Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Ateş
Mimarlık Fakültesi
Oğuz Ateş

Oğuz Ateş
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Peyzaj Planlama
 • Mekansal Planlama
İlgi Alanları
 • Bilgisayar Destekli Tasarım ve Planlama
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
Eposta
 • oguzates@klu.edu.tr
Doğum Yeri
Kırklareli
Lisans
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
Bartın Üniversitesi

Mezuniyet: 2012

Doktora
Düzce Üniversitesi

Mezuniyet: 2017

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2019

Araştırma Görevlisi Doktor
İnönü Üniversitesi

Başlama: 2017

Araştırma Görevlisi
İnönü Üniversitesi

Başlama: 2011

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar
 1. B. Yılmaz, D. Doğan, O. Ateş, S. Cengiz, S. Görmüş, “Sustainable Use of Agricultural Lands in the Scope of Urban Agriculture the Sample of Malatya, Turkey”, Journal of Environmental Protection and Ecology, 17(4), 1401-1407, 2016. SCI-E. 5.2.2. Atik, A.,
 2. F. Aslan, B. Yılmaz, O. Ateş, “Modelling Purchasing Demand of Urban People for Ornamental Plants Using Logistic Regression Analysis: Sample of Malatya City,” Journal of Animal and Veterinary Advances, 12(16):1317-1324, 2013, SCI-E. 5.2.3.
 3. Aslan, F., Ateş, O., Visual physical landscape analysis of a traditional street: A case study of Beskonaklar, Malatya, Turkey, International Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012 Volume 10, Issue 3&4, 2012. 5.2.4. Celikyay, S., Dönmez, S.,
 4. Bollukcu, P., Kahriman, E., Ateş, O., An Urban Design Framework For Sustainability of Historical Enviroment: Case of Safranbolu, Turkey, African Journal of Agriculture, May issue, 2010. 
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 1. F. Aslan, O. Ateş,  “Elazığ Kenti İçin Bir Arkeopark Önerisi”,  İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 4(1), 163-174., Doi: 10.22252/ijca.436115 (Yayın No: 4301782), 2018.
 2. O. Ateş, M. Sabaz, “İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde Arboretum Park Oluşturulmasına Yönelik Bir Araştırma”,  İnönü Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi,  2014.
 3. F. Aslan, B. Yılmaz, A. Atik, D. Doğan, O. Ateş, “Malatya Yeşilyurt İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Çözüm Önerileri”, Turkish Journal of Scientific Reviews (Derleme), 7(2):34-37, 2014.
 4. A. Atik, B. Yılmaz, F. Aslan, O. Ateş, E. Taçoral, “Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Eğitim ve Meslekten Beklentilerinin İnönü Üniversitesi Örneğinde İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma”, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 3(8):105-122, 2013.
 5. Kaya, L. G., B. Yılmaz, F. Aslan, O. Ateş, “Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı Mesleğinde Öncü Kadınlar,” Woman as a Category of Science: The Fourth International Women`s Symposium on Literature, Language, Culture, Art, Landscape and Design Studies, 983-989, Malatya, 2011.
 6. Koçan, N., Ates, O., "Yapılaşmanın Görsel Yönden Kıyı Peyzajına Etkisi: Bartınİnkumu Örneğinde Değerlendirme" Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 74 - 86, 2011.
 7. Yılmaz, B., Kaya, L. G., Ates, O., Memlük, Y., "Geleneksel Yapıların Kentsel Mekanda Oluşturduğu Düzenin Bartın Kenti Örneğinde İncelenmesi," İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 1 - 10, 2011. 
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 1. O. Ateş, A. Tuna, S. Güven, “Bilişsel Haritalama Yöntemi İle Kent Kimliğinin Değerlendirilmesi: Malatya İli Battalgazi İlçesi Örneği”, Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, 24-25 Aralık, İstanbul, 2018. (Tam metin)
 2. A. Tuna, O. Ateş, “Arkeolojik Peyzajların Aktarımında 3D Teknolojilerin Kullanımı”, Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, 24-25 Aralık, İstanbul, 2018. (Özet Bildiri)
 3. F. Aslan, O. Ateş, B. Kuruçaylı, “Malatya İli Kentsel Akustuğin Yakalanması Niteliğinde İşitsel Peyzaj Yaklaşımı”, 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2-3 Kasım, Antalya, 2018.  (Özet Bildiri)
 4. F. Aslan, O. Ateş, Ş. Akdoğan, “Ekolojik Tasarım Kriterlerine Göre Cadde Peyzajı İyileştirme Modeli: Malatya İnönü Caddesi Örneği”, 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2-3 Kasım, Antalya, 2018. (Özet Bildiri)
 5. F. Aslan, O. Ateş, İ. Aydın, “Bir Doğa Deneyimi Önerisi”,  5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2-3 Kasım, Antalya, 2018. (Özet Bildiri)
 6. O. Ateş, F. Aslan, B. Bozduman, “Malatya Turgut Özal Tabiat Parkının Görsel Peyzaj Algısının Peyzaj Mimarlığı Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi”, 4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 18-19 Ekim, Girne, KKTC, 2018. (Özet Bildiri)
 7. F. Aslan, O. Ateş,  T. Karsavuran, “Kent Donatılarının Kent Kimliğine Katkısı: Malatya Örneği”,  4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 18-19 Ekim, Girne, KKTC, 2018. (Tam metin)
 8. O. Ateş, F. Aslan, R. S. Yergin, “Vandalizm’in Kentsel Yeşil Alanlarda Etkilerinin İncelenmesi: Malatya Abdullah Gül Parkı Örneği”, 4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 18-19 Ekim, Girne, KKTC, 2018. (Özet Bildiri)
 9. F. Aslan, O. Ateş, “Elazığ Şahinkaya Örneğinde Bir Arkeopark Önerisi”,  3. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 4-5 Mayıs, Kocaeli, 2018. (Özet Bildiri)
 10. O. Ateş,  “Doğal Yaşamın Kent İstilasından Korunması”,  II. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi; Yarının Kentleri, 16 -20 Nisan, Nevşehir, 2018. (Davetli Konuşmacı) (Özet Bildiri).
 11. F. Aslan, O. Ateş, Ö. F. Başgün, “Fiziksel Engelli Çocuklar İçin İyileştirme Bahçesi Elazığ Örneği”,  II. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi; Yarının Kentleri, 16 -20 Nisan, Nevşehir, 2018. (Tam metin)
 12. O. Ateş, O. Uzun, “Mekânsal Planlamada Peyzaj Hassasiyetinin İrdelenmesi: Malatya Kenti Örneği”, II. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi; Yarının Kentleri, 16 -20 Nisan, Nevşehir, 2018. (Özet Bildiri)
 13. F. Aslan, O. Ateş, B. Yılmaz, N. Elmas, “Malatya Kentsel Alanında Bir Yeşil Alan Sistemi Önerisi”, II. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi; Yarının Kentleri, 16 -20 Nisan, Nevşehir, 2018. (Tam metin)
 14. B. Yılmaz, F. Aslan, O. Ateş, “Malatya’daki Zamansal ve Mekânsal Değişimimin Fahri Kayahan Bölgesi Örneğinde İncelenmesi”, Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 25-26 Kasım 2017,Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2017. (Özet Bildiri)
 15. B. Yılmaz, F. Aslan, O. Ateş, “Analysis of the System of Accessible Design in the Example of Malatya City”, Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 25-26 Kasım 2017,Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2017. (Özet Bildiri)
 16. B. Yılmaz, F. Aslan, O. Ateş, “İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının ve Farkındalıklarının Ölçülmesi, Malatya Kenti Örneği”, Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 25-26 Kasım 2017,Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2017. (Özet Bildiri)
 17. B. Yılmaz, F. Aslan, O. Ateş, “Kentsel Yenileme Kapsamında Kentsel Dönüşüm Projelerinin İncelenmesi, Malatya İli Battalgazi İlçesi Taştepe Mahallesi Örneği”, Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 25-26 Kasım 2017,Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2017. (Özet Bildiri)
 18. B. Yılmaz, F. Aslan, O. Ateş, “Healing Garden, The Unification Place of Nature, Health and Design”, Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 25-26 Kasım 2017,Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2017. (Özet Bildiri)
 19. B. Yılmaz, S. Cengiz, F. Aslan, A. Tuna, O. Ateş, “Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanımı”, 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, 2017. (Özet Bildiri)
 20. O. Ateş, A. Atik, F. Aslan, B. Yılmaz, “Nüfus Hareketleri ve Kentlerdeki Yansımaları: Malatya Kenti Örneği”, I. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi; Şehir Çevre ve Sağlıkta İşbirliği, 11-15 Mayıs 2016, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kongre Kitabı, 302-309, 2016. (Tam metin)
 21. B. Yılmaz, F. Aslan, A. Atik, O. Ates, “Kentsel Dokudaki Zamansal Ve Mekânsal Değişimin Neden Olduğu Etkilerin İncelenmesi: Malatya Kenti Örneği”, I. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi; Şehir Çevre ve Sağlıkta İşbirliği, 11-15 Mayıs 2016, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kongre Kitabı, 84-90, 2016. (Tam metin) 
 22. B.Yilmaz, S. Cengiz, S. Görmüş, O. Ateş, D. Doğan, “The Effects of Urban Sprawl on Apricot Gardens in Malatya, Turkey”, Marine Coastal Development Sustainability (MACODESU 2015), 18-20 September, Trabzon, Full Text Book, 343-352, 2015. (Tam metin)
 23. B.Yilmaz, D. Doğan, O. Ateş, S. Cengiz, S. Görmüş, “Sustainable Utilization of Arable Land Within Urban Agriculture: Example of Malatya Province, Turkey”, Marine Coastal Development Sustainability (MACODESU 2015), 18-20 September, Trabzon, 2015. (Özet Bildiri) 
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 1. B. Yılmaz, A. Atik, F. Aslan, O. Ateş, D. Doğan, “Parkların Gelişmişlik Düzeyinin Belirlenmesine İlişkin Metodolojik Bir Yaklaşım Malatya Kenti Örneği”, 1. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarliği Kongresi, 15-17 Ekim 2015, Ankara, Bildiriler Kitabı, 127-136, 2016. (Tam metin)
 2. B. Yılmaz, D. Doğan, O. Ateş, “Tarihi ve Arkeolojik Mirasın Sürdürülebilirliği İçin Koruma ve Geliştirme Stratejileri Battalgazi İlçesi, Malatya”, 1. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 15-17 Ekim 2015, Ankara, Bildiriler Kitabı, 394-404, 2016. (Tam metin) 
Basılmış Kitap ya da Bölümler
 1. O. Ateş, A. Gül, "Use of Digital Technologies in Landscape Architecture: 3D Printers", New Approaches to Spatial Planning and Design, Peter Lang Press, ISBN: 978-3-631-78274-3, 369 - 379, 2019.
 2. O. Ateş, B. Yılmaz, F. Aslan, “Interdisciplinary Convergence: Landscape Planning and Spatial Planning Disciplines”, Current Trends in Science and Landscape Management, St. Kliment Ohridski University Press, ISBN: 978-954-07-4338-7, 643-653, 2017.
 3. F. Aslan, B. Yılmaz, O. Ateş, “Fiziksel Engelli Vatandaşlar İçin Tasarım Uygulamalarına Göre Ulaşım Akslarının Erişilebilirlik Açısından İrdelenmesi: Malatya Kenti Kışla Caddesi Örneği”, Sanat ve Tasarım Yaklaşımları, Gece Kitaplığı, ISBN: 978-605-288-100-2, 77-118, 2017.
 4. F. Aslan, B. Yılmaz, O. Ateş, “Malatya Fuzuli Caddesinin Erişilebilirlik Açısından İrdelenmesi”, Sanat ve Tasarım Yaklaşımları, Gece Kitaplığı, ISBN: 978-605-288-100-2, 5376, 2017. 
 5. B. Yılmaz, D. Doğan, O. Ateş, “Use of GIS in the Inventory, Planning and Management Applications Based on Landscape Ecology”, Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, St. Kliment Ohridski University Press Sofia, ISBN: 978-954-07-3999-1, 112-124, 2015. 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus