Arş. Gör. Dr. Nuri Gökhan TOPRAK
İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
Nuri Gökhan TOPRAK

Nuri Gökhan TOPRAK
Ünvan
Arş. Gör. Dr.
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Uluslararası İlişkiler
  • Türk Dış Politikası
İlgi Alanları
  • Uluslararası İlişkiler'de Güç Kavramı
  • Uluslararası Enerji Politikaları
  • Güvenlik Çalışmaları
Telefon
  • 0 (288) 246-17-09
Eposta
  • nuri.toprak@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
01/01/1985
Doğum Yeri
Adana
Lise
İzmir Çiğli Milli Piyango Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2003

Lisans
Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2012

Doktora
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2016

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi, İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü

Başlama: 2009

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
  • Görev: Mevlana Bölüm Koordinatörlüğü
  • Başlama: 23/10/2014

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Volkan Tatar, Nuri Gökhan Toprak, "Eski Yugoslavya'nin Bölünmesinde İçsel Dinamiklerin Etkisi", İzmir Üniversitesi Uluslararası Bölgesel ve Küresel Dinamikler Konferansı: Türkiye ve Yakın Çevresinin İktisadi ve Siyasi Meseleleri, Mayıs 2011, ss.108-122.

Nuri Gökhan Toprak, Volkan Tatar, "Türk Dış Politikasında Enerji'nin Konumu: Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi Özelinde Bir Değerlendirme", İzmir Üniversitesi Uluslararası Bölgesel ve Küresel Dinamikler Konferansı: Türkiye ve Yakın Çevresinin İktisadi ve Siyasi Meseleleri, Mayıs 2011, ss. 88-107.

Nuri Gökhan Toprak, "Avrasya Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri Özelinde Kafkasya Üzerine Bir Değerlendirme", International Conference on Eurasian Economies, St. Petersburg-Rusya, 17-18 Eylül 2013, ss. 983-990.

Zekai Özdemir, Nuri Gökhan Toprak, Aslı Okay Toprak, "Piyasa Kavramına Yeni Bir Bakış", Uluslararası Ekonomi, Finans ve Bankacılık Kongresi, Bişkek-Kırgızistan, Haziran 2013, ss. 772-784.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Nuri Gökhan Toprak, “Avrasya Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri Özelinde Türk Dış Politikası Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiye- Rusya İlişkileri ve Enerji Güvenliği Paneli, Kırklareli Üniversitesi, 17 Aralık 2015. 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Nuri Gökhan Toprak, Volkan Tatar, "Geçmişten Günümüze İşbirliği Ekseninde Türkiye-Afrika İlişkileri", Afrika Politikası: 21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı, ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Huriye Yıldırım Çinar, İstanbul, Beta, 2017, ss. 829-854. (ISBN: 9786053338444)

Nuri Gökhan Toprak, Volkan Tatar, "Türk Dış Politikasında Uluslararası İnsani Müdahale", Uluslararası Güvenlik: Yeni Politikalar, Stratejiler ve Yaklaşımlar, ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Sertif Demir, İstanbul, Beta Yayınları, 2016, ss. 819-832.

Nuri Gökhan Toprak, Volkan Tatar, “Mısır’ın Suriye Politikası”, Uluslararası Politikada Suriye Krizi, ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım, İstanbul, Beta, Temmuz 2016, ss. 499-510.

Nuri Gökhan Toprak, “İsrail’in Suriye Politikası”, Uluslararası Politikada Suriye Krizi, ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım, İstanbul, Beta, Temmuz 2016, ss. 511-522.

Diğer

Faruk Sönmezoğlu, Son On Yıllarda Türk Dış Politikası: 1991-2015, İstanbul, Der Yayınları, 2016, s. 764. Atıf Yapılan Eser: "Nabucco Doğal Gaz Enerji Boru Hattı Projesi'nin Türkiye'nin Rusya ile Olan İlişkilerine Etkisi", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2011.

Büşra Dillioğlu, Mustafa Dillioğlu, "Turkish Foreign Policy Toward Bosnia and Herzegovina During the Bosnian Conflict 1992-1995", European Conference in Technology and Society 2013 (EuroTecS- 2013), Sarajevo, 27-28 June 2013, p. 70. Atıf Yapılan Eser: Volkan Tatar, Nuri Gökhan Toprak, "Reflection of the Organization of the Islamic Conference Meetings During the Bosnia-Herzegovina War to the Turkish Press", Journal of Politics and World Affairs, Vol.1 No.1, April 2012, 37-46.

Birol Büyükdoğan, "Küresel Güçlerin Bölgesel Çalışmalarında Küresel Halkla İlişkiler Şirketlerinin Uygulamaları: Kafkaslarda Doğalgaz Boru Hatları Örneği", the Eurasian Research Institute Working Papers, No: ERI_WP-003, Almaty, 2015, s. 22. Atıf Yapılan Eser: "Avrasya Doğal Gaz Hattı Projeleri Özelinde Kafkasya Üzerine Bir Değerlendirme", International Conference on Eurasian Economies, St Petersburg, 2013.

Jan Došek, "Syndrom Kin-Country", Masarykova Univerzita Fakulta Sociálních Studií Katedra Mezinárodních Vztahů a Evropských Studií, Nymburk 2014, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 25. (Atıf Yapılan Eser ve Sayfası:  "Reflections of The Organization of The Islamic Conference Meetings During The Bosnia-Herzegovina War to The Turkish Press", Journal of Politics and World Affairs, Vol. 1, No: 1, s. 41). 

Nuri Gökhan Toprak, "By Supporting Armenia, Israel Will Worsen Ties with Azerbaijan," News.Az, 29 Eylül 2011, (Çevrimiçi) http://www.news.az/articles/politics/45520.

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar

Ders süresince uluslararası ilişkilerde "sorun" kavramı güvenlik, insani, çevresel ve iktisadi sorunlar ekseninde irdelendikten sonra uluslararası ilişkilerde güncel sorunlar, bölgesel düzeyde analiz edilmektedir.

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar Dersi Haftalık İzlencesi21/09/2017 17:56:02

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus