Yrd. Doç. Dr Nergiz Aydoğdu
İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Nergiz Aydoğdu

Nergiz Aydoğdu
Ünvan
Yrd. Doç. Dr
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Siyaset Bilimi
 • Çağdaş Türk Düşüncesi
İlgi Alanları
 • Türk Düşünce Tarihi
 • Onsekizinci ve Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Siyaset Düşüncesi
 • Siyasal Düşünceler Tarihi
Telefon
 • 0 288 246 17 09
Eposta
 • nergiz.aydogdu@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
01071977
Doğum Yeri
Hacıbektaş
Lise
Mucur Lisesi

Mezuniyet: 1993

Lisans
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet: 1997

Yüksek Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet: 2000

Doktora
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet: 2008

Doktor Öğretim Üyesi
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Başlama: 2010

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • Görev: KAMU YÖNETİMİ BÖLÜM BAŞKANI
 • Başlama: 01/08/2010
 • Bitirme: 23/04/2012

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 • Görev: ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRÜ
 • Başlama: 18/03/2010
 • Bitirme: 01/10/2011

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

■ Nergiz Yılmaz, “Erbâb-ı seyf ü kalemden bir mecmua: Çanta”, Müteferrika, Yaz 2002, Sayı: 21, s. 103-118.

 

                                  

■ Nergiz Yılmaz Aydoğdu, “Âli Paşa vasiyetnamesine dair birkaç yeni bilgi”, Divan, 2003/2, sayı: 15, s. 191-204.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • “Namık Kemal ve İbret Gazetesi Üzerine Birkaç Not”, Namık Kemal Üniversitesi, 20-22 Aralık 2010 Namık Kemal Sempozyum Bildiriler, 2010 Tekirdağ.
 • Impact of the Press Law of 1864 on the Turkish Press , International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH2016) Conference Procedings, November 2017, pp. 545-556.
 • “Türk basın tarihinde ilk resimli dergi: Mirat / The first journal with illustrations in the Turkish media: Mirat”, Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 19-21 Ekim Elazığ, (Bildiriler Kitabı Basım Aşamasında).
Basılmış Kitap ya da Bölümler

■ Ferit Kam, Avrupa Mektupları, Haz. Nergiz Yılmaz, İstanbul, Dergah Yayınları, 2000.

 

                            

■ Namık Kemal, Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri-Bütün Makaleleri I, Haz. Nergiz Yılmaz Aydoğdu- İsmail Kara, Cilt: 1, İstanbul, Dergah Yayınları, 2005.

 

 

■ “Namık Kemal’de Hürriyet Kavramı”, Namık Kemal, ed. Turan Karataş, Orhan TavukçuT.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2011.

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus