Arş. Gör. Öznur AYDINER ÇAKIREL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öznur AYDINER ÇAKIREL

Öznur AYDINER ÇAKIREL
Ünvan
Arş. Gör.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • İstatistik
  • SPSS ile İstatistiksel Veri Analizi
İlgi Alanları
  • Çok Değişkenli İstatistik
  • Zaman Serileri Analizi
Telefon
  • 0 (288) 246-17-09
Eposta
  • o.aydinercakirel@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
16/12/1984
Doğum Yeri
Of
Lise
Bağcılar Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı)

Mezuniyet: 2002

Lisans
Selçuk Üniversitesi, İstatistik

Mezuniyet: 2006

Yüksek Lisans
Selçuk Üniversitesi, İstatistik

Mezuniyet: 2008

Doktora
İstanbul Üniversitesi, Sayısal Yöntemler

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Beykent Üniversitesi

Başlama: 2008

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2010

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
GÜVEN, Gül Nihan; TÜRKER, Feyza; AYDINER, Öznur, "Meslek Yüksekokullarındaki Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğrencilerinin Turizm ve Otel İşletmeciliği Mesleğine Bakış Açıları ve Kariyer Beklentileri (Perspectives on Tourism and Hotel Management Profession and Career Expectations of Tourism and Hotel Management Students in Vocational Schools of Higher Education)", 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Konya.
AYDINER, Öznur; ÇAKIREL, Yasin; GÖRENER, Ali, “ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin KOBİ’lerin Performanslarına Etkisi: Kırklareli İlinde Bir Uygulama”, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, 1-2 Ekim 2010, İğneada, Kırklareli.
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
ÇAKIREL, Yasin; TENGİLİMOĞLU, Dilaver; AYDINER ÇAKIREL, Öznur, "Mesleki Etik Kapsamında Etik ve Etik Kodların Büro Çalışanlarının İş Doyumuna Etkisi", 9. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 7-9 Ekim 2010, Erzurum.
DİLEK, Serkan; ÇAKIREL, Yasin; AYDINER, Öznur, "Ofis İçi Verimlilikte Enformasyon Teknolojilerinin Rolü Üzerine Bir Alan Araştırması", 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 14-16 Ekim 2009, Ankara.
ÇAKIREL, Yasin; ÖZDEMİR KARACA, Pınar; AYDINER ÇAKIREL, Öznur; ÇAKIR, İbrahim, "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Yaptıkları Büroların Ergonomi-Verimlilik İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma", 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 04-06 Ekim 2012, Isparta.
Basılmış Kitap ya da Bölümler
SEMİZ, Mustafa; FİDAN, Esra Betül; AYDINER, Öznur, İstatistiksel Modelleme & EVIEWS, Dizgi Ofset Matbaacılık, Konya 2007.
SEMİZ, Mustafa; OCAK, Bengü; AYDINER, Öznur, Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları- SPSS, Dizgi Ofset Matbaacılık, Konya, 2008.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus