Oğuzhan ÖZÇELİK

Oğuzhan ÖZÇELİK

Öğr Gör

Babaeski Meslek Yüksekokulu

oguzhanozcelik@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

Eğitim Durumu
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi / Uluslararası Ticaret (devam ediyor) Doktora
  Mezuniyet:
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi / Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans
  Mezuniyet:
 • Mersin Üniversitesi / İİBF Lisans
  Mezuniyet:
 • Saint Benoit Fransız Lisesi Lise
  Mezuniyet:
Uzmanlık Alanları
Regional Trade Agreements International Trade
İlgi Alanları
Statistics and Econometrics
Yabancı Diller
English
Francais
Akademik Ünvanlar

Görevler

Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma merkezi
 • Müdür Yardımcısı -

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • "Akreditifli Ödeme Yöntemine Uygun Olarak Deniz Konişmentolarının Hazırlanması" Avrasya Bilimler Akademisi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2018.

 • Cinsiyet İle Tüketici Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ve Ampirik Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015

 • Recommendations for Foreign Trade Companies Established in Turkey on Making Charter Party Marine Bills of Lading in Accordance with Letter of Credit-L/C Method.2016.Journal of International Trade and Law.

 • Important and Critical Issues of Complying Presentation Based Upon Letter of Credit (L/C) Payment.2017. International Trade, Logistics and Law.

Diğer
 • Derinleşme Dönemi: Türkiye ve Sudan İlişkileri. 13 Mart 2018 tarihli YENİ ŞAFAK gazetesi.

Verilen Dersler

Commercial Maths
 •  

   

Financial Maths
 •  

   

Statistics
 • Statistics for Business and Economics  "Paul Newbold"

  Matematiksel İstatistik "John E.Freund"
   

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.