Doç. Dr. Orhan ARKOÇ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Orhan ARKOÇ

Orhan ARKOÇ
Ünvan
Doç. Dr.
Uzmanlık Alanları
 • Jeoloji Mühendisliği
İlgi Alanları
 • Çevre Jeolojisi
 • Hidrojeoloji
 • Yeraltısuları
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
Telefon
 • +90(288)2148777 - 5213
Eposta
 • orhan.arkoc@klu.edu.tr
Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi

Mezuniyet: 1995

Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi

Mezuniyet: 1997

Doktora
İstanbul Teknik Üniversitesi

Mezuniyet: 2005

Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi-Teknik Bilimler MYO

Başlama: 2018

Doktor Öğretim Üyesi
Trakya Üniversitesi - Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2005

Öğretim Görevlisi Doktor
Trakya Üniversitesi Kırklareli MYO

Başlama: 2000

Öğretim Görevlisi
Trakya Üniversitesi Kırklareli MYO

Başlama: 1997

Trakya University Journal of Engineering Sciences
 • Görev: Editör Kurulu Üye
 • Başlama: 01/05/2017

Teknik Bilimler MYO
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 15/01/2015

KLU Teknik Bilimler MYO
 • Görev: İnşaat Bölüm Bşk.
 • Başlama: 01/01/2013

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
 • Görev: Mesleki Denetim Görevlisi
 • Başlama: 01/05/2012
 • Bitirme: 01/05/2014

Teknik Bilimler MYO
 • Görev: Yrd. Doç.Dr.
 • Başlama: 07/05/2007

Teknik Bilimler MYO
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 05/05/2005
 • Bitirme: 06/02/2012

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

Tuna Gurkan, Arkoc Orhan, Gulez Kayhan (2013). "Continuous Monitoring of Water Quality Using Portable and Low-Cost Approaches". International Journal of Distributed Sensor Networks, 2013, 1-11., Doi: 10.1155/2013/249598

Arkoc Orhan (2014). "Municipal solid waste landfill site selection using geographical information systems: a case study from Çorlu, Turkey". Arabian Journal of Geosciences, 7(11), 4975-4985., Doi:10.1007/s12517-013-1107-y

Tuna G., Arkoc O., Koulouras G., Potirakis S. M. (2013). "Navigation System of an Unmanned Boat for Autonomous Analyses of Water Quality". Electronics and Electrical Engineering, 19(8), Doi: 10.5755/j01.eee.19.8.5387

Kılıçaslan Yılmaz, Tuna Gurkan, Gezer Gülsüm, Gulez Kayhan, Arkoc Orhan, Potirakis Stelios M. (2014)." ANN-Based Estimation of Groundwater Quality Using a Wireless Water Quality Network". International Journal of Distributed Sensor Networks, 2014, 1-8., Doi: 10.1155/2014/458329

Arkoc Orhan (2014). "Heavy Metal Concentrations of Groundwater in the East of Ergene Basin", Turkey.Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 93(4), 429-433., Doi: 10.1007/s00128-014-1347-x,

Tuna, G.; Nefzi, B.; Arkoc, O.; Potirakis, S. M.(2014) "A Real-Time Remote Monitoring of Water Quality by Means of a Wireless Sensor Network", Sensor Letters, Volume 12, Number 9, September 2014, pp. 1414-1421(8) http://dx.doi.org/10.1166/sl.2014.3327

Arkoc, O., Ucar, S., & Ozcan, C. (2016). Assessment of impact of coal mining on ground and surface waters in Tozaklı coal field, Kırklareli, northeast of Thrace, Turkey. Environmental Earth Sciences, 75(6), 514.

Arkoc, O. (2012)"Assessment of scaling properties of groundwater with elevated sulfate concentration: a case study from Ergene Basin, Turkey", Arabian Journal of Geosciences, Springer,  DOI:10.1007/s12517-012-0704-5

Arkoc, O.(2011), "Assessment of Water Quality of East Part of the Ergene Basin, Turkey", Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 11 , No 4, 1644-1655, http://www.jepe-journal.info/

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Arkoç, O., Akıncı, T. Ç., & Nogay, H. S. (2016). Yapay Sinir Ağları Yardımı ile Yeraltı Suyunda Sodyum Absorbsiyon Oranı (SAR) Tahmini: Ergene Havzası Doğu Akiferi Örneği. Geological Engineering Journal/Jeoloji Mühendisligi Dergisi, 40(2).p177-188.
Arkoc, O. (2016). Application of Water Quality Index with the Aid of Geographic Information System in Eastern Thrace to Assess Groundwater Quality. Geological Engineering Journal/Jeoloji Mühendisligi Dergisi, 40(2). p189-207.

Arkoç, O . (2018). Trakya Bölgesi, Hayrabolu Havzasında Akiferin Kirlenmeye Karşı Duyarlılığının DRASTIC ve DRASTIC-AHP Yöntemleri ile Haritalanması. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 6-22. http://dergipark.gov.tr/kujs/issue/38418/380848

Arkoç, O . (2018). Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilen Tematik Haritalar Yardımıyla Edirne Kent Merkezi ve Çevresi Yeraltısularının Sulama ve Kullanma Açısından Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19 (1), 9-20. http://dergipark.gov.tr/tujes/issue/32912/297533

Arkoç, O , Özşahin, B . (2018). ASSESSMENT OF COASTLINE CHANGE OF LAKES OF GALA NATIONAL PARK (NW TURKEY) WITH MULTI-TEMPORAL SATELLITE IMAGES. Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 4 (1), 12-29. http://dergipark.gov.tr/klujes/issue/37436/378079

Arkoç, O., Erdoğan, M. "Ergene Havzası, Çorlu – Çerkezköy arasındaki kesiminin hidrojeokimyası" İTÜ Dergisi/d - Mühendislik Dergisi Mühendislik Serisi, Cilt: 5, Sayı: 2, (2006)
Arkoç, O. “Nene Hatun Tünelinde (İzmir) ‘Q’ Kaya Kütle Sınıflamasının Uygulanması (1+504.00-1+314.30km)”, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi,(2002)
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Tuna Gurkan, Nefzi Bilel, Arkoc Orhan, Potirakis Stelios M. Wireless Sensor Network-Based Water Quality Monitoring System. 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, IC-MAST, 605, 47-50., Doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.605.47

Tuna Gurkan, Arkoc Orhan, Potirakis Stelios M., Nefzi Bilel Analyzing the Water Budgets of Reservoirs by Using Autonomous Mini Boats. 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, IC-MAST, 605, 51-54., Doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.605.51

Arkoc, O., Assessment of groundwater vulnerability via combination of DRASTIC and AHP methods in southern Thrace, Turkey. IWA-PPFW2017  Regional Symposium on water, wastewater and environment, 22-24 March 2017, Çeşme, İzmir, Turkey

Arkoc, O., Özşahin, B., Sınır Oluşturan Suların Sorunları, Komşu Ülkeler Arası Projeler, Meriç Nehri Örneği, 10. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 27-28 Nisan 2017, Edirne.

Arkoc, O., Savran, D.,Assessment of Groundwater Quality of East Thrace, Turkey For Irrigation Purposes with The Aid of Geographical Information Systems.16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-60-5

Arkoç, O., Özşahin, B. Impact of Earth Sciences in Urban Planning Boundries and Application of Geographical Information Systems (GIS) (Kentsel Planlamada Sınırlamalara Yerbilimlerinin Etkisi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanımı), IX. Int Sinan Symp. Symp Book pp 117-123 ,April 2015, Edirne, Turkey

Arkoç, O., Uymaz, A.K., Candeğer, O. “Water Quality and Heavy Metal Contamination of Drinking Water Wells in Ergene Basin” Proc. 4th Int. Conference of The Balkan Environmental Association, Edirne, (2001)
İnce, H., Uymaz, A.K., Erdoğan, T. Arkoç, O. “Determination of Environmental Hazard of Open Pit Mines in Thrace Region by Geodesical Methods” Proc. 4th Int. Conference of The Balkan Environmental Association, Edirne, (2001)
Özşahin, B., Arkoç, O., “Historical Arch Bridges of Turkey and restoration Practices” 4. th International Sinan Symposium, Edirne, (2008)
İnce, H., Uymaz, A.K., Erdoğan, T. Arkoç, O., Hersek, E. “Recultivation Studies in TKİ Saray-Edirköy Lignite Mine” Proc. 4th Int. Conference of The Balkan Environmental Association, Edirne, (2001)
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Arkoç, O.,"Ergene Havzası, Çorlu,Çerkezköy kesimindeki yeraltısularının hidrojeokimyasal degerlendirilmesi", 5. Jeokimya Sempozyumu, Denizli, 2012

Projeler

YTÜ, "Dagıtık Kontrol Uygulamaları için Etkin Teknolojiler", BAP, Arastırmacı ,2013

Kuzey Marmara, Tozaklı (Kırklareli) Mevkii Madencilik Faaliyetlerinin Yeraltısularının Kalitesine Etkisinin Araştırılması. Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 4 - 2012- Proje Yürütücüsü
"Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı" Projesi- T.C. Çevre Bakanlığı 20044-25.5.200-26.12.2002- Planlama Ekibi Üyesi
Diğer

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus