ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MEHMET SALİH ÖZDEMİR
İlahiyat Fakültesi
MEHMET SALİH ÖZDEMİR

MEHMET SALİH ÖZDEMİR
Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Yabancı Diller
  • ARAPÇA - FARSÇA
Uzmanlık Alanları
  • Kur'an-ı Kerim ve Kıraatlar
Telefon
  • 05445932509
Eposta
  • salih-ibelhi@hotmail.com
Doğum Yeri
MARDİN
Lisans
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet: 0000

Yüksek Lisans
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ- DEVAM EDİYOR

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
İlahiyat Fakültesi

Başlama: 0000

İlahiyat Fakültesi
  • Görev: Öğretim Görevlisi
  • Başlama: 22/02/2018

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD DERSİ -II-

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD DERSİ -II- Ders Kur’ân-ı Kerîm ve Dr.Öğr. üyesi. Ahmet Gökdemir’in hazırlamış olduğu tecvîd ders notları merkeze alınarak işlenecektir. A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR: 1. Kur’ân-ı Kerîm 2. Tecvîd Ders Notları B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI Hafta Ders Akış Süreci/İşlenecek Konular 1 Giriş: Kur’ân’ın faziletleri ve bu dersin özellikle ilahiyatçılar açısından önemi; tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nisâ 24-26. âyetlerin tilâveti. 2 Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nisâ 27-44. âyetlerin tilâveti; Yâsîn 1-12. âyetlerin ezbere dinlenilmesi. 3 Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nisâ 45-65. âyetlerin tilâveti; Yâsîn 13-19. âyetlerin ezbere dinlenilmesi. 4 Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nisâ 66-86. âyetlerin tilâveti; Yâsîn 20-27. âyetlerin ezbere dinlenilmesi. 5 Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nisâ 87-101. âyetlerin tilâveti; Yâsîn 28-34. âyetlerin ezbere dinlenilmesi. 6 Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nisâ 102-121. âyetlerin tilâveti; Yâsîn 35-40. âyetlerin ezbere dinlenilmesi. 7 Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nisâ 122-147. âyetlerin tilâveti; Yâsîn 42-54. âyetlerin ezbere dinlenilmesi. 8 Vize Sınavı: Vizeye kadar işlenen tüm konular 9 Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nisâ 148-170. âyetlerin tilâveti; Yâsîn 55-64. âyetlerin ezbere dinlenilmesi. 10 Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nisâ 171-186/Mâide 1-5 âyetlerin tilâveti; Yâsîn 65-70. âyetlerin ezbere dinlenilmesi. 11 Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Mâide 6-17. âyetlerin tilâveti; Yâsîn 71-78. âyetlerin ezbere dinlenilmesi. 12 Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Mâide 18-37. âyetlerin tilâveti; Târık sûresinin ezbere dinlenilmesi. 13 Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Mâide 38-50. âyetlerin tilâveti; Burûc sûresinin ezbere dinlenilmesi. 14 Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Mâide 51-70. âyetlerin tilâveti; eksik ezberlerin tamamlatılması. 15 Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Mâide 71-82. âyetlerin tilâveti; eksik ezberlerin tamamlatılması. C. SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME 1. Vize ve final sınavları mülakat şeklinde olacaktır. Bütünlemede vize konuları da dahildir. 2. Vize notunun %40’ı Final notunun %60’ı etki edecektir. 3. 2019 yılının bahar döneminden itibaren yüzüne okuma, belirlenen miktarlarda okunup takibi yapılacak ve bu uygulamanın dönem sınavları notlarına etkisi olacaktır. 4. Değerlendirme MUTLAK olacaktır. D. YÜZÜNE ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Yüzünden okuma çalışmasında cüzlerin bir kısmının derste hoca gözetiminde okunması, bu arada tashîh-i hurûf ve tâlim ilkeleri gözetilerek yarım sayfa ile bir sayfa arası kadar bir bölümün hep birlikte okunması, yeri geldiğinde dersin hocası tarafından harflerin sıfat ve mahreçleri ile tecvîd uygulamalarının hatırlatılması önemli birtakım ilkelerdir. Ezberlerin belirlenen sürelerde bitirilmesi hususu önem arz etmektedir. Ayrıca derste her öğrencinin yanında kendisine ait Kur’ân-ı Kerim bulundurması zorunluluğu hususunda azami dikkat gösterilecektir. E. KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD DERSİ -II- EK KAYNAKLAR/EK OKUMA/ÇALIŞMA LİSTESİ 1. Tecvid İlmi ve Dersleri, Sıtkı Gülle. 2. Ta’lim Tecvid ve Kıraat, Ramazan Pakdil. 3. Tecvid Uygulamalı Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenme Rehberi, Davut Kaya. 4. Kur’ân Okuma Esasları, Abdurrahman Çetin. 5. Kur’ân Tilâvetinin Esasları, İsmail Karaçam. 6. Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, İsmail Karaçam. NOT: Bu bilgiler ayrıca ders izleme programına girildiği gibi, Kırklareli Üniversitesi Kişisel Web adresindeki (http://personel.klu.edu.tr/o.mehmetsalih) Verilen Dersler sekmesine de eklenmiştir.
2018-2019 BAHAR DÖNEMİ KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD DERSİ -IV-

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD DERSİ -IV-

 Ders Kur’ân-ı Kerîm ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökdemir’in hazırlamış olduğu tecvîd ders notları merkeze alınarak işlenecektir.

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR:

1. Kur’ân-ı Kerîm

2. Tecvîd Ders Notları  

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI                           

Hafta

Ders Akış Süreci/İşlenecek Konular

1

Giriş: Kur’ân’ın faziletleri ve bu dersin özellikle ilahiyatçılar açısından önemi; tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Tevbe 94-129. âyetlerin tilâveti.

2

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Yûnus 1-42. âyetlerin tilâveti; Fetih 1-9. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

3

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Yûnus 43-97. âyetlerin tilâveti; Fetih 10-12. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

4

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Yûnus 98-109/Hûd 1-37. âyetlerin tilâveti; Fetih 13-15. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

5

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Hûd 38-88. âyetlerin tilâveti; Fetih 16-18. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

6

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Hûd 89-123/Yûsuf 1-22. âyetlerin tilâveti; Fetih 19-23. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

7

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Yûsuf 23-69. âyetlerin tilâveti; Fetih 24-29. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

8

Vize Sınavı: Vizeye kadar işlenen tüm konular

9

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Yûsuf 70-111. âyetlerin tilâveti; Hucurât 1-4. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

10

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Ra’d 1-43. âyetlerin tilâveti; Hucurât 5-8. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

11

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; İbrâhim 1-52. âyetlerin tilâveti; Hucurât 9-11. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

12

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Hicr 1-99. âyetlerin tilâveti; Hucurât 12-14. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

13

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nahl 1-54. âyetlerin tilâveti; Hucurât 15-18. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

14

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nahl 55-93. âyetlerin tilâveti; eksik ezberlerin tamamlatılması.

15

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; 94-128. âyetlerin tilâveti; eksik ezberlerin tamamlatılması.

 

C. SINAVLAR VE DEĞERLERNDİRME

1. Vize ve final sınavları mülakat şeklinde olacaktır. Bütünlemede vize konuları da dahildir.

2. Vize notunun %40’ı Final notunun %60’ı etki edecektir.

3. 2019 yılının bahar döneminden itibaren yüzüne okuma belirlenen miktarlarda okunup takibi yapılacak ve bu uygulamanın dönem sınavları notlarına etkisi olacaktır.

 

4. Değerlendirme MUTLAK olacaktır.

 

D. YÜZÜNE ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yüzünden okuma çalışmasında cüzlerin bir kısmının derste hoca gözetiminde okunması, bu arada tashîh-i hurûf ve tâlim ilkeleri gözetilerek yarım sayfa ile bir sayfa arası kadar bir bölümün hep birlikte okunması, yeri geldiğinde dersin hocası tarafından harflerin sıfat ve mahreçleri ile tecvîd uygulamalarının hatırlatılması önemli birtakım ilkelerdir. Ezberlerin belirlenen sürelerde bitirilmesi hususu önem arz etmektedir. Ayrıca derste her öğrencinin yanında kendisine ait Kur’ân-ı Kerim bulundurması zorunluluğu hususunda azami dikkat gösterilecektir.

 

E. KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD -IV- DERSİ EK KAYNAKLAR/EK OKUMA/ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Tecvid İlmi ve Dersleri, Sıtkı Gülle.

2. Ta’lim Tecvid ve Kıraat, Ramazan Pakdil.

3. Tecvid Uygulamalı Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenme Rehberi, Davut Kaya.

4. Kur’ân Okuma Esasları, Abdurrahman Çetin.

5. Kur’ân Tilâvetinin Esasları, İsmail Karaçam.

6. Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, İsmail Karaçam.

NOT: Bu bilgiler ayrıca ders izleme programına girildiği gibi, Kırklareli Üniversitesi Kişisel Web adresindeki (http://personel.klu.edu.tr/o.mehmetsalih) Verilen Dersler sekmesine de eklenmiştir.

 

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD DERSİ -VI-

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD DERSİ -VI-

Ders, Kur’ân-ı Kerîm ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökdemir’in hazırlamış olduğu tecvîd ders notları merkeze alınarak işlenecektir.

A. DERS İŞLENİŞİ ESNASINDA TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR:

1. Kur’ân-ı Kerîm

2. Tecvîd Ders Notları  

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI                           

Hafta

Ders Akış Süreci/İşlenecek Konular

1

Giriş: Kur’ân’ın faziletleri ve bu dersin özellikle ilahiyatçılar açısından önemi; tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Furkân 21-77. âyetlerin tilâveti.

2

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Şuarâ 1-111. âyetlerin tilâveti; Bakara 153-157. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

3

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Şuarâ 112-227. âyetlerin tilâveti; Bakara 153-157. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

4

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Neml 1-63. âyetlerin tilâveti; Âl-i İmrân 144-148. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

5

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Neml 64-93/Kasas 1-28. âyetlerin tilâveti; Âl-i İmrân 144-148. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

6

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Kasas 29-88. âyetlerin tilâveti; Âl-i İmrân 190-194. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

7

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Ankebût 1-45. âyetlerin tilâveti; İbrâhim 35-41. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

8

Vize Sınavı: Vizeye kadar işlenen tüm konular

9

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Ankebût 46-69/Rûm 1-32. âyetlerin tilâveti; Rûm 20-24. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

10

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Rûm 33-60/Lokmân 1-34. âyetlerin tilâveti; Kıyâme 1-19. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

11

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Secde 1-30/Ahzâb 1-30. âyetlerin tilâveti; Kıyâme 20-40. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

12

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Ahzâb 31-73. âyetlerin tilâveti; İnfitâr 1-19. âyetlerin ezbere dinlenilmesi.

13

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Sebe’ 1-54. âyetlerin tilâveti; eksik ezberlerin tamamlatılması.

14

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Fâtır 1-45. âyetlerin tilâveti; eksik ezberlerin tamamlatılması.

15

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Yâsîn 1-83 âyetlerin tilâveti; eksik ezberlerin tamamlatılması.

 

C. SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME

1. Vize ve final sınavları mülakat şeklinde olacaktır. Bütünlemede vize konuları da dahildir.

2. Vize notunun %40’ı Final notunun %60’ı etki edecektir.

3. 2019 yılının bahar döneminden itibaren yüzüne okuma belirlenen miktarlarda okunup takibi yapılacak ve bu uygulamanın dönem sınavları notlarına etkisi cüz başına 1’er puan olacaktır.

4. Değerlendirme MUTLAK olacaktır.

 

D. YÜZÜNE ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yüzünden okuma çalışmasında cüzlerin bir kısmının derste hoca gözetiminde okunması, bu arada tashîh-i hurûf ve tâlim ilkeleri gözetilerek yarım sayfa ile bir sayfa arası kadar bir bölümün hep birlikte okunması, yeri geldiğinde dersin hocası tarafından harflerin sıfat ve mahreçleri ile tecvîd uygulamalarının hatırlatılması önemli birtakım ilkelerdir. Ayrıca derste her öğrencinin yanında kendisine ait Kur’ân-ı Kerim bulundurması zorunluluğu hususunda azami dikkat gösterilecektir.

E. KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD -VI- DERSİ EK KAYNAKLAR/EK OKUMA/ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Tecvid İlmi ve Dersleri, Sıtkı Gülle.

2. Ta’lim Tecvid ve Kıraat, Ramazan Pakdil.                                                         

3. Tecvid Uygulamalı Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenme Rehberi, Davut Kaya.

4. Kur’ân Okuma Esasları, Abdurrahman Çetin.

5. Kur’ân Tilâvetinin Esasları, İsmail Karaçam.

6. Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, İsmail Karaçam.

7. Hitabet ve Mesleki Uygulama, Kamil Yaşaroğlu.

 

NOT: Bu bilgiler ayrıca ders izleme programına girildiği gibi, Kırklareli Üniversitesi Kişisel Web adresindeki (http://personel.klu.edu.tr/o.mehmetsalih) Verilen Dersler sekmesine de eklenmiştir.

 

 

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD DERSİ -VIII-

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD DERSİ -VIII-

Ders, Kur’ân-ı Kerîm ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökdemir’in hazırlamış olduğu tecvîd ders notları merkeze alınarak işlenecektir.

A. DERS İŞLENİŞİ ESNASINDA TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR:

1. Kur’ân-ı Kerîm

2. Tecvîd Ders Notları  

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI                           

Hafta

Ders Akış Süreci/İşlenecek Konular

1

Giriş: Kur’ân’ın faziletleri ve bu dersin özellikle ilahiyatçılar açısından önemi; tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Zâriyât 1-60/ Tûr 1-49. âyetlerin tilâveti.

2

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Necm 1-62/ Kamer 1-55. âyetlerin tilâveti; Ezan duasının ezbere dinlenilmesi.

3

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Rahmân 1-78/ Vâkıa 1-96. âyetlerin tilâveti; İstiğfâr duasının ezbere dinlenilmesi.

4

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Hadîd 1-29. âyetlerin tilâveti; Hacı uğurlama duasının ezbere dinlenilmesi.

5

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Mücâdel 1-22/ Haşr 1-24. âyetlerin tilâveti; Asker uğurlama duasının ezbere dinlenilmesi.

6

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Mümtehine 1-13/ Saff 1-14. âyetlerin tilâveti; eksik ezberlerin tamamlatılması.

7

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Cum’a 1-11/ Munâfikûn 1-11/ Teğâbün 1-18. âyetlerin tilâveti; eksik ezberlerin tamamlatılması.

8

Vize Sınavı: Vizeye kadar işlenen tüm konular

9

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Talâk 1-12/ Tahrîm 1-12/ Mülk 1-30. âyetlerin tilâveti; Kurban duasının ezbere dinlenilmesi.

10

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Kalem 1-52/ Hâkka 1-52/ Meâric 1-44; Açılış merasimi duasının ezbere dinlenilmesi.

11

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nûh 1-28/ Cin 1-28/ Müzzemmil 1-20/ Müddessir 1-56. âyetlerin tilâveti; Ad koyma duasının ezbere dinlenilmesi.

12

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Kıyâme 1-40/ İnsân 1-31/ Mürselât 1-50. âyetlerin tilâveti; eksik ezberlerin tamamlatılması.

13

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Nebe’ 1-40/ Nâziât 1-46/ Abese 1-42/ Tekvîr 1-29/ İnfitâr 1-19/ Mutaffifîn 1-36. âyetlerin tilâveti; eksik ezberlerin tamamlatılması.

14

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; İnşikâk 1-25/ Burûc 1-22/ Târık 1-17/ A’lâ 1-19/ Ğâşiye 1-26/ Fecr 1-30 Beled 1-20/ Şems 1-15/ Leyl 1-21. âyetlerin tilâveti; eksik ezberlerin tamamlatılması.

15

Tashîh-i hurûf ve tecvîd uygulamaları; Duha ve sonrası sûrelerin âyetlerinin tilâveti; eksik ezberlerin tamamlatılması.

 

C. SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME

1. Vize ve final sınavları mülakat şeklinde olacaktır. Bütünlemede vize konuları da dahildir.

2. Vize notunun %40’ı Final notunun %60’ı etki edecektir.

3. 2019 yılının bahar döneminden itibaren yüzüne okuma belirlenen miktarlarda okunup takibi yapılacak ve bu uygulamanın dönem sınavları notlarına etkisi olacaktır.

4. Değerlendirme MUTLAK olacaktır.

 

D. YÜZÜNE ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yüzünden okuma çalışmasında cüzlerin bir kısmının derste hoca gözetiminde okunması, bu arada tashîh-i hurûf ve tâlim ilkeleri gözetilerek yarım sayfa ile bir sayfa arası kadar bir bölümün hep birlikte okunması, yeri geldiğinde dersin hocası tarafından harflerin sıfat ve mahreçleri ile tecvîd uygulamalarının hatırlatılması önemli birtakım ilkelerdir. Ezberlerin belirlenen sürelerde bitirilmesi hususu önem arz etmektedir. Ayrıca derste her öğrencinin yanında kendisine ait Kur’ân-ı Kerim bulundurması zorunluluğu hususunda azami dikkat gösterilecektir.

E. KUR’ÂN OKUMA VE TECVİD DERSİ -VIII- EK KAYNAKLAR/EK OKUMA/ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Tecvid İlmi ve Dersleri, Sıtkı Gülle.

2. Ta’lim Tecvid ve Kıraat, Ramazan Pakdil.

3. Tecvid Uygulamalı Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenme Rehberi, Davut Kaya.

4. Kur’ân Okuma Esasları, Abdurrahman Çetin.

5. Kur’ân Tilâvetinin Esasları, İsmail Karaçam.

6. Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, İsmail Karaçam.

7. Hitabet ve Mesleki Uygulama, Kamil Yaşaroğlu.

NOT: Bu bilgiler ayrıca ders izleme programına girildiği gibi, Kırklareli Üniversitesi Kişisel Web adresindeki (http://personel.klu.edu.tr/o.mehmetsalih) Verilen Dersler sekmesine de eklenmiştir.

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus