Nuri Gökhan Toprak

Nuri Gökhan Toprak

Asst. Prof.

Department of International Relations

00902882121298
nuri.toprak@klu.edu.tr

 • Personal Information
 • Positions
 • Publications
 • Lectures
 • Announcements

Personal Information

 • Date of Birth: 01/01/1985
 • Place of Birth: Adana
Educational Background
 • Istanbul University Institute of Social Sciences PhD Program of Political Science and International Relations Doctorate
  Graduation: 2016
 • Istanbul University Institute of Social Sciences MSc Program of Political Sciences and International Relations Master's Degree
  Graduation: 2012
 • Marmara University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Political Science and International Relations Graduate
  Graduation: 2007
 • Izmir Milli Piyango Anatolian High School High School
  Graduation: 2003
Profession(s)
International Relations Turkish Foreign Policy
Hobb(y/ies)
Power Concept in International Relations
International Energy Politics
Security Studies
Regional Studies
Language(s)
English
Academic Titles
 • Assistant Professor Doctor
  Kirklareli University, Start Date: 2018
 • Research Assistant Doctor
  Kırklareli University, Start Date: 2009

Positions

Kırklareli University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Relations
 • Mevlana Exchange Programme FEAS Department of International Relations Unit Coordinator 23/10/2014 -
Kırklareli University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Relations
 • Research Assistant 04/09/2012 -
Istanbul University Faculty of Political Sciences Department of International Relations
 • Research Assistant 11/11/2009 - 03/09/2012
Kırklareli University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Relations
 • Research Assistant 14/04/2009 - 10/11/2009

Publications

Articles in International Peer-reviewed Journals
 • Volkan Tatar, Nuri Gokhan Toprak, "Reflections of The Organization of The Islamic Conference Meetings During The Bosnia-Herzegovina War to The Turkish Press", Journal of Politics and World Affairs, Vol. 1, No. 1, April 2012, pp. 37-46, http://www.sign-ific-ance.co.uk/dsr/index.php/JOPWA/article/view/224/248. (Indexed by Advanced Science Index; Bielefeld Academic Search Engine and Google Scholar)

Articles in National Peer-reviewed Journals
 • Nuri Gökhan Toprak, "Türkiye’nin Kazakistan ile Kurmuş Olduğu Enerji İlişkilerinin Türkiye'nin Yumuşak Gücüne Etkisi", Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı:1, Ocak 2017, ss. 111-121.

 • Volkan Tatar, Nuri Gökhan Toprak, "Kendi Kaderini Tayin Kavramının Hukuki ve Siyasi Yönleri Üzerine Bir İnceleme", Bilge Strateji, Cilt: 7, Sayı: 13, Güz 2015, ss. 57-71.

 • Nuri Gökhan Toprak, "B2C E-Ticaret’in Tam Rekabet Piyasası Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği", Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı:1, 2014, ss. 64-75.

International Conferences and Symposiums
 • Volkan Tatar, Nuri Gökhan Toprak, "Eski Yugoslavya'nin Bölünmesinde İçsel Dinamiklerin Etkisi", Izmir University International Syposium on Regional and Global Dynamics: Economics and Political Issues of Turkey and Its Near Abroad, Izmir, May 2011, pp.108-122. (Online) http://rgd.izmir.edu.tr/images/stories/food/rgd_proceedings_book.pdf, ISBN I: 978-605-88696-1-5.

 • Nuri Gökhan Toprak, Volkan Tatar, "Türk Dış Politikasında Enerji'nin Konumu: Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi Özelinde Bir Değerlendirme", Izmir University International Syposium on Regional and Global Dynamics: Economics and Political Issues of Turkey and Its Near Abroad, Izmir, May 2011, pp.88-107. (Online) http://rgd.izmir.edu.tr/images/stories/food/rgd_proceedings_book.pdf,  ISBN I: 978-605-88696-1-5.

 • Nuri Gökhan Toprak, "Avrasya Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri Özelinde Kafkasya Üzerine Bir Değerlendirme", International Conference on Eurasian Economies, St. Petersburg-Rusya, 17-18 September 2013, pp. 983-990, (Online) http://www.eecon.info/proceedings/eecon2013.pdf, ISBN: 978-975-6319-21-5.

 • Zekai Özdemir, Nuri Gökhan Toprak, Aslı Okay Toprak, "Piyasa Kavramına Yeni Bir Bakış", International Congress on Economic Finance and Banking, Bishkek-Kyrgyzstan, 26-28 June 2013, pp. 772-784, (Online) http://iconecfiba.manas.kg/PDF%20PROCESSING%20BOOK.pdf, ISBN: 978-9967-27-068-8.

Published Books or Chapters
 • Nuri Gökhan Toprak, Volkan Tatar, "Türk Dış Politikasında Uluslararası İnsani Müdahale", Uluslararası Güvenlik: Yeni Politikalar, Stratejiler ve Yaklaşımlar, ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Sertif Demir, İstanbul, Beta, 2016, pp. 819-832. ISBN: 6053335368

 • Nuri Gökhan Toprak, Volkan Tatar, “Mısır’ın Suriye Politikası”, Uluslararası Politikada Suriye Krizi, ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım, İstanbul, Beta, Temmuz 2016, ss. 499-510. ISBN: 6053336433

 • Nuri Gökhan Toprak, “İsrail’in Suriye Politikası”, Uluslararası Politikada Suriye Krizi, ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım, İstanbul, Beta, Temmuz 2016, ss. 511-522. ISBN:6053336433

   
 • Nuri Gökhan Toprak, Volkan Tatar, "Geçmişten Günümüze İşbirliği Ekseninde Türkiye-Afrika İlişkileri", Afrika Politikası: 21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı, ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Huriye Yıldırım Çinar, İstanbul, Beta, 2017, ss. 829-854. (ISBN: 9786053338444)

 • Nuri Gökhan Toprak, Volkan Tatar, "Birleşmiş Milletlerin Karadeniz Politikası", Karadeniz Jeopolitiği, ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Volkan Tatar, Burak Şakir Şeker, İstanbul, Beta, 2018, ss. 789-794. (ISBN: 978-605-242-082-9)

 • Nuri Gökhan Toprak, "Türkiye'nin Enerji Güvenliği ve Karadeniz", Karadeniz Jeopolitiği, ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Volkan Tatar, Burak Şakir Şeker, İstanbul, Beta, 2018, ss. 1247-1253. (ISBN: 978-605-242-082-9)

 • Nuri Gökhan Toprak, "Yumuşak Güç Unsuru Olarak Enerji Kaynaklarının Araçsallaştırılması", Current Debates in International Relations & Law Vol 24, ed. Övgü Kalkan Küçüksolak, Abdullah Muhsin Yıldız, IJOPEC Publication Limited, London, 2018, ss. 59-72.

Other
 • Nuri Gökhan Toprak, "By Supporting Armenia, Israel Will Worsen Ties with Azerbaijan," News.Az, 29 September 2011, (Online) http://www.news.az/articles/politics/45520.

 • Burak Şakir Şeker, "Investigating Emerging Energy Security Issues During the 21st Century: Maritime Transport and Alternative Modes of Liquefied Natural Gas Bunkering", Current Debates in Internatıonal Relations & Law, ed. Övgü Kalkan Küçüksolak, London, IJOPEC Publication Limited, December 2017, s. 116 (Cited Study: Toprak, N.G., Tatar, V. (2011), Türk Dış Politikasında Enerjinin Konumu: Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, İzmir Üniversitesi Uluslararası Bölgesel ve Küresel Dinamikler Konferansı, pp. 88-107).

 • Jan Došek, "Syndrom Kin-Country", Masarykova Univerzita Fakulta Sociálních Studií Katedra Mezinárodních Vztahů a Evropských Studií, Nymburk 2014, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 25. (Cited Study: "Reflections of The Organization of The Islamic Conference Meetings During The Bosnia-Herzegovina War to The Turkish Press", Journal of Politics and World Affairs, Vol. 1, No: 1, s. 41). 

 • Birol Büyükdoğan, "Küresel Güçlerin Bölgesel Çalışmalarında Küresel Halkla İlişkiler Şirketlerinin Uygulamaları: Kafkaslarda Doğalgaz Boru Hatları Örneği", the Eurasian Research Institute Working Papers, No: ERI_WP-003, Almaty, 2015, s. 22. (Cited Study: "Avrasya Doğal Gaz Hattı Projeleri Özelinde Kafkasya Üzerine Bir Değerlendirme", International Conference on Eurasian Economies, St Petersburg, 2013).

 • Faruk Sönmezoğlu, Son On Yıllarda Türk Dış Politikası: 1991-2015, İstanbul, Der Yayınları, 2016, s. 764. (Cited Study: "Nabucco Doğal Gaz Enerji Boru Hattı Projesi'nin Türkiye'nin Rusya ile Olan İlişkilerine Etkisi", Unpublished Master Thesis, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2011).

 • Büşra Dillioğlu, Mustafa Dillioğlu, "Turkish Foreign Policy Toward Bosnia and Herzegovina During the Bosnian Conflict 1992-1995", European Conference in Technology and Society 2013 (EuroTecS- 2013), Sarajevo, 27-28 June 2013, p. 70. (Cited Study: Volkan Tatar, Nuri Gökhan Toprak, "Reflection of the Organization of the Islamic Conference Meetings During the Bosnia-Herzegovina War to the Turkish Press", Journal of Politics and World Affairs, Vol.1 No.1, April 2012, pp. 37-46).

Lectures

FOREIGN POLICY ANALYSIS
 • The course plans to resolve the internal and external factors affecting the foreign policies of states through case studies. In addition, through those case studies, the tools and strategies which were put in practice will be examined s to express the factors which shape the foreign policy decisions.

INTERNATIONAL CONFLICT RESOLUTIONS
 • It is aimed to give information to students about international conflict solutions by considering conceptual approaches about how international conflicts should manage and the case studies how international conflicts managed in practice. 

INTERNATIONAL ENERGY POLITICS
 • The foreign energy policies of countries are studied within the context of different global and geopolitical agendas they have created in international politics

POLITICAL SCIENCE I
 • To understand the background of political issues by taking into account a number of key and conceptual topics of political science

Announcements

There is no record saved yet.