Öğretim görevlisi Özlem Özdemir
Sağlık Yönetimi Bölümü
Özlem Özdemir

Özlem Özdemir
Ünvan
Öğretim görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • İç Hastalıkları Hemşireği
İlgi Alanları
 • Nefroloji Hemşireliği
 • Nöroloji Hemşireliği
 • Onkoloji Hemşireliği
Eposta
 • ozlem_18082006@hotmail.com özlem.ozdemir@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
08/02/1978
Doğum Yeri
Fransa
Lisans
Trakya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Mezuniyet: 2001

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği ABD

Mezuniyet: 2004

Doktora
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ABD/devam

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Başlama: 2013

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Başlama: 16/05/2017
 • Bitirme: 01/01/2019

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Başlama: 25/10/2013
 • Bitirme: 15/05/2017

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Ünsar S, Özdemir Ö, Yenici Bulut E. Pulmoner Hipertansiyon ve Hemşirelik Bakımı.Turk J Cardiovasc Nurs 2019;10(21):17–24. DOI: 10.5543/khd.2019.97269

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Özdemir Ö, Bıkmaz Z, Dığın F . The Information-Status Of Nursing Students About Old Age and Old Age-Care. 1. Balkan Congress on Health Sciences, Edirne, 14-16 Mayıs 2014 (Sözel sunum -Oral Presentation)

Bıkmaz Z, Dığın F, Özdemir Ö. Bir Üniversite Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi,  III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21-23 Mayıs 2015.(Sözel sunum) 

Bıkmaz Z, Dığın F, Özdemir Ö. Bir Üniversite Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi,  III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21-23 Mayıs 2015.(Sözel sunum) 

Bıkmaz Z, Dığın F, Özdemir Ö, Yüksel N. Socıal Gender Perceptıons Of Chıld Development And Mıdwıfery Department Students In A Unıversıty. 1 ST İnternational Women’s Congress, November 14-16, 2016 - Ankara /TURKEY. (Poster Sunumu).

Bıkmaz Z., Akgün G., Özdemir Ö. Determination of The Level of Knowledge of Midwifery and Nursing Department Students About Forensic Cases. Internatıonal Congress On Ethıcs ın Nursıng Applıcatıons 11-12 September 2017, Izmır, Turkey. (Poster Sunum)

Bıkmaz Z., Özdemir Ö, Akgün G., Dığın F. Determination of the turkish midwifes’ knowledge levels on the international code of ethics for midwives Internatıonal Congress On Ethıcs ın Nursıng Applıcatıons 11-12 September 2017, Izmır, Turkey. (Poster Sunum)

Akgün G., Özdemir Ö., Bıkmaz Z. Dığın F. Determination of Knowledge and Application Levels of Turkish Midwives on the Rights for Women and Midwives. Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress,  23-25 November 2017.Edirne Turkey. (Poster sunum)

Özdemir Ö, Ünsar S., Erol Ö Care burden of caregıvers provıdıng care to cancer patıents. 2th İnternatıonal Congress on Nursıng (ICON), 13-15 April, 2018, İstanbul.(Poster sunum)

Özdemir Ö., Bıkmaz Z., Akgün G. Determination of midwifery and nursing students’ opinions on informed consent. Internatıonal Congress On Ethıcs ın Nursıng Applıcatıons 11-12 September 2017, Izmır, Turkey. (Sözel Sunum

Bıkmaz Z, Özdemir Ö, Tuğlu F, Acar H. Determınıng the states of paın ın patıents dıagnosed wıth lumbar dıscopathy – cervıcal dıscopathy and methods they use ın case of paın. 2th İnternatıonal Congress on Nursıng (ICON), 13-15 April, 2018, İstanbul.(Sözel sunum)

Özdemir Ö ., Akgün G., Bıkmaz Z. Dığın F. Determination of Knowledge and Application Levels of Turkish Midwives on The İnternational Midwifery Philosophy and Model of Midwifery Care. Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress,  23-25 November 2017.Edirne Turkey.

Ünsar S, Özdemir Ö,  Erol Ö, Bıkmaz Z,Yenici E. Hemşirelik öğrencilerinin epilepsiye ilişkin bilgi ve tutumlarının Değerlendirilmesi. 1.International Internal Medicine Nursing Congress 25-27 November 2018, Antalya.(Sözel sunum)

Özdemir Ö, Ünsar S. Management of dıarrhea ın cancer patıents. 3 th İnternatıonal Congress on Nursıng (ICON), 07 – 09 March 2019, Kyrenia, North Cyprus. (Poster sunum)

Unsar S., Erol Ö, Irem Yıldız I., Yacan L, Özdemir Ö. Cardıovascular Risk Management ın Patıents Wıth Dıabetes and Nurses’ Role. Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress,  23-25 November 2017.Edirne Turkey. (Poster Sunum)

Bıkmaz Z, Özdemir Ö, Avcıoğlu Z. Türkiye’de pulmoner hipertansiyon konusunda yapılan lisansüstü çalışmalarda hemşireliğin yeri. 1.uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi  14-15 Aralık 2018, İstanbul. (Sözel sunum)

Unsar S., Erol Ö, Özdemir Ö. Caregiving Burden and Depression and Anxiety of Cancer Patients’ Relatives,MASC 2018

 

 Özdemir Ö, Erol Ö, Ünsar S. Kronik böbrek yetmezliğinde malnütrisyon ve hemşirelik yaklaşımı. 1.International Internal Medicine Nursing Congress 25-27 November 2018, Antalya. (Poster sunum)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Dığın F, Kızılcık Özkan Z, Özdemir Ö, Bıkmaz Z. Cerrahi Klinik Uygulama Ortamının Hemşirelik Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyat Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Muğla. (Poster Sunumu).

Ünsar S, Erol Ö, Yenici E. Özdemir Ö, Yacan L.  Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve algılanan stres durumlarının değerlendirilmesi. 20. Ulusal İç hastalıkları Kongresi 10 - 14 Ekim 2018, Belek, Antalya. (Poster sunum)

Ünsar S, Özdemir Ö, Yenici E. Pulmoner hipertansiyon ve hemşirelik yönetimi . 20. Ulusal iç hastalıkları kongresi 10 - 14 Ekim 2018 – Belek, Antalya. (Poster sunum)

Akten M. İ, Arıkan H., Özdemir Ö, Gökgöz Ş. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları.  17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Edirne 20 – 24 Ekim 2014,  (poster Sunumu).

Tuğlu F, Günaydın S,  Özdemir Ö. EMG Laboratuarında Karpal Tünel Sendromu Saptanan Hastaların Demografik ve Elektrofizyolojik Özellikleri. VII. Haseki Tıp Kongresi, VI. Haseki Hemşirelik Sempozyumu, 5-8 Mayıs 2016, Kıbrıs. (Poster Sunumu) (Poster İkincilik Ödülü)

Taylan İ.Y, İyidoğan N, Bıkmaz Z, Özdemir Ö. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi. 16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 26-28 Nisan 2017 İstanbul. (Sözel sunum) 

Özdemir Ö, Tuğlu F, Acar H, Günaydın S, Acar Z. Karpal Tünel Sendromu Tanısı Alan Hastaların Ağrı Durumlarında Kullandıkları Yöntemler. VIII. Haseki Tıp Kongresi, VII. Haseki Hemşirelik Sempozyumu, 4-7 Mayıs 2017, Antalya.(Sözel sunum) 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Ünsar S., Özdemir Ö. Diyare.ONKOLOJI HEMSIRELIGI, (Ed. Can G.),Genisletilmis ve Güncellenmis 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, Kasım 2019, Istanbul.

 

 

Ünsar S., Özdemir Ö. Konstipasyon. ONKOLOJI HEMSIRELIĞI, (Ed. Can G.),Genişletilmis ve Güncellenmiş 2. Baskı,Nobel Tıp Kitabevleri, Kasım 2019,Istanbul.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Sağlık Sosyolojisi

Ebelik Bölümü

İç Hastalıkları Bilgisi, Ruh Sağlığı, Sağlık Sosyolojisi

Hemşirelik Bölümü

 

İç Hastalıkları Hemşireliği, Diyaliz Hemşireliği, Evde Hasta Bakımı,Rehabilitasyon Hemşireliği,  Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakım, İletişim,Patoloji, Sağlık Sosyolojisi

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus