Dr. Öğr. Üyesi Nevzat ERKAN
İlahiyat Fakültesi
Nevzat ERKAN

Nevzat ERKAN
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
  • İngilizce Arapça
Uzmanlık Alanları
  • Osmanlı Tarihi
  • Şer'iyye Sicilleri
Doğum Tarihi
17/04/1974
Doğum Yeri
Gediz
Lise
Kadıköy İHL

Mezuniyet: 1992

Lisans
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 1997

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2002

Doktora
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2012

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2014

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
  • Görev: İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı

Kırklareli Ü. İlahiyat Fak.
  • Görev: İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“Üsküdar’da Gayrimüslim Mezarlıkları ve Mezarlık Tartışmaları”
HistoryStudies(Uluslar arası hakemli Dergi), Cilt 5 sayı 3 s. 49-57, Mayıs 2013. 

 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

“XVIII. Yüzyılda Üsküdar’da Müslim Gayrimüslim İlişkileri (1700-1712)” 
Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, 1-5 Kasım 2007,I,121-132. 

“XVIII. Yüzyılda Şer’iyye Sicilleri Işığında Gayrimüslimlerin Meslekleri” 
Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VI, 6-9 Kasım 2008, II, 443-456. 

Osmanlıda Meslek Örgütleri, Gedik Sistemi ve Loncalar( 17.- 18. Yüzyıllar) 1. 
Kobi Şurası s .68-74 İstanbul 2013

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

“Osmanlı Dönemi Giresun ve İlçelerinden İstanbul’a İradî Olarak Göç Eden İnsanların 
İktisadî ve Dinî Durumları”, Geçmişten Günümüze Giresun’da Dini ve Kültürel Hayat 
Sempozyumu I, (Yayınlanacak) 

 

Projeler

“Hasköy’de Birarada Yaşama Örnekleri, Hasköy Sicilleri” Koordinatör Prof. Dr. 
Tahsin Özcan (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi )TÜBİTAK 
Projesi

İSLAMIN DOĞUŞ ORTAMI MEKKE VE MEDİNE, İSLAMIN KURUMSALLAŞMA DÖNEMİ: HULEFA-YI RAŞİDİN DÖNEMİ

Yüksek Lisans

Siyer, İslam Tarihi, İslam Medeniyeti Tarihi, BALKANLARDA İSLAM,TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİH

Lisans

Siyer ve İslam Tarihi05/02/2018 12:21:46
İslam Medeniyet Tarihi Final Çalşmaları 201721/11/2017 12:20:02
İslam Medeniyet Tarihi Ders Kitapları22/09/2016 17:01:03

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus