Onur GÜNAYDIN

Onur GÜNAYDIN

Öğretim Görevlisi

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

onur.gunaydin@klu.edu.tr
o.gunaydin@hotmail.com

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 00/00/0000
 • Doğum Yeri: Kadıköy
Eğitim Durumu
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi Doktora
  Mezuniyet:
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2014
 • Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans
  Mezuniyet: 2009
 • Burhan Felek Lisesi Lise
  Mezuniyet: 2001
Uzmanlık Alanları
Kurumsal İletişim İletişim Teorileri Sosyal Medya Yönetimi
İlgi Alanları
İletişim Kuramları
Sosyal Teori
Bilgi İletişim Teknolojileri
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Öğretim Görevlisi
  Pınarhisar Meslek Yüksek Okulu, Başlama: 2013

Görevler

Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
 • Bölüm Başkanı 29/09/2013 - 08/09/2014
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
 • Öğretim Görevlisi 22/09/2013 -

Yayınlar

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • Genç Akademisyenler Buluşması 18-20 Haziran 2010 Yalova

   

  Küresel Medya ve Kültürlerarası Ötekileşim


  Küresel iletişim ağları, sanayileşmesini gerçekleştirmiş büyük ekonomilere sahip batı ülkelerinin üretimi, denetimi ve yönlendirilmesindedir. İletişim ağlarında akışın merkezden çevreye doğru olması batılı ülkeleri kültür ihraç eder hale getirmiştir. Bu akışın tek yönlü olması çevredeki kültürlerin dönüşmesini hızlandırmakla beraber bu kültürlerin meydana geldikleri mekânlarda ötekileşmesi sonucunu beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada batılı toplumların batı dışı toplumları nasıl sömürgeleştirdiği ve bu toplumların kültürlerinin yok edilmesinin meşruluğunu sağlarken hangi araçları ve yöntemleri kullandığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Verilen Dersler

Bütünleşik Pazarlama
 • Bir kurum ya da müşteri için tutundurma amaçlı iletişim stratejisi geliştirebilmede gerekli olan temel pazarlama iletişimi bilgisini sağlamak, pazarlama iletişimi konusunda akademik altyapıya ve uygulama bilgisine sahip olmak.

Etkinlik Yönetimi
 • Dersin İçeriği  Ders, gösteri, konser, festival, kurumsal etkinlik gibi genel olarak eğlence sektörünün içerisinde yer alan farklı etkinliklerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi ile ilgili konulara bakar. Vizyon, amaç, hedef kitle, gerçekleştirilebilirlik kriterleri üzerinden gerçek etkinliklerin değerlendirildiği derste, aynı zamanda öğrencilerin üzerinde çalışacakları etkinlikler üzerinden bir etkinlik ile ilgili bütün süreçler tartışılır.

Haber Toplama Yazma
 • Haberin ve haberciliğin nitelikleriyle haber toplama ve yazma tekniklerinin kazandırılması, haberlerin seçiminden, yayınına kadar olan süreci incelenmesi

Halkla İlişkiler
 • Dersin İçeriği  Halkla ilişkilerin tanımı, içeriği, uygulama alanı, hakkında verilecek genel bilgiler ışığında hedef kitlelerle iletişimde halkla ilişkilerin önemini vurgulamak.

Halkla İlişkiler Yönetimi
 • Dersin İçeriği  Halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, araştırmaların yapılması, yürütme ve uygulama çalışmalarının birbiriyle uyumlu yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi için halkla ilişkiler yönetiminin yapılandırılması ile ilgili konular işlenmektedir.

İletişim Kuramları
 • Çağdaş medya, içerik ve izleyicileri etkileyen etkenler gözden geçirilerek, kitle iletişim kuramları ve bunların profesyonel iletişimcilerin etkinlikleri ve amaçlarıyla ilişkisini kavramak

İletişim Sosyolojisi
 • Dersin İçeriği   Kitle iletişim süreçleri ve medya ile toplumsal dinamikler arasındaki ilişkileri analiz etmek. Kültürel kimliklerin inşa süreçlerinde ve sosyal gerçekliklerin üretilişinde medyanın rolünü tartışmak.

İletişime Giriş
 • Dersin İçeriği  İletişimde temel kavramlar, iletişim türleri, iletişim düzeyleri, iletişim ve algılama, iletişim modelleri, kendini tanıma, işitme ve dinleme, sürtüşme ve çatışmalar, iletişim teknolojileri, kitle iletişim araçları,iletişim ve toplum konuları ele alınacaktır.

Kitle İletişim
 • Öğrencilerin hem kitle iletişiminin doğasını anlamalarını hem de kitle iletişimi ile halkla ilişkiler arasındaki bağlar hakkında bilgilenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Medya Planlama
 • Medya planlamasının tanımı yapılarak, medya planlama faaliyetleri, medya araçlarının medya planlamasındaki rolü konularında uygulamaya yönelik kavramların öğretilmesidir.

Medya Siyaset ve Kültür
 • Toplumda medyanın fonksiyonunu ve önemini kavrama. Medya aracılığıyla oluşan kültürel ürünler, içinde yaşanılan toplum ve kültürü anlama

Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler bilimsel temel bilgileri vermek, Halkla İlişkiler biliminin temellerini, doğuş nedenlerini, önemini ve ilkelerini kavratmak.

Sosyolojik Sinema Okumaları
 • Sinemanın neliği hakkında öğrencilere kavramsal bir çerçeve kazandırmak. Filmleri sosyolojik olarak değerlendirebilmek.