Dr. Öğr. Üyesi Nuri Gökhan TOPRAK
İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
Nuri Gökhan TOPRAK

Nuri Gökhan TOPRAK
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Türk Dış Politikası
 • Uluslararası Siyaset
 • Bölgesel Çalışmalar
İlgi Alanları
 • Uluslararası İlişkiler'de Güç Kavramı
 • Uluslararası Enerji Politikaları
 • Güvenlik Çalışmaları
 • Siyasi Tarih
Telefon
 • 0 (288) 247 16 09 (Dahili: 2118)
Eposta
 • nuri.toprak@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
01/01/1985
Lise
İzmir Çiğli Milli Piyango Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2003

Lisans
Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2012

Doktora
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2016

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi, İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü

Başlama: 2018

Araştırma Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi, İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü

Başlama: 2016

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi, İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü

Başlama: 2009

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Başlama: 10/12/2018

Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Görev: Mevlana Bölüm Koordinatörlüğü
 • Başlama: 23/10/2014

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Nuri Gökhan Toprak, "Türkiye’nin Kazakistan ile Kurmuş Olduğu Enerji İlişkilerinin Türkiye'nin Yumuşak Gücüne Etkisi", Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı:1, Ocak 2017, ss. 111-121.

Volkan Tatar, Nuri Gokhan Toprak, "Reflections of The Organization of The Islamic Conference Meetings During The Bosnia-Herzegovina War to The Turkish Press", Journal of Politics and World Affairs, Vol. 1, No. 1, April 2012, ss. 37-46.

Volkan Tatar, Nuri Gökhan Toprak, "Kendi Kaderini Tayin Kavramının Hukuki ve Siyasi Yönleri Üzerine Bir İnceleme", Bilge Strateji, Cilt: 7, Sayı: 13, Güz 2015, ss. 57-71.

Nuri Gökhan Toprak, "B2C E-Ticaret’in Tam Rekabet Piyasası Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği", Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı:1, 2014, ss. 64-75.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Volkan Tatar, Nuri Gökhan Toprak, "Eski Yugoslavya'nin Bölünmesinde İçsel Dinamiklerin Etkisi", İzmir Üniversitesi Uluslararası Bölgesel ve Küresel Dinamikler Konferansı: Türkiye ve Yakın Çevresinin İktisadi ve Siyasi Meseleleri, Mayıs 2011, ss.108-122.

Nuri Gökhan Toprak, Volkan Tatar, "Türk Dış Politikasında Enerji'nin Konumu: Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi Çerçevesinde Bir Değerlendirme", İzmir Üniversitesi Uluslararası Bölgesel ve Küresel Dinamikler Konferansı: Türkiye ve Yakın Çevresinin İktisadi ve Siyasi Meseleleri, Mayıs 2011, ss. 88-107.

Nuri Gökhan Toprak, "Avrasya Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri Özelinde Kafkasya Üzerine Bir Değerlendirme", International Conference on Eurasian Economies, St. Petersburg-Rusya, 17-18 Eylül 2013, ss. 983-990.

Zekai Özdemir, Nuri Gökhan Toprak, Aslı Okay Toprak, "Piyasa Kavramına Yeni Bir Bakış", Uluslararası Ekonomi, Finans ve Bankacılık Kongresi, Bişkek-Kırgızistan, Haziran 2013, ss. 772-784.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Nuri Gökhan Toprak, “Avrasya Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri Özelinde Türk Dış Politikası Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiye- Rusya İlişkileri ve Enerji Güvenliği Paneli, Kırklareli Üniversitesi, 17 Aralık 2015. 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Nuri Gökhan Toprak, Volkan Tatar, "Birleşmiş Milletlerin Karadeniz Politikası", Karadeniz Jeopolitiği, ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Volkan Tatar, Burak Şakir Şeker, İstanbul, Beta, 2018, ss. 789-794. (ISBN: 978-605-242-082-9)

Nuri Gökhan Toprak, "Türkiye'nin Enerji Güvenliği ve Karadeniz", Karadeniz Jeopolitiği, ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Volkan Tatar, Burak Şakir Şeker, İstanbul, Beta, 2018, ss. 1247-1253. (ISBN: 978-605-242-082-9)

Nuri Gökhan Toprak, Volkan Tatar, "Geçmişten Günümüze İşbirliği Ekseninde Türkiye-Afrika İlişkileri", Afrika Politikası: 21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı, ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Huriye Yıldırım Çinar, İstanbul, Beta, 2017, ss. 829-854. (ISBN: 9786053338444)

Nuri Gökhan Toprak, Volkan Tatar, "Türk Dış Politikasında Uluslararası İnsani Müdahale", Uluslararası Güvenlik: Yeni Politikalar, Stratejiler ve Yaklaşımlar, ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Sertif Demir, İstanbul, Beta Yayınları, 2016, ss. 819-832.

Nuri Gökhan Toprak, Volkan Tatar, “Mısır’ın Suriye Politikası”, Uluslararası Politikada Suriye Krizi, ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım, İstanbul, Beta, Temmuz 2016, ss. 499-510.

Nuri Gökhan Toprak, “İsrail’in Suriye Politikası”, Uluslararası Politikada Suriye Krizi, ed. Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım, İstanbul, Beta, Temmuz 2016, ss. 511-522.

Nuri Gökhan Toprak, "Yumuşak Güç Unsuru Olarak Enerji Kaynaklarının Araçsallaştırılması", Current Debates in International Relations & Law Vol 24, ed. Övgü Kalkan Küçüksolak, Abdullah Muhsin Yıldız, IJOPEC Publication Limited, London, 2018, ss. 59-72.

Diğer

Semin Töner Şen, "Katalonya’nın Bağımsızlık Talebinin Uluslararası Hukukta Self Determinasyon ve Ayrılma Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi", Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XIV, Sayı: 1, 2017, s. 99 (Atıf Yapılan Eser: Volkan Tatar, Nuri Gökhan Toprak,  Kendi Kaderini Kendi Tayin Kavramının Hukuki ve Siyasi Yönleri Üzerine Bir İnceleme”, Bilge Strateji, Cilt 7, Sayı 13, Güz 2015, s. 56.)

Faruk Sönmezoğlu, Son On Yıllarda Türk Dış Politikası: 1991-2015, İstanbul, Der Yayınları, 2016, s. 764. Atıf Yapılan Eser: "Nabucco Doğal Gaz Enerji Boru Hattı Projesi'nin Türkiye'nin Rusya ile Olan İlişkilerine Etkisi", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2011.

Büşra Dillioğlu, Mustafa Dillioğlu, "Turkish Foreign Policy Toward Bosnia and Herzegovina During the Bosnian Conflict 1992-1995", European Conference in Technology and Society 2013 (EuroTecS- 2013), Sarajevo, 27-28 June 2013, p. 70. Atıf Yapılan Eser: Volkan Tatar, Nuri Gökhan Toprak, "Reflection of the Organization of the Islamic Conference Meetings During the Bosnia-Herzegovina War to the Turkish Press", Journal of Politics and World Affairs, Vol.1 No.1, April 2012, 37-46.

Birol Büyükdoğan, "Küresel Güçlerin Bölgesel Çalışmalarında Küresel Halkla İlişkiler Şirketlerinin Uygulamaları: Kafkaslarda Doğalgaz Boru Hatları Örneği",  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 56, 2016 (Atıf Yapılan Eser: Nuri Gökhan Toprak, "Avrasya Doğal Gaz Hattı Projeleri Özelinde Kafkasya Üzerine Bir Değerlendirme", International Conference on Eurasian Economies, St Petersburg, 2013.)

Jan Došek, "Syndrom Kin-Country", Masarykova Univerzita Fakulta Sociálních Studií Katedra Mezinárodních Vztahů a Evropských Studií, Nymburk 2014, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 25. (Atıf Yapılan Eser ve Sayfası:  "Reflections of The Organization of The Islamic Conference Meetings During The Bosnia-Herzegovina War to The Turkish Press", Journal of Politics and World Affairs, Vol. 1, No: 1, s. 41). 

Nuri Gökhan Toprak, "By Supporting Armenia, Israel Will Worsen Ties with Azerbaijan," News.Az, 29 Eylül 2011, (Çevrimiçi) http://www.news.az/articles/politics/45520.

Burak Şakir Şeker, "Investigating Emerging Energy Security Issues During the 21st Century: Maritime Transport and Alternative Modes of Liquefied Natural Gas Bunkering", Current Debates in Internatıonal Relations & Law, ed. Övgü Kalkan Küçüksolak, London, IJOPEC Publication Limited, December 2017, s. 116 (Atıf Yapılan Eser: Toprak, N.G., Tatar, V. (2011), Türk Dış Politikasında Enerjinin Konumu: Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, İzmir Üniversitesi Uluslararası Bölgesel ve Küresel Dinamikler Konferansı, pp. 88-107).

Ayhan Nuri Yılmaz, Gökmen Kılıçoğlu, "Türkiye'nin Afrika'daki Yumuşak Gücü ve Kıtadaki Artan Etkisinin Analizi", Dünya Siyasetinde Afrika 4, ed. İsmail Ermağan, İstanbul, Nobel, 2018, s. 484. (Atıf Yapılan Eser: Nuri Gökhan Toprak, Volkan Tatar, “Geçmişten Günümüze İş birliği Ekseninde Türkiye- Afrika İlişkileri”, içinde Hasret Çomak, Caner Sancaktar ve H. Yıldırım Çinar, Afrika Politikası: 21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı, Beta Yayınları, İstanbul 2017, s. 852).

Tuğba Esendik, "Karadağ Cumhuriyeti'nin Batı Merkezli Uluslararası Örgütlere (Avrupa Birliği ve NATO) Katılımı", Social Sciences Studies Journal, Vol. 4, Issue: 13, 2018, s. 251. (Atıf Yapılan Eser: Volkan Tatar, Nuri Gökhan Toprak, “Eski Yugoslavya’nın Bölünmesinde İçsel Dinamiklerin Etkisi”, 2011, Çevrimiçi http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/185/2011-5-smpzy.html.pdf?sequence=1, Erişim Tarihi 08.01.2018).

Dış Politika Analizi

Ders boyunca devletlerin dış politikalarını etkileyen iç ve dış etkenlerin örnek olaylarla çözümlenmesi planlanmaktadır. Bu etkenler doğrultusunda şekillenen dış politika kararlarının hangi araç ve stratejilerle uygulamaya geçirildiği de yine örnek olaylar üzerinden incelenecektir.

Siyaset Bilimine Giriş

Siyaset bilimine dair bir dizi anahtar ve kavramsal konuyu dikkate alarak siyasi konuların arka planını anlamayı sağlamak

Uluslararası Çatışma Çözümleri

Uluslararası Çatışmaların nasıl yönetilmesi gerektiğine dair kavramsal yaklaşımlar ile uygulamada nasıl yönetildiğine dair örnek vakalar ele alınarak, uluslararası çatışma çözümlerine dair öğrencilere bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Uluslararası Enerji Politikaları

Uluslararası enerji politikalarının arz ve talep ayağında aktif şekilde yer alan ülkeler bağlamında "küresel güvenlik" ve "jeopolitika" kavramlarının kavranması amaçlanmaktadır

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar

Ders süresince uluslararası ilişkilerde "sorun" kavramı güvenlik, insani, çevresel ve iktisadi sorunlar ekseninde irdelendikten sonra uluslararası ilişkilerde güncel sorunlar, bölgesel düzeyde analiz edilmektedir.

Uluslararası Enerji Politikaları Dersi Haftalık İzlencesi28/01/2019 11:53:01
Uluslararası Çatışma Çözümleri Dersi Haftalık İzlencesi28/01/2019 11:52:59

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus