Dr. Öğr. Üyesi Orhan Onur AŞKIN
Gıda Mühendisliği
Orhan Onur AŞKIN

Orhan Onur AŞKIN
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Et ve Et Ürünleri Teknolojisi
 • Biyoteknoloji
Eposta
 • orhanonuraskin@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
08/11/1982
Doğum Yeri
İZMİR
Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi

Mezuniyet: 2005

Yüksek Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi

Mezuniyet: 2008

Doktora
Süleyman Demirel Üniversitesi

Mezuniyet: 2014

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2014

Kırklareli Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Görev: Müdür
 • Başlama: 10/02/2017

Kırklareli Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 31/03/2016
 • Bitirme: 10/02/2017

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Balkan Tarım Kongresi Alt Çalışma Grubu Üyesi
 • Başlama: 03/11/2015

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Trakya Üniversiteler Birliği Dünya Ayçiçeği Kongresi Alt Çalışma Grubu Üyesi
 • Başlama: 03/11/2015

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar
Zeynep Banu Doğanlar* Oğuzhan Doğanlar, Hilmi Tozkır, Fulya Dilek Gökalp, Ayten Doğan, Ferah Yamaç, Orhan Onur Aşkın, Ümmühan Ersin Aktaş. Non-occupational exposure of agricultural area residents to pesticides: Pesticide accumulation and evaluation of genotoxicity. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. doi:10.1007/s00244-018-0545-7 (Temmuz 2018)

Askin, O.O., Kilic, B., 2009. Effect of microbial transglutaminase, sodium caseinate and non-fat dry milk on quality of salt-free, low fat turkey döner kebab. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY. 42(10):1590-1596.

Gök, İ., Aşkın, O.O., Özer, C.O., Kılıç, B., 2012. Effect of textured soy protein and tomato pulp on chemical, physical and sensory properties of ground chicken döner kebab. African journal of biotechnology. 11(25),pp. 6730-6738.

N. Beşer, H. Sürek, O.O. Askin, 2017. Study on Reaction of Durable Resistant Pi40 Rice Blast (Magnaporthe grisea) Gene Under Field Conditions and Performance of Pi40 Gene
Introgressed Advanced Lines.Vol. 161, Issue. 8 of SYLWAN journal (ISSN: 0039-7660).

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

ÖZTÜRK İ., GİRGİN V. Ç., AVCI R., TUNA B., AŞKIN O.O., 2014. Determination Of Yield, Some Agronomical And Physiological Traits And Stability Parameters Of The Bread Wheat (Triticum Aestivum L.) Genotypes. Scientific Works, ISSN 1314-961X, 3(1), 9-19.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Öztürk İ.,Avcı R., Tuna B., Kahraman T., Aşkın O.O., 2015. Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Çeşitlerinin Bazı Agronomik Özellikleri ve Stabilite Parametrelerinin Saptanması. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, (19) 2:81-93.

Kılıç, B., Aşkın, O.O, 2006. Effect of Ammonia and Sodium Erythorbate on the Pink Color Defect in Turkey Meat. Gıda, 5: 275-282.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Z.B. Doganlar, O. Doganlar, A. Dogan, F.D. Gokalp, O. Kahraman, H. Tozkir, O.O. Askin, E. Aktas, 2016. Seasonal variation of pesticide accumulation and heat shock protein expressions in blood of people live in monoculture rice farming area in Edirne-Turkiye. Toxicology Letters, Supplement, 258: 12-48.

Zeynep Banu DOĞANLAR, Oğuzhan DOĞANLAR, Ayten DOĞAN, Hilmi TOZKIR, Fulya Dilek GÖKALP, Orhan Onur AŞKIN, Ümmühan Ersin AKTAŞ. Oxidative Stress Responses and Blood Metal Accumulation in Human Living in Intensive Agricultural Area. ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS. 4-7.10.2017 Çanakkale/Turkiye (Ekim 2017)

 • Zeynep Banu DOĞANLAR, Oğuzhan DOĞANLAR, Hilmi TOZKIR, Ayten DOĞAN, , Fulya Dilek GÖKALP, , Orhan Onur AŞKIN, Ümmühan Ersin AKTAŞ. Mitochondrial DNA damage and gene repair response to agricultural contamination in blood of people living around monoculture rice farming areasISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS. 4-7.10.2017 Çanakkale/Turkiye (Ekim 2017)

Öztürk İ.,Kahraman T., Avcı R., Girgin V. Ç., Aşkın O.O.,Tuna B.,Tülek A., 2016. Effect of Temperature during Shooting and Grain Filling Period on Yield and Some Quality Parameters of the Bread Wheat Triticum aestivum L.) Cultivars. 15th International Cereal and Bread Congress (15th ICBC), 18-21 April, İstanbul/Turkey.

Beşer N., Surek H., Aşkın O.O., Jena K.J., 2016. Marker-Assisted Blast (Magnoporthe oryzae) Resistant Rice Breeding Studies in Turkey. International Conference on New Approaches in Biotechnology and Biosciences(NABB-2016), 18-20 Feb., Agra/India.

Aşkın, B., Aşkın, O.O., Güzel M., Tülek A., 2016. An Investigation for Oil Yield and Quailty of Some Lavander Cultivars (Druzhba, Sevtopolis, Yubileina, Hebar) Adopted for The First Time in Turkey). IV. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, 24 May, İzmir/Turkey.

Aşkın, B., Aşkın, O.O., 2016. Biopellet Production from Waste Materials of the Sunflower is a Major Industrial Plant. 19th International Sunflower Conference, 29 Mayıs-3 Haziran, Edirne.

Askin, B., Askin, O.O., Kaya, Y., 2016. The Differences Between Linoleic ans High-Oleic Sunflower Oil. 19th International Sunflower Conference, 29 Mayıs-3 Haziran, Edirne.

Aşkın, B., Aşkın, O.O., Kaya, Y., 2016. Deep Frying Quality of High-Oleic Sunflower Oil. 19th International Sunflower Conference, 29 Mayıs-3 Haziran, Edirne.

Öztürk İ.,Kahraman T., Avcı R., Girgin V. Ç., Aşkın O.O., Aşkın B., Tuna B.,Tülek A., 2016. Effect of Rainfall and Humidity During Shooting and Grain Filling Period on Yield and Quality in Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Cultıvars. 1392-1400, VII International Scientific Agriculture Symposium (Agrosym 2016), Jahorina, October 06-09, Bosnia and Herzegovina. (Tam Metin)

Kılıç, B., Basyiğit, K. G., Aşkın, O., 2007. Turkish Style Aromated (Ready -To-Eat) Meat Snack Production: Consumer Acceptability and Safety Evaluation. 5th International Congress on Food Technology Proceedings, 2: 76-83, Yunanistan, Selanik.

Aşkın, O.O., Kılıç, B. 2010. Döner Kebap; Çeşitleri, Üretim Teknikleri ve Yapılan Bilimsel Çalışmalar. The first international food symposium "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus". pp. 82-84. Tekirdag, Türkiye.

Gök, İ., Kılıç B., Aşkın, O.O., Özer C.O.. 2011. Effect of textured soy protein and tomato pulp on chemical, physical and sensory properties of ground chicken döner kebab. The International Food Congress "Novel Approaches in Food Industry". pp. 749. Çeşme, İzmir.

Aşkın, O.O., Aşkın, B., 2015. Traditional Smoking Applications for Meat Products. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1-4 October, Sarajevo/ Bosnia and Herzegovina.

Aşkın B., Aşkın O.O., 2014. The Usage Of Sunflower Meal As A Protein Source, AgriBalkan Balkan Agriculture Congress, 8-10 Eylül, Edirne.

Aşkın, O.O., Tozak, K., Aşkın, B., 2015. Use of Oat in Traditional Foods and Effects of Human Health. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1-4 October, Sarajevo/ Bosnia and Herzegovina.

Aşkın B.,Atik A., Aşkın O.O., 2014. Sensory Evaluation, Physicochemıcal Properties Of Fermented Red Grape Beverages, “Hardaliye”, AgriBalkan Balkan Agriculture Congress, 8-10 Eylül, Edirne.

Öztürk İ., Avcı R., Girgin V. Ç., Tuna B., Aşkın O.O., 2014. Bread Wheat (Triticum Aestivum L.) Breeding Research In Trakya Region And Yield, Some Physiological And Agricultural Traits Of The Developed Cultivars, AgriBalkan Balkan Agriculture Congress, 8-10 Eylül, Edirne.

Öztürk İ., Avcı R., Girgin V. Ç., Tuna B., Aşkın O.O., 2014. Determination Of Yield, Stability Parameters And Some Agricultural Traits Of The Barley (Hordeum Vulgare L.) Genotypes In Trakya Region, AgriBalkan Balkan Agriculture Congress, 8-10 Eylül, Edirne.

Aşkın O.O., Kılıç B., 2014. Investigation of The Effects of Using Different Fat Sources in Diets on Performance Meat Quality and Shelf Life in Quail Production. The International Food Congress "Novel Approaches in Food Industry", 26-29 Mayıs, pp 44,  Kuşadası, Türkiye.

ÖZTÜRK İ., GİRGİN V. Ç., AVCI R., TUNA B., AŞKIN O.O., 2014. Determination Of Yield, Some Agronomical And Physiological Traits And Stability Parameters Of The Bread Wheat (Triticum Aestivum L.) Genotypes. International Scientific Conference "Breeding and Technologies Field Crops", Karnobat- Bulgaria, 27-28 Nov.2014 , Unpublished. 

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Aşkın, B., Aşkın, O.O., 2015. Ayçiçeği Yağı Küspesinin Protein Kaynağı Olarak Kullanılması. III. Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, 21-22 Nisan, İzmir.

Aşkın, O.O., 2015. Ülkemiz İçin Farklı Bir Yağ Kaynağı: Pirinç Yağı. II. Yabited Bitkisel Yağ Kongresi, 07-09 Mayıs, Tekirdağ.

Kılıç, B., Aşkın, O., 2006. Gıdalarda Dioksin Varlığı ve Sağlık Üzerine Etkileri. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs, Bolu.

Aşkın, O., Erbay, B., Kılıç, B., 2007. Mekanik Olarak Ayrılmış Kanatlı Etlerinde Karşılaşılan Kalite Problemleri. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi, 8-10 Kasım, Ankara.

Aşkın, O.O., Kılıç, B. 2009. Mikrobiyal Transglutaminaz Enzimi ve Et Ürünlerinde Kullanım İmkânlarının Araştırılması. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, pp. 51. Antalya, Türkiye.

Beşer N., Sürek H., Aşkın O.O., 2013. Pi40 Geninin Turkiye’deki Çeltik Yanıklık Hastalığı Irklarına Tarla Koşullarında Dayanıklılığının Araştırılması Ve Markör Yardımıyla Geri Melezleme İle Kızıltan Çeltik Çeşidine Aktarılması Çalışmaları. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi. Konya.

Aşkın O.O., 2014. Bıldırcın Etinin Osmanlı Mutfağındaki Yeri. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan, Adana, Türkiye.

Öztürk İ., Avcı R., Girgin V. Ç., Tülek A., Aşkın O. O., Kahraman T., Akın K., Tuna B., 2015. Trakya Bölgesinde Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Genotiplerinin Verim ve Bazı Agronomik Özelliklerinin Araştırılması. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül, Çanakkale. Basımda.

ÖZTÜRK İ., AVCI R., TUNA B., KAHRAMAN T., AŞKIN O. O., 2015. Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Bazı Agronomik Özellikleri Ve Stabilite Parametrelerinin Saptanması. GAP VII. Tarım Kongresi, S: 170. 28 Nisan-1 Mayıs, Şanlıurfa.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Kırklareli Beyaz Peyniri — Yazarlar : Ali Çakır, Orhan Onur Aşkın

 

Projeler

2015-2017, Tübitak 1001 (214Z056), Yardımcı Araştırmacı, Kırklareli Üniversitesi, KIRKLARELİ.

2015-2017, Akdeniz Üniversitesi BAP (124), Yardımcı Araştırmacı, Kırklareli Üniversitesi, KIRKLARELİ

2017-2018, Kırklareli Üniversitesi BAP (118), Yürütücü, Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli

2014-2015, Trakya Üniversitesi BAP (2014/68), Yardımcı Araştımacı, Kırklareli Üniversitesi, KIRKLARELİ

2005-2007, Tübitak Kariyer Projesi (104V125), Yardımcı Araştırmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA.

2006-2008, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (1310- yl-06), Yardımcı Araştırmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA.

2010-2014, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (2310- d-10), Yardımcı Araştırmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA.

2012-2014, TAGEM/TBAD/13/A12/P01/016, Trakya-Marmara Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Yardımcı Araştırmacı (1 yıl), Proje Yürütücüsü (1 yıl), TTAE-EDİRNE.

2012-2014, TAGEM/TBAD/13/A12/P01/010, Trakya Marmara Bölgesi Arpa Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Yardımcı Araştırmacı (1 yıl), Proje Yürütücüsü (1 yıl), TTAE-EDİRNE.

2012-2014, TAGEM/TBAD/14/A04/P01/02-4, Yağlık Ayçiçeği Islah Çalışmaları, Yardımcı Araştırmacı, TTAE-EDİRNE.

2012-2014, TAGEM, TAGEM/TBAD/14/A04/P01/02-5, Çerezlik Ayçiçeği Çeşit Geliştirme Çalışmaları, Yardımcı Araştırmacı, TTAE-EDİRNE.

2013-2014, TAGEM/TBAD/13/A12/P04/01, Çeltik Yanıklık Hastalığına (Magna porthe grisea) Dayanıklı Çeltik Islahı Çalışmaları, Yardımcı Araştırmacı, TTAE-EDİRNE.

2014-2014, TAGEM/TBAD/13/A12/P01/015, Trakya Marmara Bölgesi Buğday Islah Araştırmaları, Yardımcı Araştırmacı, TTAE-EDİRNE.

2014-2017, Tübitak TEYDEB (5140014), Yardımcı Araştırmacı, Kırklareli Üniversitesi, KIRKLARELİ.

Diğer

29 Mayıs-3 Haziran 2016 19th International Sunflower Conference, Organizasyon Komitesi Üyeliği.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yayın Hakemliği, 2016.

International Winter Wheat Improvement Program (IWWIP) Training Course on Wheat Grain Quality, TAGEM, CIMMYT, ICARDA, ANKARA.

Buğday Islahında Gliadin Elektroforez Yönteminin Kullanılması, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ESKİŞEHİR.

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destek Programları Tanıtımı ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi Programı, TÜBİTAK, ANTALYA.

8-10 Eylül 2014 AgriBalkan Balkan Agricultural Congress Organizasyon Komitesi Üyeliği

Alkollü ve Alkolsüz İçecekler

Alkollü ve Alkolsüz İçecekler

Biyoteknoloji

Biyoteknolojinin tanımı, Uygulama alanları ve  Endüstriyel boyutta biyokimyasal sistem uygulamalarındaki yeni gelişmeler, Fermantasyonla bazı organik asitlerin üretimi, Asit ve alkol fermantasyonları, Fermantasyonla bazı amino asit, vitamin, büyüme faktörleri ve bazı karbonhidratların üretimi. Fermantasyonda kullanılan bazı temel işlemler, önemli enzim gruplarının anlatılması.

Emülsifiye Et Ürünleri

Emülsifiye Et Ürünleri

Et Teknolojisi

Kasaplık hayvanlar ve et üretimi, ante-mortem ve post mortem muayene, Etin bileşimi ve etin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve histolojik özellikleri, Kesim sonrası biyokimyasal reaksiyonlar, Kas’ın ete dönüşümü, Et muhafazası ve gevrekleştirme yöntemleri. Ette kalite nitelikleri ve kaliteye göre etin derecelendirilmesi, Et mikrobiyolojisi, Kanatlı eti üretim ve teknolojisi, Et sanayiinde kalite kontrol, Et sanayiinde temizlik ve dezenfeksiyon. Su ürünleri ve beslenmedeki önemi. Balık etinin histolojik ve kimyasal yapısı. Balıkta biyokimyasal ve mikrobiyolojik değişimler. Taze balıkların soğutulması, dondurulması, tuzlanması, tütsülenmesi ve konserve üretimi. Et ve et ürünlerinde duyusal, fiziksel ve kimyasal analizler.

Proses Kontrol

Proses tasarımı, Proses akım şemaları, Gıda işletmelerinde malzeme ve ekipman seçimi, Muhtelif gıda işletmelerinde teknik gözlem ve tanıtım; meyve suyu, konserve, ekmek, şarap, ketçap, reçel, sucuk, sosis, bisküvi, makarna, boza vb üretim teknikleri ve proje çalışmaları.

Tahıl Teknolojisi

Tahılların, ekonomik ve beslenme açısından önemleri, tahılların tane yapısı ve kimyasal bileşimleri, tahılların depolanması ile ilgili temel bilgiler, tahıllarda kalite kontrol, buğday unu üretim teknolojisi, ekmek yapım teknolojisi, makarna, bulgur, bisküvi ve diğer bazı tahıl kaynaklı ürünlerin üretim teknolojileri incelenmektedir. Tahıl teknolojisinde yapılan analizlerinin anlatılması.

Tahıl Teknolojisi Uygulama Sınavı Sonuçları29/05/2015 13:52:15
Tahıl Teknolojisi Dersi - Derse Devam Durumu Tablosu29/05/2015 13:51:46
Tahıl Teknolojisi Vize Notları26/04/2015 22:04:16

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus