleri

BYA 13205 Klavye Teknikleri

Mesleki Yazışma Teknikleri

Mesleki Yazışma Teknikleri
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

BYA 13210 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

Yönetici Asistanlığı

BYA 13203 Yönetici Asistanlığı

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus